Έναν νόμο, ο οποίος διευρύνει την υπάρχουσα απαγόρευση περί της προώθησης «προπαγάνδας υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας» στα παιδιά, ψήφισε το ρωσικό κοινοβούλιο, έτσι ώστε να αφορά άτομα κάθε ηλικίας.

Με βάση τον νέο νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε σε πρώτη ανάγνωση από την Κρατική Δούμα, κάθε εκδήλωση ή ενέργεια που θεωρείται ως απόπειρα προώθησης της ομοφυλοφιλίας-διαδικτυακά, στον κινηματογράφο ή δημοσίως-προβλέπει την επιβολή προστίμου.

*Φωτογραφία: Reuters