Την πρόθεσή του να συμβάλει, με τις δικές του δυνάμεις, στην ανάταξη και την ανασυγκρότηση του δημοσίου συστήματος Υγείας της χώρας μας, εκφράζει, με ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος, Γιώργος Πατούλης, και το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ).

Οι προτεραιότητες

Την ίδια στιγμή, ο ΙΣΑ παραθέτει τις επείγουσες προτεραιότητες, τις οποίες προτείνει στον νέο υπουργό Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, να αντιμετωπιστούν άμεσα:
  • 1. Να ενισχυθεί το νέο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Να δοθούν κίνητρα στους γιατρούς να συμμετάσχουν στο σύστημα και να διασφαλιστεί επαρκής αριθμός προσωπικών ιατρών, για τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Να ολοκληρωθεί ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, για όλους τους ασθενείς.
  • 2. Να ενισχυθούν οι δημόσιες δομές υγείας και το ΕΚΑΒ, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Να δοθούν κίνητρα στο υγειονομικό προσωπικό να μπει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να καλύψει τις άγονες θέσεις στην περιφέρεια. Να εκσυγχρονιστούν τεχνολογικά και να αναβαθμιστούν κτιριακά, οι δημόσιες δομές υγείας. Να καλυφθούν οι υγειονομικές ανάγκες των πολιτών σε όλη την Ελλάδα, με βάση τον Χάρτη υγείας.
  • 3. Να αντιμετωπιστεί το παγκόσμιο πρόβλημα των ελλείψεων φαρμάκων και να διασφαλιστεί η επάρκεια της ελληνικής αγοράς.
  • 4. Να καταργηθεί το άδικο μέτρο του Claw back που έχει οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία τους φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς επαγγελματικές συνθήκες και οικονομικές απολαβές στους Έλληνες γιατρούς, προκειμένου να σταματήσει η μετανάστευση.
  • 5. Να δοθεί περαιτέρω έμφαση στην πρόληψη και να ενισχυθούν το προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις επιστημονικές εταιρίες.