apotel_paraketamoli
Ελλάδα

Η ελληνική ασπίδα στον πυρετό: Το Apotel της Uni-Pharma μπορεί να δώσει λύσεις στις ελλείψεις φαρμάκων με παρακεταμόλη

Ουδείς µπορεί να ισχυρισθεί σήµερα ότι δεν βρίσκει παρακεταµόλη στα ιδιωτικά φαρµακεία της χώρας µας

Ακόµα και χωρίς συνταγή διατίθεται ήδη από το 1959, ως οικιακό φάρµακο, η δραστική ουσία παρακεταµόλη. Η εν λόγω δραστική ουσία χρησιµοποιείται για την ανακούφιση από τους πονοκεφάλους και άλλους πόνους, όπως, για παράδειγµα, στην αρθρίτιδα, και χρησιµοποιείται για την ανακούφιση από το κρυολόγηµα και τη γρίπη, για την οποία διατίθενται, φυσικά, τα αντίστοιχα αντι-ιικά φαρµακευτικά σκευάσµατα. Η παρακεταµόλη, σε συνδυασµό µε οπιοειδή αναλγητικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη θεραπεία του έντονου πόνου, όπως ο µετεγχειρητικός πόνος και η παρηγορητική θεραπεία σε ασθενείς µε προχωρηµένο καρκίνο. Η παρακεταµόλη, µάλιστα, χρησιµοποιείται ακόµα και σε συνδυασµό µε αντιφλεγµονώδη µη στεροειδή φάρµακα, όπως είναι η ιβουπροφαίνη.

Ουδείς µπορεί να ισχυρισθεί σήµερα ότι δεν βρίσκει παρακεταµόλη στα ιδιωτικά φαρµακεία της χώρας µας. Εάν ένας πολίτης δεν µπορεί να βρει το βασικό φαρµακευτικό σκεύασµα της παρακεταµόλης µε την πιο δηµοφιλή εµπορική ονοµασία, την οποία γνωρίζουν ακόµα και τα παιδιά στη χώρα µας, ο ίδιος µπορεί κάλλιστα να χρησιµοποιήσει την παρακεταµόλη προµηθευόµενος το ελληνικό φαρµακευτικό σκεύασµα µε δραστική ουσία την παρακεταµόλη, το Apotel, το οποίο παρασκευάζεται και διακινείται σε όλες τις δυνατές µορφές του από τη µεγάλη ελληνική φαρµακευτική εταιρεία UNI-PHARMA, ιδιοκτησίας της ιδιαιτέρως δυναµικής φαρµακοποιού Ιουλίας Τσέτη, η οποία είναι επίσης επίτιµη διδάκτωρ Φαρµακευτικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθώς και η γενική γραµµατέας του ∆.Σ. του ΣΕΒ.

apotel


Αξίζει να σηµειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια της οµιλίας της στην επίσηµη τελετή για την αναγόρευσή της ως επίτιµης διδάκτορα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, η κ. Τσέτη υπογράµµισε, µεταξύ άλλων: «Σε όλη τη σταδιοδροµία µου ως φαρµακοποιού, έθεσα την κοινωνική ευαισθησία στην κορυφή των προτεραιοτήτων µας. Οι δράσεις αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο, η εξασφάλιση της πρόσβασης ευπαθών κοινωνικών οµάδων σε φαρµακευτικό και υγειονοµικό υλικό, καθώς και η προαγωγή της ενηµέρωσης του κοινού αποτελούν τον δικό µας όρκο προς την κοινωνία. Παράλληλα, η συνεργασία µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα, η έρευνα και οι επενδύσεις παραµένουν πάντα υψηλή µας προτεραιότητα».

ioulia_tseti

Η παρακεταµόλη είναι µια δραστική ουσία που συνδέεται άρρηκτα µε την UNIΡHARMA, καθώς πρώτη η συγκεκριµένη εταιρεία προχώρησε στη δηµιουργία ενέσιµης παρακεταµόλης, µια µορφή που χρησιµοποιείται κατά κόρον στα νοσοκοµεία, ενώ συνεχώς επενδύει στην καινοτοµία και τη δηµιουργία νέων µορφών παρακεταµόλης για κάθε προφίλ ασθενούς. Η παρακεταµόλη, συγκεκριµένα το Apotel, κυκλοφορεί σε διάφορες µορφές: σε δισκία των 500 mg, σε αναβράζοντα δισκία των 500 mg, σε σιρόπι, σε πόσιµες σταγόνες, σε µορφή Extra των 500 mg, σε υπόθετα, µε άρωµα espresso, χωρίς να απαιτείται νερό, και σε αναβράζοντα δισκία Hot Lemon Honey. Χρησιµοποιείται για τη µείωση του πυρετού σε άτοµα όλων των ηλικιών. Να σηµειωθεί ότι σήµερα το Apotel εξάγεται σε 65 χώρες.

65 είναι οι χώρες στις οποίες εξάγεται σήµερα το Apotel

 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) συνιστά να χρησιµοποιείται η παρακεταµόλη για τη θεραπεία του πυρετού στα παιδιά, αλλά µόνον εάν η θερµοκρασία τους είναι µεγαλύτερη από 38,5°C. ∆ιαθέτει αναλγητική, αντιπυρετική και ασθενή αντιφλεγµονώδη δράση και χρησιµοποιείται εκτενώς, ακόµα και χωρίς συνταγή γιατρού.

Βρέφη και παιδιά

Σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες, τις οποίες παρέχει το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ), συνιστάται προσοχή στη χορήγηση της παρακεταµόλης, εν προκειµένω του Apotel, σε βρέφη κάτω των 12 εβδοµάδων. Ο περιορισµός οφείλεται στο γεγονός ότι ο πυρετός σε αυτή τη µικρή ηλικία χρειάζεται άµεσα ιατρική εκτίµηση και πιθανά εργαστηριακό έλεγχο. Μόνη εξαίρεση αποτελεί ο  πυρετός σε βρέφος 8 εβδοµάδων ή µεγαλύτερο έπειτα από εµβολιασµό. Η εναλλάξ χορήγηση παρακεταµόλης, εν προκειµένω Apotel, και κάποιου σκευάσµατος µε δραστική ουσία την ιβοπρουφαίνη συνιστάται να γίνεται µε προσοχή, καθώς µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένη δοσολογία και υπερδοσολογία, µε επακόλουθες ανεπιθύµητες επιδράσεις. Η υπολογισµένη ποσότητα του φαρµάκου (σε κυβικά εκατοστά, ml) είναι προτιµότερο να χορηγηθεί µε σύριγγα -χωρίς τη βελόνα- ή µε δοσιµετρικό κουτάλι ή ποτηράκι. Τα κουτάλια σερβιρίσµατος δεν είναι αξιόπιστα για τη χορήγηση φαρµάκου, επειδή δεν έχουν όλα την ίδια χωρητικότητα.