Έκτακτες κρίσεις συνταγματαρχών
m46ibvy3yltdxsrpzjgi
Ελλάδα

Έκτακτες κρίσεις συνταγματαρχών

Συνεδρίασε το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο

Μετά από συνεδρίαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ), που συνήλθε υπό την προεδρία του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστρατήγου Αλκιβιάδη Στεφανή, κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Όπλων έτους 2018, που συντάχθηκαν με την υπ' αριθμό 52/Σ.4/2018 απόφαση του ΑΣΣ:

Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών:

(1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαυροειδή Γεωργίου του Φωτίου ΑΜ:46729

(2) Πεζικού Ατσαλάκη Ιωάννη του Γρηγορίου ΑΜ:46755

(3) Πυροβολικού Σταμάτη Λάμπρου του Παναγιώτη ΑΜ:46762

(4) Πεζικού Χατζησαββίδη Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:47244

(5) Πεζικού Κωστόπουλου Δημοσθένη του Αντωνίου ΑΜ:47260

(6) Διαβιβάσεων Φανιού Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:47261

(7) Πεζικού Θεοδώρου Εμμανουήλ του Ιωάννη ΑΜ:47262

(8) Πυροβολικού Γκούσιου Αλεξάνδρου-Γεωργίου του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265

(9) Πυροβολικού Σαρδέλλη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:47268

(10) Πεζικού Οικονόμου Θεοδώρου του Γεωργίου ΑΜ:47269

(11) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τριάντη Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:47274

(12) Πεζικού Μπολομύτη Δημητρίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:47275

(13) Ιππικού-Τεθωρακισμένων Γιαννόπουλου Αναστασίου του Ευσταθίου ΑΜ: 47276

(14) Μηχανικού Τριανταφύλλου Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47278

(15) Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκου Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:47279

(16) Πυροβολικού Ιντζέ Ιωάννη του Μόσχου ΑΜ:47280

(17) Πεζικού Γιοβάνη Λεωνίδα του Αθανασίου ΑΜ:47282

(18) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ιωαννίδη Αριστείδη του Σάββα ΑΜ:47283

(19) Πεζικού Μαυραγάνη Προκοπίου του Ηρακλή ΑΜ:47287

(20) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαχαρόπουλου Ζαχαρία του Κων/νου ΑΜ:47289

(21) Μηχανικού Κλούβα Μιχαήλ του Βίκτωρα ΑΜ:47298

(22) Πεζικού Βακεντή Δημητρίου του Αποστόλου ΑΜ:47301

(23) Πεζικού Τσίλη Παναγιώτη του Πέτρου ΑΜ:47303

(24) Πεζικού Βουνίσιου Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47305

(25) Πεζικού Ατματζίδη Θεοδώρου του Παύλου ΑΜ:47312

(26) Πεζικού Θεοδωρόπουλου Ελευθερίου του Διονυσίου ΑΜ:47313

(27) Πεζικού Παπαστεφανή Ερμολάου του Παναγιώτη ΑΜ:47316

Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Συνταγματαρχών Όπλων:

(1) Μηχανικού Οικονομίδη Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:46694

(2) Μηχανικού Βαγγέλη Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:46695

(3) Πεζικού Φραγκάκη Ματθαίου του Εμμανουήλ ΑΜ:46720

(4) Πυροβολικού Γκόλνα Αναστασίου του Ιωάννη ΑΜ:46733

(5) Πυροβολικού Καλογιάννη Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:46735

(6) Πυροβολικού Ζήση Χρήστου του Σωκράτη ΑΜ:46746

(7) Πεζικού Γιαγλή Δημητρίου του Αριστοτέλη ΑΜ:46767

(8) Πεζικού Τουζόπουλου Σπυρίδωνα του Παναγιώτη ΑΜ:46774

(9) Αεροπορίας Στρατού Μπουγάδη Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:46781 -- Πυροβολικού Eλαφράς Υπηρεσίας Κοντογιάννη Αλεξάνδρου του Ευστρατίου ΑΜ:46834 -- Πεζικού Eλαφράς Υπηρεσίας Κουτσούκη Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:47240

(10) Πεζικού Χαμεζόπουλου Κωνσταντίνου του Σάββα ΑΜ:47241

(11) Πεζικού Πολυχρονίδη Θεοδώρου του Αλεξάνδρου ΑΜ:47257

(12) Πεζικού Χονδρουδάκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:47258

(13) Πεζικού Τούντα Δημητρίου του Άγγελου ΑΜ:47259

(14) Πεζικού Δαλάκη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ ΑΜ:47266

(15) Διαβιβάσεων Κατσίρου Αλεξάνδρου του Διονυσίου ΑΜ:47277

(16) Πεζικού Κωσταρέλου Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:47288

(17) Πεζικού Αργυρόπουλου Θεοφάνη του Αναστασίου ΑΜ:47290

(18) Πεζικού Σταμπολάκη Δρόσου του Περιστέρη ΑΜ:47291

(19) Πεζικού Παναγιωτόπουλου Χρήστου του Αναστασίου ΑΜ:47300

(20) Πεζικού Μπαζιώτη Σπυρίδωνα του Βασιλείου ΑΜ:47307

(21) Διαβιβάσεων Καραβέλη Βασιλείου του Αποστόλου ΑΜ:47309

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Όπλων:

