panelladikes
Ελλάδα

Πανελλαδικές 2022: Με τα βλέμματα στραμμένα στο μηχανογραφικό - Που θα κινηθούν οι φετινές βάσεις

Η ανάλυση των συντακτών Ρηγόπουλου Κωνσταντίνου και Νταρίδη Γιάννη ύστερα από συνεργασία του parapolitika.gr με το φροντιστήριο Νέο

Μπορεί η αγωνία των υποψηφίων σχετικά με τις βαθμολογίες να έλαβε τέλος , αλλά τώρα ξεκινάει η διαδικασία της αναζήτησης, σχετικά με τις σχολές που θα επιλέξουν.

Ίσως πρόκειται για μια διαδικασία το ίδιο απαιτητική, αλλά ταυτόχρονα και εποικοδομητική. Οι υποψήφιοι καλούνται να ενημερωθούν και να επιλέξουν τα ταιριαστά σε αυτούς τμήματα. Σε αυτή την πορεία συνοδοιπόρος τους βρίσκεται το φροντιστήριο Νέο, που όχι μόνο διοργανώνει σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά και με τη βοήθεια των υπεύθυνων, εξειδικευμένων σε θέματα προσανατολισμού καθηγητών συμβουλεύει και προτείνει τις καταλληλότερες για κάθε υποψήφιο/α επιλογές. Άλλωστε στην πλήρως ενημερωμένη ιστοσελίδα των φροντιστηρίων ΝΕΟ η εφαρμογή υπολογισμού μορίων και το πανόραμα τμημάτων ενισχύουν την ενημέρωση των υποψηφίων.

Στα πλαίσια αυτά κινείται και το παρόν άρθρο, μέσω του οποίου ο Ρηγόπουλος Κ. (Οικονομολόγος-Αναλυτής) και ο Νταρίδης Ι. (φιλόλογος) προσπαθούν να δώσουν τις εκτιμήσεις τους για την κίνηση των βάσεων. Βέβαια, την τελική διαμόρφωση των βάσεων επηρεάζουν διάφοροι παράγοντες, όπως η ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ), ο αριθμός των εισακτέων στην κάθε σχολή, οι συντελεστές βαρύτητας, η σειρά της δήλωσης- προτίμησης των υποψηφίων στο μηχανογραφικό δελτίο και σε μεγάλο βαθμό οι επιδόσεις της φετινής χρονιάς. Σύμφωνα,όμως, με τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με τις αυξομειώσεις που αναμένονται να υπάρξουν στις βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο.

Στις σχολές οι οποίες βρίσκονται στα χαμηλότερα βαθμολογικά επίπεδα θα υπάρξει άνοδος, ενώ εξαιτίας της μείωσης των αριστούχων με τη μεγαλύτερη διαφορά να βρίσκεται στο μάθημα των Λατινικών (-10%) αναμένουμε πτώση στα υψηλόβαθμα τμήματα της Ψυχολογίας και των Νομικών σχολών.

Πιο συγκεκριμένα, οι βαθμολογίες που βρίσκονται κάτω από τη βάση στα 3 από τα 4 μαθήματα μειώθηκαν. Στη Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία 5,64%, στα Αρχαία περίπου 8% και στην Ιστορία 9%. Ακόμα και στα Λατινικά, ενώ αυξήθηκε το ποσοστό 0-5 κατά 6,99%, μειώθηκε στις βαθμολογίες 5-10 κατά 5,77%.

Εκτίμηση

Οι χαμηλές βάσεις του πεδίου γενικά τείνουν όχι μόνο να διατηρήσουν τα μόριά τους, αλλά και να τα αυξήσουν.

Τα τμήματα που βρίσκονται στις μεσαίες βαθμολογικές κλίμακες (10000-16000 μόρια) αναμένεται να κινηθούν ανοδικά. Κι αυτό γιατί στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι βαθμολογίες ανά μονάδα (10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15 και 15-16) είναι εμφανώς περισσότερες σε όλα τα μαθήματα. Συγκεκριμένα στη Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία 5%, στα Αρχαία 12%, στην Ιστορία 2% και στα Λατινικά περίπου 5%.

