Ευρεία σύσκεψη όλων των εµπλεκόµενων φορέων µε αντικείµενο τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου εκπαιδευτικού οικοσυστήµατος στον αγροτικό τοµέα (Γεωργική Σχολή) στην πόλη της Αµαλιάδας Ηλείας πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, µε πρωτοβουλία του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Ανδρέα Νικολακόπουλου, και µε τη συµµετοχή του δηµάρχου Ηλιδας, Χρήστου Χριστοδουλόπουλου.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκε η πορεία του εγχειρήµατος, η ίδρυση Γεωργικής Σχολής στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Την κεντρική εισήγηση έκανε ο υφυπουργός και βουλευτής Ηλείας, Ανδρέας Νικολακόπουλος, παρουσιάζοντας αναλυτικά την ιστορική διαδροµή του πρώην τµήµατος Τεχνολόγων - Γεωπόνων του ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας, που µετατράπηκε σε τµήµα Γεωπονίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, αλλά και τα νέα επιστηµονικά δεδοµένα της υπό ίδρυση Γεωργικής Σχολής Αµαλιάδας.

Στη συνάντηση συµµετείχαν: ο αντιπρύτανης Ερευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Πατρών, Παύλος Αβραµίδης, ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πατρών και επιστηµονικός υπεύθυνος της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Π∆Ε και Παν/µίου, Γεώργιος Σαλάχας, ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, ο πρώην υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων Αγγελος Συρίγος, καθώς και ο γενικός γραµµατέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Οδυσσέας Ζώρας, µέσω τηλεδιάσκεψης.