(1) Πεζικού Κυριακίδη-Κορτσεκίδη Χαραλάμπους του Παύλου ΑΜ:47256

(2) Πεζικού Σαριδάκη Στυλιανού του Τζαννή ΑΜ:47271

(3) Πεζικού Ξανθόπουλου Γεωργίου του Αμύντα ΑΜ:47293

Προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, σε Ταξίαρχοι οι παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων, που κρίθηκαν από το ΑΣΣ κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2018 ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

α. Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαυροειδής Γεώργιος του Φωτίου ΑΜ:46729

β. Πεζικού Ατσαλάκης Ιωάννης του Γρηγορίου ΑΜ:46755

γ. Πυροβολικού Σταμάτης Λάμπρος του Παναγιώτη ΑΜ:46762

δ. Πεζικού Χατζησαββίδης Ιωάννης του Νικολάου ΑΜ:47244

ε. Πεζικού Κωστόπουλος Δημοσθένης του Αντωνίου ΑΜ:47260

στ. Διαβιβάσεων Φανιός Νικόλαος του Γεωργίου ΑΜ:47261

ζ. Πεζικού Θεοδώρου Εμμανουήλ του Ιωάννη ΑΜ:47262

η. Πυροβολικού Γκούσιος Αλέξανδρος-Γεώργιος του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265

θ. Πυροβολικού Σαρδέλλης Αθανάσιος του Δημητρίου ΑΜ:47268

ι. Πεζικού Οικονόμου Θεόδωρος του Γεωργίου ΑΜ:47269

ια. Ιππικού Τεθωρακισμένων Τριάντης Γεώργιος του Νικολάου ΑΜ:47274

ιβ. Πεζικού Μπολομύτης Δημήτριος του Σπυρίδωνα ΑΜ:47275

ιγ. Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιαννόπουλος Αναστάσιος του Ευσταθίου ΑΜ:47276

ιδ. Μηχανικού Τριανταφύλλου Νικόλαος του Κωνσταντίνου ΑΜ:47278

ιε. Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκος Γεώργιος του Νικολάου ΑΜ:47279

ιστ. Πυροβολικού Ιντζές Ιωάννης του Μόσχου ΑΜ:47280

ιζ. Πεζικού Γιοβάνης Λεωνίδας του Αθανασίου ΑΜ:47282

ιη. Ιππικού Τεθωρακισμένων Ιωαννίδης Αριστείδης του Σάββα ΑΜ:47283

ιθ. Πεζικού Μαυραγάνης Προκόπιος του Ηρακλή ΑΜ:47287

κ. Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαχαρόπουλος Ζαχαρίας του Κων/νου ΑΜ:47289

κα. Μηχανικού Κλούβας Μιχαήλ του Βίκτωρα ΑΜ:47298

κβ. Πεζικού Βακεντής Δημήτριος του Αποστόλου ΑΜ:47301

κγ. Πεζικού Τσίλης Παναγιώτης του Πέτρου ΑΜ:47303

κδ. Πεζικού Βουνίσιος Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΑΜ:47305

κε. Πεζικού Ατματζίδης Θεόδωρος του Παύλου ΑΜ:47312

κστ. Πεζικού Θεοδωρόπουλος Ελευθέριος του Διονυσίου ΑΜ:47313

κζ. Πεζικού Παπαστεφανής Ερμόλαος του Παναγιώτη ΑΜ:47316

Έκτακτες κρίσεις συνταγματαρχών Σωμάτων

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Σωμάτων Στρατού Ξηράς, έτους 2018, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 53/Σ.4/2018 απόφασή του:

α. Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1) Υλικού Πολέμου Μαυρογένη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:47464

(2) Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδη Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:46072

(3) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσίκνα Ελένης του Ιωάννη ΑΜ:45998

β. Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1) Υλικού Πολέμου Χρυσοχοΐδη Άγγελου του Νικολάου ΑΜ:46877

(2) Υλικού Πολέμου Βελώνια Νικολάου του Ευαγγέλου ΑΜ:47446

(3) Υλικού Πολέμου Καρατσιβούδη Πέτρου του Μιχαήλ ΑΜ:47452

(4) Υγειονομικού Ιατρών Καλαφάτη Ευαγγέλου του Ηλία ΑΜ:45201

(5) Υγειονομικού Ιατρών Κόκκα Σταύρου του Θεοδώρου ΑΜ:45496

(6) Υγειονομικού Ιατρών Ζαραβίνου Σπυρίδωνα του Γεωργίου ΑΜ:45991

(7) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γκρικίδου Ελένης του Χρήστου ΑΜ:45319

γ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Σωμάτων: -- Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Λάχανη Στεφάνου του Βασιλείου ΑΜ:45209

(1) Υγειονομικού Ιατρών Διαμαντίδη Ευαγγέλου του Νικολάου ΑΜ:46071

Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, σε Ταξίαρχοι οι παρακάτω Συνταγματάρχες Σωμάτων, που κρίθηκαν από το ΑΣΣ κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2018 ως προακτέοι κατ' εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων: α. Υλικού Πολέμου Μαυρογένης Ιωάννης του Γεωργίου ΑΜ:47464 β. Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδης Αντώνιος του Γεωργίου ΑΜ:46072 γ. Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσίκνα Ελένη του Ιωάννη ΑΜ:45998

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα