Κακά Κορίτσια
Κακά Κορίτσια Μαρία Λεμονιά Έλενα Καραμίχαλου
Αναλυτικός οδηγός για το κτηματολόγιο
akinita
Οικονομία

Αναλυτικός οδηγός για το κτηματολόγιο

Πώς θα κινηθείτε για να μη βρεθείτε σε δυσχερή θέση και ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσετε

Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο πρόγραµµα κτηµατογράφησης σε ολόκληρη τη χώρα. Σε αυτή τη φάση γίνεται η συλλογή των δηλώσεων. Τα «Π» παρουσιάζουν έναν αναλυτικό οδηγό µε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων προκειµένου να κατοχυρώσουν την περιουσία τους.

 • 1. Τι κάνω ως πρώτη κίνηση; Κατ’ αρχάς, καταγράφουµε όλα τα ακίνητα. Επιβάλλεται να ξεχωρίσετε τις τοπικές ή τις δηµοτικές κοινότητες στις οποίες ανήκουν.
 • 2. Πού υποβάλλεται η δήλωση; Οπου υπάρχουν δικαιώµατα σε κάθε προκαποδιστριακό δήµο.
 • 3. Τα τέλη πώς υπολογίζονται; Είναι για τις αστικές περιοχές 35 ευρώ ανά δικαίωµα για τους κύριους χώρους και 20 ευρώ για αποθήκες και χώρους στάθµευσης.
 • 4. Στις αγροτικές περιοχές; Υπάρχουν και πληρώνονται µέχρι δύο δικαιώµατα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθµό τους.
 • 5. Αντιστοιχώ ακίνητα µε εµπράγµατα δικαιώµατα; Κάθε ακίνητο είναι πιθανό να έχει παραπάνω από ένα δικαίωµα, όπως για παράδειγµα δικαίωµα πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 50% και δικαίωµα ψιλής κυριότητας σε ποσοστό 50% και δικαίωµα δουλείας διόδου µέσα από ένα γειτονικό ακίνητο.
 • 6. Τι συγκεντρώνω; Ολα τα απαραίτητα νοµικά έγγραφα, λέει η δικηγόρος Ολυµπία Νικολοπούλου, όπως επικυρωµένα συµβόλαια. Και αυτό γιατί ένα ακίνητο ίσως να έχει αποκτηθεί µε περισσότερα από ένα συµβόλαιο ή τρόπους.
 • 7. Σε κληρονοµιά, αν δεν έχει συνταχθεί συµβόλαιο, τι κάνω; Εµφανίζετε στοιχεία που αποδεικνύουν το ποσοστό που έχετε κληρονοµήσει.
 • 8. Σε ακίνητα χωρίς συµβόλαιο που έχουν αποκτηθεί µε χρησικτησία τι κάνω; Εµφανίζετε δικαστική απόφαση, µε την οποία αναγνωρίζεται το δικαίωµά σας.
 • 9. Αν δεν έχω; ∆είξτε έγγραφα που να αποδεικνύουν την κυριότητά σας όσο το δυνατόν παλαιότερα, ώστε σε συνδυασµό µε πρόσφατα έγγραφα να καλύπτουν 20ετία.
 • 10. Για την υποβολή της δήλωσης στο Κτηµατολόγιο είναι υποχρεωτικό να προσκοµίσω κάποιο στοιχείο εντοπισµού; Ναι! Εγγραφο, λέει ο φοροτεχνικός Β. Αµπελιώτης, που να βοηθάει το Γραφείο Κτηµατογράφησης να προσδιορίσει τη θέση, τα όρια και την έκταση όλων των ακινήτων σας.
 • 11. Συµπληρώνω και έντυπα δηλώσεων; Ασφαλώς. Θα τα βρείτε στη σελίδα του Κτηµατολογίου. Αποτελούνται από τρεις σελίδες: η πρώτη αφορά τα στοιχεία του προσώπου και οι δύο επόµενες τα στοιχεία του ακινήτου και του δικαιώµατος.
 • 12. ∆εν έχω τίτλους ιδιοκτησίας... Τι κάνω; Το δηλώνετε κανονικά στο Κτηµατολόγιο συν κάποιο αποδεικτικό στοιχείο.
 • 13. Τι µπορεί να είναι; ∆ικαστική απόφαση ή έγγραφα, λογαριασµοί ∆ΕΗ, ΟΤΕ, µισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων κ.λπ.
 • 14. Πώς δηλώνω το ακίνητο από κληρονοµιά; ∆ηλώνετε το ποσοστό δικαιώµατος επί τοις εκατό ή σε κλάσµα, ακόµα και αν δεν έχει γίνει αποδοχή.