Εκτίμηση

Ανοδικές προβλέπονται οι τάσεις των βάσεων για τα τμήματα των μεσαίων βαθμολογιών. Αναλόγως του αριθμού των εισακτέων, των συντελεστών και των επιλογών των υποψηφίων αναμένεται πίεση προς τα πάνω.

Στα τμήματα με τις υψηλές βάσεις αναμένονται μεικτές τάσεις. Πιο συγκεκριμένα, τα τμήματα με βάση 16000-17000 προβλέπεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα, ίσως και να κινηθούν ανοδικά, ωστόσο τα υψηλόβαθμα τμήματα θα δεχθούν πιέσεις προς τα κάτω, κυρίως εξαιτίας των βαθμολογιών στα Λατινικά και στα Αρχαία. Στα τμήματα με συντελεστή βαρύτητας μεγαλύτερο του 20% σε αυτά τα δύο μαθήματα αναμένονται καθοδικές τάσεις, ενώ στα τμήματα με υψηλό συντελεστή στην Ιστορία και την Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία εξισορροπητικές τάσεις, άλλοτε ελαφρώς ανοδικές και άλλοτε ελαφρώς καθοδικές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθμός των υποψηφίων των ανθρωπιστικών σπουδών το 2022 σε σχέση με το 2021 είναι μικρότερος κατά 4318. Ο αριθμός αυτός σαφέστατα θα παίξει το δικό του ρόλο είτε στη συγκράτηση είτε ακόμα και στην πτώση των βάσεων του 1ου πεδίου. Ενδεχομένως όχι τόσο για τα υψηλόβαθμα-περιζήτητα τμήματα, αλλά για τα μεσαία και ακόμα περισσότερο για τα χαμηλόβαθμα-επαρχιακά.
Το μάθημα το οποίο είναι ο πρωταγωνιστής στο 2ο πεδίο, με αρνητικό φυσικά πρόσημο είναι τα Μαθηματικά καθώς δυσκόλεψε περισσότερο τους υποψηφίους ενώ η Χημεία που κινήθηκε σε καλύτερα επίπεδα δεν φαίνεται να ισορροπεί τις βαθμολογικές απώλειες. Συνεπώς θα υπάρξει πτωτική τάση η οποία θα επηρεάσει και τις περιζήτητες πολυτεχνικές σχολές.

Αναλυτικότερα, για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας-Λογοτεχνίας οι βαθμολογίες κάτω από τη βάση είναι σαφώς λιγότερες το 2022 σε σχέση με το 2021. Το ίδιο συμβαίνει και στην κλίμακα 11-16, όπου αναλογικά οι βαθμολογίες ανά μονάδα είναι περισσότερες, με εξαίρεση την κλίμακα 10-11. Στις υψηλές βαθμολογίες, άνω του 16 δε φαίνεται να επηρεάζουν τις βάσεις οι βαθμολογίες στο μάθημα αυτό.

Φυσική


Οι ελαφρώς καλύτερες βαθμολογίες (με εξαίρεση την κλίμακα 0-5) σε όλες τις κλίμακες μέχρι και το 16 λογικά θα πιέσουν τις χαμηλές και μεσαίες βάσεις ανοδικά. Στα υψηλόβαθμα, όμως, τμήματα το συγκεκριμένο μάθημα θα πιέσει καθοδικά τις βάσεις, καθώς 3,2% λιγότερες είναι οι βαθμολογίες σε σχέση με το 2021.

Χημεία

Δε φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τις βάσεις στα χαμηλόβαθμα τμήματα, αλλά και στα μεσαία μέχρι τις 16000. Από εκεί και πέρα λόγω των περισσότερων αναλογικά βαθμολογιών ειδικά στην κλίμακα 18-20 (3,1%) σε σχέση με τις αντίστοιχες περυσινές

αναμένεται το μάθημα αυτό να πιέσει ανοδικά τις υψηλόβαθμες βάσεις ειδικά για τα τμήματα εκείνα που έχουν επιλέξει μεγάλο συντελεστή για τη Χημεία.

Μαθηματικά 

Περισσότερα είναι τα γραπτά κάτω από τη βάση (3,2%), εξίσου όμως περισσότερα και στις κλίμακες από 10-16 (περίπου 7%). Αντίθετα, αρκετά λιγότερες είναι οι βαθμολογίες από το 16-20 (περίπου 10%), όπερ σημαίνει ότι το μάθημα πιέζει καθοδικά τις βάσεις των υψηλόβαθμων τμημάτων, αλλά παρατηρείται μια υπερσυγκέντρωση των υποψηφίων στις μεσαίες βαθμολογίες. Ταυτόχρονα, πιέζει καθοδικά τις βάσεις των χαμηλόβαθμων τμημάτων.

Εκτίμηση

Στο πεδίο αυτό οι συντελεστές που έχουν ορίσει τα τμήματα θα παίξουν ιδιαίτερο ρόλο. Π.χ. στα τμήματα με υψηλό συντελεστή στα μαθηματικά, κυρίως, ή/και στη φυσική οι βάσεις των υψηλόβαθμων τμημάτων θα δεχτούν καθοδική πίεση, η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλη, όταν οι δύο υψηλότεροι συντελεστές αφορούν τα δύο αυτά μαθήματα. Τα υψηλόβαθμα, όμως, τμήματα με υψηλό συντελεστή στη χημεία αναμένεται είτε να διατηρήσουν είτε να παρουσιάσουν μικρές αυξομειώσεις στη βάση εισαγωγής τους. Τέλος, ο ελαφρώς μικρότερος αριθμός των υποψηφίων (περίπου 400) δε φαίνεται να επηρεάζει τις βάσεις.

Οι πολύ υψηλές βαθμολογίες μειώθηκαν κατά 4% περίπου στα μαθήματα τις Φυσικής και της Βιολογίας ενώ το ποσοστό και των τεσσάρων μαθημάτων που συγκεντρώνεται στα μεσαία επίπεδα έχει ελάχιστες διαφορές. Γενικά αναμένουμε παρόμοια εικόνα των βάσεων με την περσινή χρονιά και με ορισμένες αλλαγές στις μεσαίες σχολές σε σχετικά χαμηλά ποσοστά.

Πιο συγκεκριμένα, στα υψηλόβαθμα τμήματα του πεδίου με μεγάλο συντελεστή στη χημεία οι βάσεις θα διατηρήσουν το επίπεδό τους με μικρές αυξομειώσεις. Στα υπόλοιπα, όμως, υψηλόβαθμα, οι βάσεις θα δεχτούν ιδιαίτερα καθοδικές πιέσεις, καθώς στην κλίμακα 17-20 εμφανίζονται λιγότερες αναλογικά βαθμολογίες σε όλα τα μαθήματα, με εξαίρεση τη Χημεία. Συγκεκριμένα στη Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία λιγότερα είναι τα γραπτά στην κλίμακα 17-20 κατά 0,54%, στη Φυσική κατά 4,53% και στη Βιολογία κατά 3,88%. Αξίζει να σημειωθεί ότι και στο μάθημα της Χημείας παρουσιάζονται λιγότερες αναλογικά βαθμολογίες σε σχέση με το 2021 στην κλίμακα 16-19 κατά 5% περίπου

Εκτίμηση

Ενώ παρατηρούνται ελαφρώς αυξητικές τάσεις στα τμήματα με βάση έως και τα 16000 μόρια, στα υψηλόβαθμα τμήματα – με εξαίρεση αυτά που έχουν ορίσει υψηλό συντελεστή στη Χημεία – αναμένονται (έντονα) καθοδικές πιέσεις. Τέλος, ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος κατά περίπου 800, πράγμα που μπορεί να πιέσει λίγο περισσότερο ανοδικά τις χαμηλές βάσεις.

Στο πεδίο της Οικονομίας και της Πληροφορικής υπήρξε σημαντική μείωση των αριστούχων σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, γεγονός που θα μειώσει τις σχολές που βρίσκονται στα υψηλά βαθμολογικά στρώματα. Αντίθετα ανοδική πορεία θα έχουν τα χαμηλόβαθμα τμήματα ενώ είναι πιθανόν να έχουμε μικρή αύξηση των βάσεων και στις μεσαίες σχολές από 100 έως 300 μόρια.

