Ο δρόμος έχει, πλέον, χαραχτεί και βαδίζουμε ήδη σ’ αυτόν. Φυσικά δεν είναι άλλος από αυτόν του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ελληνικού Κράτους. Μεγάλη τομή για την αλλαγή της καθημερινότητας εκατομμυρίων Ελλήνων είναι η ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής δικαιοσύνης, η οποία στην α ́φάση της περιλαμβάνει την ήδη ολοκληρωμένη δημιουργία ενός ενιαίου πληροφοριακού συστήματος για την ελληνική διακιοσύνη.

Η Βίβλος του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ήδη καθορίσει τους άξονες και τον ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου της ψηφιακής μετάβασης της ελληνικής δικαιοσύνης (2020-2025), ενώ τα έργα που μεσοπρόθεσμα ολοκληρούνται συνίστανται σε 28 εκ των οποίων α) Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων για την Πολιτική και την Ποινική Δικαιοσύνη (β ́φάση), β) Αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη, γ) Αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Ποινικού Μητρώου (ΕΠΜ), δ) Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης σε Δικαστήρια και Σωφρονιστικά Ιδρύματα κα.

Η ήδη διαμορφωμένη Ψηφιακή Πύλη Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (www.solon.gov.gr) εξασφαλίζει στον πολίτη την ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης του, τα πινάκια των επομένων 15 ημερών, τα δικαστήρια και τις διαδικασίες που έχουν ενταχθεί στο σύστημα. Επίσης μέσω του www.solon.gov.gr ο πολίτης και ο δικηγόρος έχουν τη δυνατότητα έκδοσης ψηφιακά υπογεγραμμένου πιστοποιητικού χωρίς τη φυσική παρουσία τους στο δικαστικό κατάστημα.

Το αποτέλεσμα της ολοκληρωμένης ήδη α ́φάσης αλλά και της προγραμματισμένης ολοκλήρωσης της β ́φάσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής δικαιοσύνης είναι πλέον ορατό. Γεγονός, πλέον, είναι i) οι λιγότερες ουρές για πολίτες και δικηγόρους, ii) η μεγαλύτερη διαφάνεια διαμέσω της νέας υπηρεσίας “Πορεία Υπόθεσης” καθώς γνωρίζοντας ο δικηγόρος τον αριθμό της υπόθεσης έχει πρόσβαση σε ανώνυμα στοιχεία αυτής, όπως πινάκια, αρχικά διαδίκων, εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση, ποιός δικαστής την έχει χρεωθεί κ.α, iii) ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, iv) μεγαλύτερη αξιοπιστία και αποδοτικότητα για της επιχειρήσεις διαμέσω της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών.

Μόνον η έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού για το διάστημα Απρίλιος 2020 - Αύγουστος 2022 μας γλίτωσε από 3 εκατομμύρια επισκέψεις στα δικαστήρια καθώς εκδόθηκαν ηλεκτρονικά περίπου 1,3 εκατομμύρια πιστοποιητικά. Για τους δικηγόρους η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου σήμανε ότι σε 2 μόνο έτη κατετέθησαν 90.000 δικόγραφα ηλεκτρονικά με ταυτόχρονη αποφυγή ισάριθμων επισκέψεων σε δικαστικό κατάστημα.

Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η πορεία αυτή να ανακοπεί εάν θέλουμε μέχρι το 2025 ο δικηγόρος να καταθέτει δικόγραφα σε όλη την Ελλάδα, χωρίς να απομακρύνεται από τον χώρο εργασίας του. Είναι υποχρέωση και αποστολή ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους να επιδιώκει διαρκώς τον εκσυχρονισμό και την καινοτομία. Η Ελλάδα το κάνει αυτό με συνέπεια τα τελευταία τέσσερα χρόνια και ταυτόχρονα σημειώνει πρόοδο κατατάσσοντας τον εαυτό της επάξια δίπλα στις προηγμένες χώρες της Ηπείρου.