 • 15. Τι υποβάλλω; Κληρονοµιά µε διαθήκη, τον τίτλο του κληρονοµούµενου, ληξιαρχική πράξη θανάτου, αντίγραφο της δηµοσιευµένης διαθήκης, πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως άλλης διαθήκης και πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς.
 • 16. Τι γίνεται στην κληρονοµιά χωρίς διαθήκη; Υποβάλλω, κατά την κ. Νικολοπούλου, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως διαθήκης και πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς.
 • 17. Έχω δύο κτήµατα. Τι µπορώ να κάνω; Μπορείτε να τα εντοπίσετε µέσω της «Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών» και να καταθέσετε τις συντεταγµένες του ΟΣ∆Ε. Να δώσετε τις συντεταγµένες µέσω ενός GPS χειρός ή µέσω της εφαρµογής για κινητά τηλέφωνα που παρέχει δωρεάν το Κτηµατολόγιο.
 • 18. Έχω αυθαίρετο χωρίς νοµιµοποίηση. Στο Κτηµατολόγιο δηλώνουµε ό,τι είναι νόµιµο. Αν κάποιος θέλει να το δηλώσει, µπορεί να το κάνει, αλλά το Κτηµατολόγιο δεν νοµιµοποιεί κτίσµατα. Απλώς τα καταγράφει.
 • 19. Έχω την επικαρπία. Πρέπει να κάνω δήλωση; Όλοι όσοι έχουν δικαίωµα σε αυτό να το δηλώσουν στο Κτηµατολόγιο. Όταν το ακίνητο ανήκει σε δύο ή περισσότερα άτοµα, τότε ο κάθε συγκύριος δηλώνει το ποσοστό που του ανήκει.
 • 20. Ποιος υποβάλλει δήλωση όταν υπάρχει ιδιωτικός δρόµος; Όλοι οι συµβαλλόµενοι.
 • 21. Συνένωσα δύο χωράφια που αγόρασα και τώρα έχω ένα ενιαίο. Τι κάνω; Θα το δηλώσετε ως ένα δικαίωµα µόνο στην περίπτωση που η συνένωση προκύπτει από πράξη (π.χ. συµβολαιογραφική), η οποία έχει µεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο.
 • 22. ∆ήλωσα το σπίτι πριν από µία 10ετία. Το δηλώνω ξανά; Όχι. Αυτή τη στιγµή η συλλογή δηλώσεων εξελίσσεται σε όλη τη χώρα για τις περιοχές που δεν είχαν κτηµατογραφηθεί.
ΤΑ «SOS»
 • ΚΤΗΜΑΤΟΣΗΜΟ 35 ευρώ ανά δικαίωµα - 20 ευρώ για αποθήκες, γκαράζ ΠΛΗΡΩΜΗ Μετρητά, πιστωτική κάρτα, εφάπαξ ή µε δόσεις.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ Το «κτηµατόσηµο» δεν επιστρέφεται αν γίνει λάθος.
 • ΠΡΟΣΤΙΜΟ 70-250 ευρώ, ανάλογα µε την αξία του ακινήτου. ΑΛΛΑΓΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ Η βεβαίωση εγγραφής είναι υποχρεωτική.
 • ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ηλώσεις υποβάλλουν όλοι οι ιδιοκτήτες του ακινήτου.
 • ΠΟΛΛΟΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ Πρέπει να δηλωθεί χωριστά από κάθε δικαιούχο. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ∆εκτές δηλώσεις και χωρίς διαθήκη.
 • ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ Εµφάνιση 2 εγγράφων 20ετούς χρήσεως.
 • ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Καταγράφονται σε ειδική στήλη.
 • ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ Βεβαιώσεις χρήσης από το 1915.
 • ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Πιστοποιητικά από το 1968.
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ Υποχρεωτικό για ακίνητα χρησικτησίας.
*Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» στις 2/11

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα