Με πράξεις του Υπουργικού Συµβουλίου (ΠΥΣ), αποφάσεις του υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, και µε διαδικασίες-express πρόκειται να ανατεθούν και να υλοποιηθούν το αµέσως επόµενο διάστηµα έργα ύψους 500-600 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έργα που θα χρηµατοδοτηθούν κυρίως από το Ταµείο Ανάκαµψης και στόχο θα έχουν την επαναφορά της προσβασιµότητας στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας. Αναφερόµαστε σε παρεµβάσεις αποκατάστασης του οδικού και του σιδηροδροµικού δικτύου και των γεφυρών τους στις περιοχές που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία «Daniel». Μόνο στο σιδηροδροµικό δίκτυο, σύµφωνα µε τον επικεφαλής του οργανισµού, Παναγιώτη Τερεζάκη, οι ζηµιές ανέρχονται σε 160 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τεράστιες καταστροφές, που, για να αποκατασταθούν, απαιτούν δύο φορές το κόστος του έργου υπογειοποίησης του σιδηροδρόµου στα Σεπόλια. Μάλιστα, πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι οι καταστροφές αυτές στον σιδηρόδροµο είναι τέτοιες, που δεν µπορεί να αναταχθεί (επιδιορθωθεί) στη συγκεκριµένη περιοχή, αλλά απαιτείται η εκ νέου κατασκευή του. Σηµειώνεται ότι περίπου το ίδιο σηµείο είχε πληγεί και το 2021 από τον «Ιανό».

Για τα έργα αυτά, ο υπουργός Υποδοµών θα εξουσιοδοτηθεί µε ΠΥΣ για την κατάρτιση λίστας έργων που θα υλοποιούνται µε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης. Η ένταξή τους θα γίνεται µε τη σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου του υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και για την υλοποίησή τους η αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή το υπουργείο Υποδοµών, θα καλεί τουλάχιστον τρεις κατασκευαστικές επιχειρήσεις αντίστοιχης εµπειρίας και πτυχίου, για να υποβάλουν προσφορές, από τις οποίες θα επιλέγεται ο µειοδότης.

Ερχεται ανασχεδιασµός των έργων που τώρα βρίσκονται σε στάδιο σχεδιασµού, έτσι ώστε να καταστούν περισσότερο ανθεκτικά


Ανάταξη των οδικών συνδέσεων

Τα περισσότερα έργα αφορούν στην ανάταξη των οδικών συνδέσεων (καθαρισµοί, στηρίξεις, επιδιορθώσεις κ.λπ.) και πιθανώς σε πλήρεις ανακατασκευές. Το ίδιο ισχύει και για τις γέφυρες, για τις οποίες εκτιµάται ότι τουλάχιστον 40 έχουν υποστεί ζηµιές στην επίµαχη περιοχή. Μόνο στον Νοµό Τρικάλων, σύµφωνα µε τον αρµόδιο αντιπεριφερειάρχη, 28 γέφυρες έχουν υποστεί ζηµιές. Ο υπουργός Χρ. Σταϊκούρας υποσχέθηκε και άλλες δύο κατηγορίες έργων που στόχο θα έχουν την «ανάρρωση» της χώρας από τις φυσικές καταστροφές. H πρώτη αφορά στον ανασχεδιασµό των έργων που τώρα βρίσκονται σε στάδιο σχεδιασµού, έτσι ώστε να καταστούν περισσότερο ανθεκτικά. Η δεύτερη κατηγορία αφορά στη δηµιουργία ενός µηχανισµού πρόληψης των καταστροφών, µε τον εκ των προτέρων έλεγχό τους. Η πρώτη κατηγορία έργων στόχο έχει να καταστήσει τις υποδοµές πιο ανθεκτικές και ικανές να µετριάζουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τους µελλοντικούς κινδύνους από φυσικές καταστροφές. Η στρατηγική αυτή, που συγκεράζεται στο «Build Back Better», θα απαιτήσει χρόνο και χρήµα, καθώς θα απαιτούνται µεγαλύτερες διαδικασίες υλοποίησης των έργων, όσο και µελέτες και έλεγχοι στην κατασκευή.

Η δεύτερη κατηγορία έργων αφορά στην πρόληψη. Το υπουργείο Υποδοµών πρόκειται να συγκροτήσει το προσεχές διάστηµα τη ∆ιοικητική Αρχή Γεφυρών, η οποία θα δηµιουργήσει το Μητρώο Γεφυρών και θα εποπτεύει την εφαρµογή και τήρηση των κανόνων σε όλες τις γέφυρες µε άνοιγµα µήκους άνω των 6 µέτρων. Πρόκειται για ένα έργο σηµαντικό, αφού, όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, οι γέφυρες του οδικού δικτύου της χώρας, παρόλο που αντιστοιχούν στο 3% του µήκους του, απαιτούν το 30% του συνολικού κόστους ανάπτυξης.

▶ έργα για την άμεση επαναφορά της προσβασιμότητας στις περιοχές της Θεσσαλίας δρομολογεί ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας


Ωστόσο, το υπουργείο Υποδοµών έδειξε για άλλη µία φορά ολιγωρία. Η δηµιουργία της Αρχής Γεφυρών αποτελεί παλιά υπόθεση, ενώ η σχετική διάταξη που την προβλέπει ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2022. Εντούτοις, η υπουργική απόφαση που ενεργοποιεί τη σχετική διάταξη δεν έχει ακόµη υπογραφεί και πιθανώς αυτό να καθυστερούσε περισσότερο αν δεν µεσολαβούσε ο «Daniel».

Οι δύο τελευταίες κατηγορίες έργων, σύµφωνα µε τον κ. Σταϊκούρα, θα απαιτήσουν δράσεις 2 δισ. ευρώ. Τα χρήµατα αυτά θα βρεθούν τόσο από τα γνωστά χρηµατοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το ΕΣΠΑ και το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), όσο και από δάνεια ευρωπαϊκών τραπεζών. Η χώρα, σύµφωνα µε όσα ανέφερε ο υπουργός Υποδοµών, εξετάζει την ανάληψη χρέους ύψους 750 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Σηµειώνεται ότι οι πόροι του ΕΣΠΑ και του ΤΑΑ είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερα χρηµατοδοτικά εργαλεία, ενώ ο δανεισµός επιβαρύνει το χρέος της χώρας.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» στις 16/9