Αισθητές αυξήσεις στις χονδρικές και τις λιανικές τιµές τους αναµένεται να λάβουν άµεσα περίπου 200 γενόσηµα (αντίγραφα) φαρµακευτικά σκευάσµατα, µεταξύ των οποίων ορισµένα παλαιά, κλασικά και αναντικατάστατα off-patent, δηλαδή πρωτότυπα φαρµακευτικά σκευάσµατα, τα οποία έχουν απολέσει εδώ και πολλά χρόνια την προστασία της πατέντας τους και τιµολογούνται ως απλά γενόσηµα σε πολύ χαµηλές τιµές.

Σύµφωνα µε πολύ καλά πληροφορηµένες πηγές της «Κυριακάτικης Απογευµατινής», στις αρχές του ερχόµενου Απριλίου αναµένεται να εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση του υπουργού Υγείας, Αδώνιδος Γεωργιάδη, και περίπου στις 10-15 Απριλίου αναµένεται να εκδοθεί το νέο δελτίο τιµών φαρµάκων, το οποίο θα περιλαµβάνει επίσης τις αυξήσεις στις τιµές των περίπου 200 γενοσήµων, τα οποία σήµερα έχουν λιανικές τιµές περίπου από 1 έως 5 ευρώ και δεν συνιστούν κάποιο ιδιαίτερο εµπορικό κίνητρο για τις φαρµακευτικές εταιρείες ώστε να συνεχίζουν την κυκλοφορία τους στην εγχώρια αγορά φαρµάκων.

Σηµαντική παρέµβαση για τα γενόσημα

Η διαδικασία της παροχής αυξήσεων στις τιµές των περίπου 200 γενόσηµων φαρµακευτικών σκευασµάτων προχωρά κανονικά και µόλις χθες έληξε η χρονική προθεσµία, την οποία έχει δώσει ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων (ΕΟΦ) στις ενδιαφερόµενες φαρµακευτικές εταιρείες, προκειµένου αυτές να καταθέσουν τις τυχόν ενστάσεις τους επί των προτεινόµενων από τον Οργανισµό νέων, αυξηµένων χονδρικών και λιανικών τιµών για τα φαρµακευτικά σκευάσµατά τους. Είναι τόσο σηµαντική η παρέµβαση αυτή του κ. Γεωργιάδη, που αναµένεται να κρατήσει στην ελληνική αγορά φαρµάκων πολύ διαδεδοµένα γενόσηµα, τα οποία βρίσκονταν σε διαδικασίες απόσυρσης.

Μία περίπτωση, η οποία αφορά ένα πολύ κρίσιµο, παλαιό και αναντικατάστατο φαρµακευτικό σκεύασµα, είναι εκείνη του Milithin, της ελληνικής φαρµακευτικής εταιρείας Gallenica. Πρόκειται για το λίθιο, το οποίο λαµβάνουν για τη ρύθµισή τους ψυχιατρικοί ασθενείς που πάσχουν από διπολική διαταραχή, και το µοναδικό φαρµακευτικό σκεύασµα λιθίου το οποίο κυκλοφορεί πλέον στην ελληνική αγορά φαρµάκων δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει στοιχειωδώς τις µεγάλες ανάγκες της σχετικής ζήτησης, από τη στιγµή που αποσύρθηκε οριστικά και εξαιτίας της πολύ χαµηλής τιµής του το αντίστοιχο σκεύασµα λιθίου, το Lithiofor. Μάλιστα, και αυτό ενδιαφέρει πολύ τους ψυχιατρικούς ασθενείς µε διπολική διαταραχή, οι οποίοι καταφεύγουν ακόµη και στα κοινωνικά φαρµακεία της χώρας µας, προκειµένου να προµηθευθούν ένα ή περισσότερα κουτιά του πολύ αναγκαίου για τη ρύθµιση της κατάστασης της υγείας τους, Milithin, ο κ. Γεωργιάδης έχει ήδη ζητήσει από τη φαρµακευτική εταιρεία Gallenica να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, προκειµένου να αυξήσει αισθητά για τουλάχιστον δύο µήνες από σήµερα τη διαθεσιµότητα του Milithin στην ελληνική αγορά φαρµάκων, έως ότου, δηλαδή, το σκεύασµα να λάβει τη νέα, αισθητά αυξηµένη χονδρική και λιανική τιµή του.

Καµία επιβάρυνση

Σηµειώνεται ότι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων των περίπου 200 γενόσηµων φαρµακευτικών σκευασµάτων, τα οποία θα δουν τις τιµές τους να αυξάνονται αισθητά, οι ασφαλισµένοι δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν επιπλέον, καθώς οι ασφαλιστικές τιµές ταυτίζονται µε τις λιανικές τιµές στο ράφι του ιδιωτικού φαρµακείου της γειτονιάς και οι ασφαλισµένοι δεν καταβάλλουν παρά µόνο την προβλεπόµενη από τον νόµο οικονοµική συµµετοχή τους, όπως ακριβώς συµβαίνει µέχρι σήµερα. Σύµφωνα µε όσα αναφέρει σήµερα στην «Κυριακάτικη Α» ο ειδικός σύµβουλος του κ. Γεωργιάδη για τη φαρµακευτική πολιτική, Μπάµπης Καραθάνος, στη συντριπτική, επίσης, πλειονότητά τους «οι ενδιαφερόµενες για τα περίπου 200 γενόσηµα φαρµακευτικά σκευάσµατα εταιρείες είναι αµιγώς ελληνικές και η απόφαση του κ. Γεωργιάδη για την παροχή αισθητών αυξήσεων στις τιµές των γενοσήµων τους, προκειµένου αυτά να παραµείνουν στην ελληνική αγορά φαρµάκων και, συνεπώς, στη διάθεση των θεραπόντων γιατρών και των ασθενών τους, χαρακτηρίζεται ως καίρια και τελεσφόρα, αφού έπειτα από αυτή την κίνηση του υπουργού Υγείας κανένα από αυτά τα περίπου 200 γενόσηµα φαρµακευτικά σκευάσµατα δεν πρόκειται να αποσυρθούν από την πολύπαθη ελληνική αγορά φαρµάκων».

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή της Κυριακής