Επιστροφή στην Κανονικότητα
Επιστροφή στην Κανονικότητα Θανάσης Φουσκίδης Δημήτρης Κουνιάς Γιώργος Νόκος
wic177vocskpowfxkoxg
Ελλάδα

Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ αντιδρούν στο νέο σύστημα επισκέψεων

Ζητούν απόσυρση της εγκυκλίου.

Απόσυρση της εγκυκλίου για το νέο σύστημα επισκέψεων, που ισχύει από τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, ζητεί η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ).

Αναφέρει ότι ως μέσος ημερήσιος αριθμός επισκέψεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό γιατρούς καθορίζονται οι 20 επισκέψεις. Επίσης, ως μέγιστος εβδομαδιαίος αριθμός οι 100 επισκέψεις. Σύμφωνα με τους γιατρούς, αυτό σημαίνει ότι «δεν υπάρχει ημερήσιο μέγιστο όριο, αρκεί στις 5 εργάσιμες ημέρες ο αριθμός να μην ξεπερνά τους 100, οπότε ο ανώτατος μέσος όρος θα είναι 100/5=20 ημερησίως». Όπως σημειώνει το προεδρείο της Ένωσης, «αρκετοί γιατροί βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση να μην μπορούν να καταχωρήσουν επισκέψεις πέραν της 20ής και να μην τις αποζημιωθούν τελικά».

Το νέο σύστημα επισκέψεων από το οποίο εξαιρούνται τα επείγοντα προβλέπει ότι ο μέσος ημερήσιος αριθμός επισκέψεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό γιατρούς θα είναι 20 και ο χρόνος της καθεμίας καθορίζεται, σύμφωνα με τους «κανόνες ορθής ιατρικής πρακτικής», στα 15 λεπτά. Καθορίζονται, επίσης, ως μέγιστος εβδομαδιαίος αριθμός επισκέψεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό γιατρούς οι 100 επισκέψεις.

Όλοι οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί καλούνται να δηλώσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα αποζημίωσης του Οργανισμού (e-ΔΑΠΥ) το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου τους κατά το οποίο θα εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από 2 Οκτωβρίου. «Η καταχώρηση ωραρίου διαθέσιμων ιατρικών επισκέψεων αποτελεί προϋπόθεση εκτέλεσης οποιασδήποτε επίσκεψης ή προγραμματισμού ραντεβού, εντός του υφιστάμενου μηνιαίου ορίου επισκέψεων. Το ημερήσιο ωράριο και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα καταγράφεται με την εκάστοτε ημερομηνία έναρξης ισχύος, που θα δηλωθεί».