In order to fully operate this website you need to enable Javascript in your browser.

Τελευταία ημέρα για το χάρτινο εισιτήριο σήμερα

ΕΛΛΑΔΑ, 15.11.2017 06:40 |

Parapolitika Newsroom


Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ηλεκτρονικό.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, από την Πέμπτη η πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα γίνεται μόνο με ισχύοντα ηλεκτρονικά μέσα κομίστρου (προσωποποιημένες κάρτες, ανώνυμες κάρτες, πολλαπλά εισιτήρια). Σημειώνεται επίσης πως οι κάτοχοι ηλεκτρονικών εισιτηρίων και καρτών επικυρώνουν τα εισιτήριά τους και στο δίκτυο του προαστιακού.

Επιπλέον, από τη Δευτέρα 20/11/2017, θα αρχίσει σταδιακά το κλείσιμο των πυλών του δικτύου και συνεπώς οι επιβάτες, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο μπορεί να συναντούν κλειστές πύλες. Στους σταθμούς που θα κλείνουν οι πύλες θα υπάρχει υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση προσώπων που δεν έχουν λάβει ακόμα προσωποποιημένη κάρτα (π.χ. άνεργοι, ΑΜΕΑ, άλλοι δικαιούχοι). Το κλείσιμο των πυλών θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2017.

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Οι κάτοχοι της προσωποποιημένης ΑΤH.ENA Card δεν απαιτείται να αναμείνουν ποτέ πια σε ουρές, διότι μπορούν να φορτίζουν τις κάρτες τους σε όλο το δίκτυο των αυτόματων μηχανημάτων (300 αυτόματα μηχανήματα σε όλο το δίκτυο) και από όλα τα εκδοτήρια της ΟΣΥ Α.Ε. και της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., καθώς και από το διαδίκτυο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσωποποίηση καρτών είναι μία πάγια διαδικασία και δεν έχει ημερομηνία λήξης. Ειδικά για την τρέχουσα περίοδο και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017, οι πολίτες που επιθυμούν μπορούν να καταθέτουν φακέλους και να αποστέλλεται η κάρτα στη διεύθυνση επιλογής τους ταχυδρομικά.

Κατόπιν όλων αυτών, ο ΟΑΣΑ ανακοίνωσε ότι από την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 παύει εντελώς τη χρήση (έκδοση, ακύρωση) χάρτινων εισιτηρίων και καρτών.
Πλέον, από αυτήν τη μέρα, η πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς του ΟΑΣΑ θα γίνεται μόνο με ισχύοντα ηλεκτρονικά μέσα κομίστρου (προσωποποιημένες κάρτες, ανώνυμες κάρτες, πολλαπλά εισιτήρια). Οι κάτοχοι ηλεκτρονικών εισιτηρίων και καρτών επικυρώνουν τα εισιτήριά τους και στο δίκτυο του προαστιακού.

Επίσης, οι κάτοχοι ετησίων, εξαμηνιαίων, τριμηνιαίων καρτών, καθώς και ομάδες δικαιούχων όπως άνεργοι, μετακινούνται με επίδειξη των αντιστοίχων εγγράφων στους υπευθύνους της γραμμής των πυλών εκάστου σταθμού. Σε όλες τις πύλες (ανοιχτές ή κλειστές) θα παρευρίσκονται αρμόδιοι υπάλληλοι της ΣΤΑΣΥ που θα ελέγχουν και θα ενημερώνουν το κοινό. Στους σταθμούς με κλειστές πύλες θα υπάρχει μια τουλάχιστον ανοιχτή πύλη (ΑΜΕΑ), Όπου θα επιδεικνύονται τα αντίστοιχα έγγραφα των ανωτέρω δικαιούχων. Για τους πολίτες των ανωτέρω κατηγοριών, οι ετήσιες κάρτες θα αντικατασταθούν στο επόμενο διάστημα, είτε με τη διαδικασία της κατάθεσης δικαιολογητικών με φάκελο είτε μέσω διαδικτύου μετά από έγκριση της ΑΠΔΠΧ.

Εξάλλου, ο ΟΑΣΑ αναμένει απάντηση από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκειμένου να εκδίδει προσωποποιημένες κάρτες μέσω διαδικτύου και να τις αποστέλλει κατ’ οίκον, να εκδίδει μαζικά προσωποποιημένες για μεγάλους φορείς και να τηρεί στοιχεία για εξυπηρέτηση επιβατών κατόπιν συναίνεσης αυτών.
Τώρα, όσον αφορά στο κλείσιμο των πυλών, αυτό θα γίνεται σταδιακά στο δίκτυο από τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 και με αρχή τον σταθμό του αεροδρομίου. Κατά συνέπεια, οι επιβάτες, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο μπορεί να συναντήσουν κλειστές πύλες. Παράλληλα, στους σταθμούς που θα κλείνουν οι πύλες θα υπάρχει υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση προσώπων που δεν έχουν λάβει ακόμα προσωποποιημένη κάρτα (π.χ. άνεργοι, ΑΜΕΑ, άλλοι δικαιούχοι). Το κλείσιμο των πυλών θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2017.

Οι κάτοχοι χάρτινων εισιτηρίων μπορούν πλέον, εάν έχουν έως 10 εισιτήρια, να προσέρχονται στα εκδοτήρια της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. στον σταθμό της Ομόνοιας ή στα Κεντρικά Γραφεία της ΟΣΥ Α.Ε. (Παρνασσού 6, Άγιος Ιωάννης Ρέντης) για να τα ανταλλάξουν με ισοδύναμα προϊόντα ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Οι κάτοχοι περισσότερων των 10 εισιτηρίων θα προσέρχονται από 20/11/2017 στα Κεντρικά Γραφεία του ΟΑΣΑ (Μετσόβου 15, Αθήνα) προκειμένου να τα ανταλλάξουν με ισοδύναμα προϊόντα ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Καταλήγοντας, δημιουργείται δίκτυο πώλησης ηλεκτρονικών εισιτηρίων σε περίπτερα και άλλα σημεία. Από τα περίπτερα στα οποία εστάλησαν επιστολές συνεργασίας (900 επιστολές από Ιούνιο 2017 έως Σεπτέμβριο 2017) ανταποκρίθηκαν 200 περίπτερα, στα οποία δόθηκαν POS του ΟΑΣΑ. Το δίκτυο επεκτείνεται και θα φτάσει στα 600 σημεία.

Τα νέα ηλεκτρονικά προϊόντα κομίστρου, προσωποποιημένες και απρόσωπες κάρτες (ATH.ENA CARD) είναι μέσα κομίστρου μακράς διαρκείας, με χρόνο ζωής 10 έτη. Τα πολλαπλά εισιτήρια (ATH.ENA TICKET) είναι επαναφορτιζόμενα μέσα κομίστρου και έχουν διάρκεια ζωής 1 έτους. Ο ΟΑΣΑ συνιστά στο επιβατικό κοινό τη διαρκή επαναφόρτιση και επαναχρησιμοποίησή τους.