Συνεχίζονται οι εγκρίσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ για την ανανέωση του προγράμματος του καναλιού.

Το ∆.Σ. προχώρησε στην ανανέωση της εκτέλεσης μικτής παραγωγής των εκπομπών «Στούντιο 4», με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, από την εταιρεία PLAN A Mον. IKE και «∆ύο στη μία», με τη Ζωή Κρονάκη και τον Δημήτρη Γιατζόγλου, από την εταιρεία Digimum Group IKE, καθώς και στην ανάθεση της εξωτερικής παραγωγής για την εκπομπή «Musicology» από την εταιρεία In Art-Ηλίας Παπαχαραλάμπους και Σία Ε.Ε.