Εκδηλώσεις ενηµέρωσης για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027 πραγµατοποιούνται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, µε πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα, στο πλαίσιο της ενηµέρωσης όλων των φορέων και των επιχειρήσεων σχετικά µε τις δυνατότητες που τους δίνουν οι χρηµατοδοτήσεις της Περιφέρειας για ανάπτυξη και επιχειρηµατικότητα τα επόµενα χρόνια.

Η πρώτη δράση διοργανώθηκε στην Πιερία, όπου ο περιφερειάρχης δήλωσε ότι οι συγκεκριµένες πρωτοβουλίες θα αποτελέσουν τις πρώτες που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια µέσω του νέου ΕΣΠΑ το επόµενο διάστηµα, µε στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας και την ίδρυση νέων. «Ο στόχος µας είναι το 2024 να είναι “Ετος Επιχειρηµατικότητας” για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η δράση που παρουσιάζουµε είναι στοχευµένη στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της οικονοµίας της Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ύψος της δράσης ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι 65 εκατοµµύρια ευρώ και ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε επενδυτικού σχεδίου µπορεί να κυµαίνεται από 60.000 έως και 400.000 ευρώ», επισήµανε ο κ. Τζιτζικώστας. Μετά την Πιερία, πραγµατοποιήθηκε δράση για τους φορείς και τους επιχειρηµατίες του Κιλκίς, ενώ να σηµειωθεί ότι οι τοµείς παρέµβασης είναι η καινοτοµία και οι ψηφιακές τεχνολογίες, το περιβάλλον, η αειφόρος ενέργεια και η κυκλική οικονοµία, ο τουρισµός, ο πολιτισµός, οι οπτικοακουστικές παραγωγές, η κινηµατογραφική βιοµηχανία, οι µεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα, η αγροδιατροφή, τα φάρµακα και οι βιοεπιστήµες.