Δικαστική µάχη για τις νέες ταυτότητες θα δοθεί ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Κι αυτό καθώς η Ενωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας κατέθεσε την περασµένη Τρίτη αίτηση ακύρωσης των υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στην έκδοση δελτίων ταυτοτήτων νέου τύπου. Οι φωτογράφοι διαµαρτύρονται έντονα για το γεγονός ότι πλέον τα αστυνοµικά τµήµατα έχουν τη δυνατότητα να φωτογραφίζουν τους πολίτες που προσέρχονται να εκδώσουν ή να αντικαταστήσουν την αστυνοµική τους ταυτότητα, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για µια αντισυνταγµατική διαδικασία, η οποία πλήττει βασικά δικαιώµατά τους. Στην πολυσέλιδη προσφυγή που υπέβαλαν στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, η οποία αριθµεί 30 σελίδες, διά του δικηγόρου τους, Κωνσταντίνου Γώγου, επικαλούνται µία σειρά από νοµικούς λόγους για τους οποίους οι προσβαλλόµενες υπουργικές αποφάσεις πρέπει να κριθούν µη νόµιµες και να ακυρωθούν από το Συµβούλιο της Επικρατείας.

Ο Κωνσταντίνος Γώγος εξηγεί στα «Π» τι οδήγησε τους φωτογράφους να προσφύγουν στις δικαστικές Αρχές, τονίζοντας πως «η έκδοση ταυτοτήτων αποτελεί µια νοµική υποχρέωση του κάθε πολίτη, η οποία δεν µπορεί και δεν πρέπει να έχει αντίστοιχο τίµηµα. Ο αστυνοµικός δεν µπορεί να λειτουργεί ούτε ως φωτογράφος ούτε ως εισπράκτορας του ελληνικού ∆ηµοσίου. Οσον αφορά στους φωτογράφους, ο τρόπος έκδοσης των ταυτοτήτων µε βάση τη νοµοθετική πρόβλεψη περιορίζει δραµατικά την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, οδηγώντας τους στη δυσκολία για επιβίωση».

Κωνσταντίνος Γώγος: «Ο αστυνοµικός δεν µπορεί να λειτουργεί ούτε ως φωτογράφος ούτε ως εισπράκτορας του ελληνικού ∆ηµοσίου (…) ∆εν µπορεί να διατάσσεται ρύθµιση χωρίς να αιτιολογείται ο λόγος για τον οποίο θα υπάρξει µια µεταβολή»


Ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, στο δικόγραφο της αίτησης ακύρωσης οι φωτογράφοι έθεσαν το ζήτηµα του ποιος έχει πρόσβαση στα δεδοµένα της Ελληνικής Αστυνοµίας αλλά και το γεγονός ότι πριν από την έκδοση των επίδικων υπουργικών αποφάσεων δεν υπήρξε διαβούλευση. «Για ποιον λόγο αποφασίζεται η συγκεκριµένη ρύθµιση, ποιον θα ευνοήσει; Ενα νοµοθέτηµα πρέπει να αιτιολογείται, προκειµένου να κρίνεται µε βάση τους κανόνες της ∆ηµοκρατίας µας από τους πολίτες. ∆εν µπορεί να διατάσσεται ρύθµιση χωρίς να αιτιολογείται ο λόγος για τον οποίο θα υπάρξει µια µεταβολή», τονίζεται, µεταξύ άλλων, στην αίτηση ακύρωσης. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι µέχρι σήµερα η έκδοση του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ήταν δωρεάν για όλους τους πολίτες. «Με ποια λογική εισάγεται παράβολο για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας;», διερωτώνται οι φωτογράφοι και προσθέτουν πως «η Ελληνική Αστυνοµία δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει τα δελτία ταυτότητας, τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους Ελληνες πολίτες, ως εισπρακτικό µέσο!».

Ζήτημα και το παράλοβο 

Ιδιαίτερη µνεία γίνεται και στο ζήτηµα του παραβόλου των 10 ευρώ, το οποίο πλέον καθιερώνεται, προκειµένου οι πολίτες να προχωρήσουν στην έκδοση των δελτίων ταυτοτήτων νέου τύπου. «Κάτι τέτοιο έρχεται σε ευθεία παρέµβαση µε τα αστυνοµικά του καθήκοντα, εποµένως σε καµία περίπτωση δεν πληρούνται οι όροι της αναλογικότητας. Παράλληλα, επιβάλλεται πια ένα κόστος 10 ευρώ ανά δελτίο. Εδώ θα πρέπει να σταθµίσουµε και να εξετάσουµε κατά πόσο η επιβολή πρόσθετου βάρους είναι ο αναγκαίος τρόπος επιβολής του νέου µέσου. Αρχικά, η έκδοση ταυτοτήτων είναι υποχρεωτική για όλους τους Ελληνες πολίτες. Εποµένως, ο πολίτης δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάµεσα στην έκδοση ή µη. Αρα, κάθε επιβαλλόµενο πρόσθετο βάρος είναι αντισυνταγµατικό, άσχετα από το ύψος του», επισηµαίνεται στην αίτηση ακύρωσης.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» στις 30/9