Ο θεσµός της περιφερειακής Αυτοδιοίκησης µε τα χρόνια είχε εξελιχθεί σε έναν διεκπεραιωτικό µηχανισµό υλοποίησης αποφάσεων της κεντρικής διοίκησης. Εναν «σάκο του µποξ» απέναντι στην ταλαιπωρία του πολίτη, µε χαοτικές αρµοδιότητες και ελάχιστους πόρους. Η έλευση του gov.gr όµως και το «θαύµα» της ψηφιοποίησης 1.500 υπηρεσιών µάς δείχνουν τον δρόµο, ώστε να εξορθολογίσουµε διαδικασίες ενός κράτους που για χρόνια ταλαιπώρησε τον πολίτη. Σήµερα, η Περιφέρεια Αττικής είναι µία από τις µεγαλύτερες της Ευρώπης, µε 48% συµµετοχή στο ΑΕΠ της χώρας, µε αποτέλεσµα η παραγωγικότητά της να αποτελεί το κλειδί για την ανάκαµψη του συνόλου των οικονοµικών µεγεθών της πατρίδας µας. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να σταµατήσει η ταλαιπωρία στα γκισέ για στοιχειώδεις υποθέσεις και παράλληλα τα στελέχη της Περιφέρειας να έχουν όλα εκείνα τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσµατικότερα, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εµπιστοσύνη των πολιτών. Και δεν υπάρχει ίσως πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα από τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.

Υπολογίζεται πως καθηµερινά εξυπηρετούνται περισσότεροι από 2.500 πολίτες, µε τη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του Κεντρικού Τοµέα να έχει τη µερίδα του λέοντος, καθώς είναι αρµόδια κατά κύριο λόγο για περισσότερους από 1 εκατ. πολίτες (!) των δήµων χωρικής αρµοδιότητάς της, αλλά και λόγω της γεωγραφικής θέσης της για πολίτες από όλη την Περιφέρεια Αττικής για πλείστα ζητήµατα: από άδειες κυκλοφορίας (Ι.Χ., λεωφορεία, φορτηγά), άδειες οδήγησης, βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλµατος τεχνιτών οχηµάτων, εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχηµάτων (πρατήρια καυσίµων, συνεργεία, πλυντήρια), επικοινωνιών, οδικής ασφάλειας, αλλά και ζητήµατα λειτουργίας των ΚΤΕΟ, ιδιωτικών και δηµόσιων, έως και τα πειθαρχικά των ταξί. Η φύση των υπηρεσιών αυτών είναι εύκολα αντιληπτό πως είναι συνυφασµένη µε βαριά γραφειοκρατία, η οποία προκαλεί ταλαιπωρία και δυσαρέσκεια. Γι’ αυτό σχεδιάζουµε την επόµενη ηµέρα µε φιλόδοξα, αλλά στέρεα βήµατα. Η ένταξη της Περιφέρειας Αττικής στην εφαρµογή ηλεκτρονικού προγραµµατισµού θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών αποτελεί σηµαντικό βήµα στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών απόκτησης άδειας οδήγησης, ενισχύοντας την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και τη διαφάνεια προς κάθε κατεύθυνση. Μέσα από µια απλή εφαρµογή σχεδιάζουµε να παρέχουµε τη δυνατότητα στον εκπαιδευόµενο οδηγό ή στον εκπαιδευτή του να προγραµµατίσει την ηµέρα και την ώρα θεωρητικής και πρακτικής εξέτασής του, δίχως αναµονή και ταλαιπωρία. Και στην ίδια κατεύθυνση κινείται η προσπάθεια για υλοποίηση της διαλειτουργικότητας µεταξύ των υφιστάµενων πληροφοριακών συστηµάτων, µε στόχο την απλούστευση των διαδικασιών. Κάθε υπηρεσία να µπορεί αυτόµατα να αναζητά την πληροφορία του πολίτη, δίχως να απαιτείται ο ίδιος να ταλαιπωρείται στα γκισέ. Κι επιπλέον να επεκτείνουµε τη χρήση αποκλειστικά των πληροφοριακών συστηµάτων για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών ανανέωσης άδειας οδήγησης, αντικατάστασης του εντύπου άδειας οδήγησης και χορήγησης αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής, στο πλαίσιο ενίσχυσης της αξιοπιστίας και της διαφάνειας, τοµέων που διαχρονικά πονούν τη δηµόσια διοίκηση και έχουµε καθήκον να θωρακίσουµε.

Στόχος µας δεν είναι να περιορίσουµε το φαινόµενο της γραφειοκρατίας, αλλά να το εξαλείψουµε, διεκδικώντας σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, ακόµα και πέρα από τις συµβατικές αρµοδιότητές µας. Σε αυτήν την περίπτωση, το κεντρικό κράτος έχει δείξει τον δρόµο και στην Περιφέρεια Αττικής είµαστε έτοιµοι να τον ακολουθήσουµε.

*Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τοµέα Αθηνών