Επιστροφή στην Κανονικότητα
Επιστροφή στην Κανονικότητα Θανάσης Φουσκίδης Δημήτρης Κουνιάς Γιώργος Νόκος
hocsmued8jx5jkhatfwr
Ελλάδα

Αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων από τα ΕΛΤΑ

Για τα «190 χρόνια Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων»

Ανήμερα της ορκωμοσίας των 204 νέων Ανθυπολοχαγών, οι οποίοι αποτελούν την Τάξη 2018 της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) και της επιδόσεως των ξιφών σε αυτούς, που αποτελεί την πιο σημαντική στιγμή στον ετήσιο κύκλο λειτουργίας της Σχολής, σήμερα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προχώρησαν στην έκδοση και κυκλοφορία της αναμνηστικής σειράς γραμματοσήμων «190 χρόνια Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων», με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 190 ετών ένδοξης ιστορίας και προσφοράς της Σχολής.

Σήμερα, επίσης από τα ΕΛΤΑ με το ίδιο θέμα κυκλοφορούν και μία σειρά άλλων φιλοτελικών προϊόντων, όπως:

--Εικονογραφημένοι φάκελοι «Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας» (“First Day of Cover”/ FDC).

--Τυποποιημένες σειρές γραμματοσήμων.

--Απλά λευκώματα γραμματοσήμων σειράς.

Η νέα αφιερωμένη στη ΣΣΕ σειρά γραμματοσήμων αποτελείται από τέσσερα γραμματόσημα (0,72 – 0,80 – 1,00 – 2,62 ευρώ) και θα διατίθεται από τα ταχυδρομικά καταστήματα μέχρι τις 14 Ιουνίου 2019, εκτός εάν εξαντληθούν νωρίτερα. Όλα τα άλλα φιλοτελικά προϊόντα θα πωλούνται από το κεντρικό φιλοτελικό κατάστημα των ΕΛΤΑ και από τα κατά τόπους ταχυδρομικά καταστήματα, μέχρι εξαντλήσεως των φιλοτελικών αποθεμάτων.