Ως νέο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού το ΚΥΣΕΑ όρισε τον αντιναύαρχο Ιωάννη Δρυμούση. Ο νέος Α/ΓΕΝ μέχρι πρότινος υπηρετούσε στη θέση του υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Ο αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης τοποθετήθηκε ως υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στις 9 Μαρτίου 2020. Γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου 1963. Εισήχθη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στις 12 Σεπτεμβρίου του 1982 και αποφοίτησε το 1986 ως Μάχιμος Σημαιοφόρος.

Η πορεία

Έχει υπηρετήσει σε μονάδες κρούσης του Πολεμικού Ναυτικού ως αξιωματικός ΣΝ, αξιωματικός ΝΚ, αξιωματικός ΠΒ, αξιωματικός Κρύπτο, διευθυντής Επιχειρήσεων, διευθυντής Οπλισμού, ύπαρχος και κυβερνήτης. Επίσης, έχει διατελέσει διευθυντής Επιτελικού Γραφείου Αρχηγού ΓΕΝ, διευθυντής Γ’ Κλάδου στο ΓΕΝ, διοικητής Ταχέων Σκαφών, διευθυντής Α’ Κλάδου στο ΑΣ, διευθυντής Διευθύνσεως Ναυτικών Όπλων στο ΝΣ, καθώς και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Γραφείο της Κοινοπραξίας ΝΑΤΟ Sea Sparrow στις ΗΠΑ.

Την 5 Μαρτίου 2015 προήχθη σε αρχιπλοίαρχο και την 30ή Μαρτίου 2018 ανέλαβε καθήκοντα διοικητή Διοικήσεως Φρεγατών. Την 1η Φεβρουαρίου 2019 προήχθη σε υποναύαρχο και την 7η Μαρτίου 2019 ανέλαβε τα καθήκοντα υπαρχηγού Στόλου. Την 9η Μαρτίου 2020 προήχθη σε αντιναύαρχο και ανέλαβε τα καθήκοντα του υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ. Στις 16 Ιανουαρίου 2023 ανέλαβε καθήκοντα αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Τα πτυχία

Ο αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης είναι κάτοχος των παρακάτω πτυχίων/εξειδικεύσεων: HN Πολέμου (έτος αποφοίτησης 1987), Γενικής Εκπαίδευσης Μάχιμων Ανθυποπλοιάρχων (έτος αποφοίτησης 1990), Σχολείου Εξειδίκευσης ΠΒ/ΤΠΚ (έτος αποφοίτησης 1990), MSc in Computer Science (NPS-ΗΠΑ, έτος αποφοίτησης 1995), Σχολής Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ, έτος αποφοίτησης 1997), Σχολής Πολέμου Ναυτικού (ΝΣΠ, έτος αποφοίτησης 2002) και Σχολείου Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ, έτος αποφοίτησης 2012).

Επιπλέον, κατέχει όλα τα προβλεπόμενα από τον βαθμό του Μετάλλια και Διαμνημονεύσεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.