Μία ηλεκτρονική πλατφόρµα, το Healthflix, θα έχουν πριν από τις ερχόµενες ευρωεκλογές στη διάθεσή τους οι κάτοικοι της χώρας µας, προκειµένου να προσανατολίζονται όσον αφορά τις πληροφορίες για το σύστηµα της πρωτογενούς πρόληψης, αλλά και για να πλοηγούνται εντός του δηµόσιου συστήµατος Υγείας της χώρας µας. Η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρµα θα είναι επίσης διασυνδεδεµένη µε τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ της χώρας µας, ενώ θα διαθέτει διαδραστικότητα σε σχέση µε τους χρήστες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να απαντά συγκεκριµένα και άµεσα σε µεγάλη σειρά σχετικών ερωτηµάτων, τα οποία θα υποβάλλουν στην πλατφόρµα οι χρήστες της.

Το ως άνω έργο είναι ενταγµένο στο Ταµείο Ανάκαµψης για την Υγεία και, σύµφωνα µε όσα δηλώνει στην «Απογευµατινή» της Κυριακής ο Σταµάτης Πουλής, ειδικός σύµβουλος του υπουργού Υγείας, Αδώνιδος Γεωργιάδη, για τα έργα του Ταµείου Ανάκαµψης, «από τον Ιούνιο του 2024 οι κάτοικοι της χώρας µας αναµένεται να βλέπουν να περνά µπροστά από τα µάτια τους, πρώτη φορά στα χρονικά της ιστορίας του ΕΣΥ, ένα γιγαντιαίο έργο ανακαίνισης, εκσυγχρονισµού, επέκτασης, ψηφιακής αναβάθµισης και πλήρους λειτουργικής διασύνδεσης των υπηρεσιών Υγείας, µε τρόπο ο οποίος θα βελτιώνει αισθητά και ορατά την ποιότητα της πρόσβασής τους στο σύστηµα. Μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουµε µία διετία υλοποίησης των έργων του Ταµείου Ανάκαµψης, συνολικού προϋπολογισµού 1,7 δισ. ευρώ».

Η νέα τεχνολογία για την Υγεία

Με 38 εκατ. ευρώ για την ανανέωση και την ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού σε 156 Κέντρα Υγείας και µε άλλα 62 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη δράση σε 80 νοσοκοµεία του ΕΣΥ της χώρας µας, η νέα τεχνολογία θα εγκατασταθεί στο σύστηµα σε απόλυτη συνάφεια µε τον νέο υγειονοµικό χάρτη της χώρας, δηλαδή µε την ανάπτυξη των Κέντρων για την αντιµετώπιση χρόνιων νόσων και των Κέντρων Τραύµατος, την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό του Εθνικού Κέντρου Αµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), τις αεροδιακοµιδές ασθενών, τις Μονάδες Αυξηµένης Φροντίδας για την αντιµετώπιση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων κ.ά.

 Τα κονδύλια από το Ταµείο Ανάκαµψης είναι εντυπωσιακά και εξίσου εντυπωσιακή είναι η επικαιροποίηση των δράσεων, τις πλέον σηµαντικές από τις οποίες παρουσιάζει σήµερα κατ’ αποκλειστικότητα η «Απογευµατινή» της Κυριακής. Πρώτη προτεραιότητα, µετά την ανάπτυξη του προγράµµατος προσυµπτωµατικού ελέγχου για την πρόληψη του καρκίνου του µαστού, ο οποίος χρηµατοδοτείται µε 50 εκατ. ευρώ, είναι η περαιτέρω εξέλιξη του προγράµµατος για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας (100 εκατ. ευρώ) και του καρκίνου του παχέος εντέρου (50 εκατ. ευρώ), αλλά και η πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσηµάτων (100 εκατ. ευρώ), η µείωση της παιδικής παχυσαρκίας (36 εκατ. ευρώ), η προαγωγή της υγείας του παιδιού και της οικογένειας (20 εκατ. ευρώ), αλλά και το πρόγραµµα Dentistpass για την προληπτική οδοντιατρική φροντίδα σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών (30 εκατ. ευρώ).

 Με 250 εκατ. ευρώ χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ανάκαµψης η περαιτέρω ανάπτυξη του λεγόµενου επενδυτικού clawback για τη φαρµακοβιοµηχανία, το οποίο αναµένεται να έχει πολλαπλασιαστικές συνέπειες στο ΑΕΠ, την απασχόληση και τις επενδύσεις στη χώρα µας, ενώ µε 65 εκατ. ευρώ χρηµατοδοτείται η δηµιουργία 106 νέων µονάδων Ψυχικής Υγείας, παράλληλα µε την κατάρτιση του εξειδικευµένου προσωπικού, την ψηφιακή ενίσχυση του συστήµατος και τη δηµιουργία ηλεκτρονικού πλοηγού στο σύστηµα για λήπτες των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Αναβάθµιση

Επίσης, ένας νέος µηχανισµός επιδηµιολογικής επιτήρησης στον Εθνικό Οργανισµό ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΟ∆Υ), σε συνδυασµό µε την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των προτύπων της λειτουργίας του Οργανισµού, καθώς και των εργαστηριακών υποδοµών του, χρηµατοδοτούνται µε 36 εκατ. ευρώ, ενώ µε 95 εκατ. ευρώ χρηµατοδοτείται η ψηφιοποίηση όλων των αρχείων του δηµόσιου συστήµατος Υγείας, µε 45 εκατ. ευρώ η δηµιουργία του ψηφιακού φακέλου ασθενούς, µε 29 εκατ. ευρώ ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της διαχείρισης των ογκολογικών ασθενών της χώρας µας, µε 24 εκατ. ευρώ η δηµιουργία του Εθνικού ∆ικτύου Τηλεϊατρικής, µε 140 εκατ. ευρώ το έργο για τη βελτίωση της λεγόµενης ψηφιακής ετοιµότητας των νοσοκοµείων του ΕΣΥ, στην οποία περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η αναβάθµιση των πληροφοριακών συστηµάτων τους και των υποδοµών τους, η δηµιουργία ενιαίου συστήµατος διαχείρισης των φαρµάκων, η ηλεκτρονική διασύνδεση µεταξύ των νοσοκοµείων του ΕΣΥ της χώρας µας.

Το σύνολο του ψηφιακού µετασχηµατισµού του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) χρηµατοδοτείται µε 32 εκατ. ευρώ, ενώ, σε συνεργασία µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ), η βελτίωση του δικτύου της δηµόσιας υγείας της χώρας µας χρηµατοδοτείται µε 25 εκατ. ευρώ. Τέλος, µία από τις προβλέψεις, οι οποίες έχουν ενταχθεί, για θεσµικούς και όχι για χρηµατοδοτικούς λόγους, στο Ταµείο Ανάκαµψης είναι η αναβάθµιση του δηµόσιου ρόλου της Ενωσης Ασθενών Ελλάδας (ΕΑΕ), µία αναβάθµιση την οποία ο Αδωνις Γεωργιάδης έχει ήδη αρχίσει να υλοποιεί µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευαισθησία. Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του συνόλου των έργων του Ταµείου Ανάκαµψης για την Υγεία είναι το τέλος του 2025 και ο Αδωνις Γεωργιάδης έχει θέσει ως «στοίχηµα» να επαναλάβει και στο υπουργείο Υγείας τις σχετικές επιδόσεις του, τις οποίες είχε σηµειώσει επίσης στα υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας, όσον αφορά την αξιοσηµείωτη ταχύτητα στην υλοποίηση και την παράδοση των έργων, συνεπώς και στην απορροφητικότητα των σχετικών κονδυλίων.

 Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή της Κυριακής