Για να γίνουμε πιο σαφείς οι βαθμολογίες στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας-Λογοτεχνίας είναι καλύτερες σε όλες τις κλίμακες. Ιδιαίτερα στην κλίμακα 11-17 εμφανίζονται περισσότερα γραπτά κατά 9% περίπου, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται μείωση των βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Βέβαια, το μάθημα αυτό δεν έχει υψηλό συντελεστή στα περισσότερα από τα τμήματα του πεδίου.

Στα Μαθηματικά παρατηρούνται ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις στις κλίμακες έως και το 16, ωστόσο λιγότερα είναι τα γραπτά με βαθμολογίες 16-20 (2,09%).

Στο μάθημα της Πληροφορικής παρατηρείται μια μετατόπιση των βαθμολογιών από την κλίμακα 0-5 στην κλίμακα 5-10 με σαφείς τις ανοδικά πιεστικές τάσεις για τα χαμηλόβαθμα τμήματα. Αυξητικές είναι και οι τάσεις σχεδόν σε όλη τη βαθμολογική κλίμακα (στις βαθμολογίες 10-19 εμφανίζονται 8% περίπου περισσότερα γραπτά), αλλά στην τελευταία κλίμακα 19-20 οι βαθμολογίες παρουσιάζουν πτώση της τάξης του 6,26%.

Δηλαδή, πιέζονται ανοδικά και οι μεσαίες βαθμολογίες, αλλά καθοδικά τα υψηλόβαθμα τμήματα με μεγάλο συντελεστή στο συγκεκριμένο μάθημα.

Αντίστοιχα και στο μάθημα της Οικονομίας παρατηρείται μια μετατόπιση από την κλίμακα του 0-5 σε αυτήν του 5-10 (περίπου 2%), όπερ σημαίνει πίεση προς τα πάνω των χαμηλόβαθμων, περισσότερες βαθμολογίες στις κλίμακες 10-16 (4% περίπου), άρα ανοδικές πιέσεις στα μεσαία, αλλά μείωση των βαθμολογιών από 16-20 κατά 5,05%.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Οι συντελεστές βαρύτητας που έχουν ορίσει τα τμήματα θα παίξουν ιδιαίτερο ρόλο και στο συγκεκριμένο πεδίο, ειδικά για τα τμήματα με χαμηλή ή μεσαία βάση. Ωστόσο, για τα υψηλόβαθμα προβλέπεται μια πτώση των βάσεων, η οποία – αναλόγως των συντελεστών – ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη των 300-400 μορίων (π.χ ΔΕΤ). Τέλος, και στο πεδίο αυτό παρατηρείται μια αύξηση του αριθμού των υποψηφίων (περίπου εφτακοσίων), η οποία μπορεί να πιέσει ανοδικά τα χαμηλόβαθμα-επαρχιακά, κυρίως, τμήματα.

Σε κάθε περίπτωση αυτό που σίγουρα θα προηγηθεί των τελικών αποτελεσμάτων σχετικά με την βαθμολογική κατάταξη των σχολών είναι η κατάθεση του μηχανογραφικού δελτίου από τους μαθητές. Η διαδικασία του μηχανογραφικού απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην υπάρξουν εκπλήξεις στα αποτελέσματα που θα αναμένουν οι υποψήφιοι. Γι΄αυτό τα φροντιστήρια ΝΕΟ με σεβασμό προς τους γονείς και τους μαθητές αλλά και επαγγελματισμό, έχουν δομήσει ομάδες εξειδικευμένων επαγγελματιών, οι οποίοι – ως οι πλέον καταλληλότεροι – παρέχουν αποτελεσματική συμβουλευτική και καθοδήγηση.

Ρηγόπουλος Κωνσταντίνος (Οικονομολόγος - Αναλυτής)
Νταρίδης Γιάννης (Φιλόλογος).