Από τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 24:00 θα γίνεται δεκτή, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων που, μετά τις Πανελλαδικές εξετάσεις, θα συμμετάσχουν στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Ως εκ τούτου, αιτήσεις υποψηφίων που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν ηλεκτρονικά πριν την 29 Ιανουαρίου 2024 θα θεωρούνται άκυρες και θα πρέπει να επανυποβληθούν εντός των ανωτέρω ημερομηνιών.

H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.asei-assy.mil.gr.

Η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής Σπουδαστών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2024 – 2025 αφορά:


Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ):

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ),
Σχολή Ικάρων (ΣΙ)
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)
Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ):

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)