Αύξηση κατά 70% για εργαζόμενους συνταξιούχους
η7
Οικονομία

Αύξηση κατά 70% για εργαζόμενους συνταξιούχους

Ο νέος νόμος Βρούτση και το φρένο στο σάρωμα που επιβλήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση

Με μικρότερη ποινή και µεγαλύτερη σύνταξη οι εργαζόµενοι συνταξιούχοι πλέον. Η προσαύξηση σύνταξης υπολογίζεται µε τον συντελεστή αναπλήρωσης 0,77% ανά έτος εργασίας, πολλαπλασιαζόµενο µε τον µέσο µηνιαίο µισθό. Η σύνταξη θα είναι 70%, ενώ ο νόµος Κατρούγκαλου έκοβε το 60%. Να, λοιπόν, που λύνεται ο γόρδιος δεσµός του Νόµου Κατρούγκαλου, που, ως δρεπανηφόρο άρµα, σάρωνε τις συντάξεις των εργαζόµενων συνταξιούχων και τις «έκοβε» έως 60%. Πλέον ο εργαζόµενος συνταξιούχος:

1. ∆εν θα χάνει το 60%, αλλά µόνο το 30%.
2. ∆εν θα εισπράττει το 40% της σύνταξης αν εργάζεται, αλλά το 70%.
3. ∆ικαιούται αναδροµικά από 28 Φεβρουαρίου του 2020. Να δούµε αναλυτικά όλο το θέµα:

Α) Ο νέος Νόµος Βρούτση κόβει 30% από τη σύνταξη του εργαζόµενου συνταξιούχου και δίνει αναδροµικά σε τρεις κατηγορίες συνταξιούχων από 28/2/2020.

∆ηλαδή, αναδροµικά θα λάβουν:
1. Όσοι βγήκαν σε σύνταξη από 28 Φεβρουαρίου 2020 και µετά και ανέλαβαν εργασία είτε πριν είτε µετά τη συνταξιοδότησή τους.
2. Όσοι είχαν ήδη βγει στις 28/2 και ανέλαβαν εργασία µετά την 28η/2.
3. Όσοι είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί στις 28/2 και είχαν αναλάβει εργασία πριν την 28η/2.

Ωστόσο, να τονισθεί ότι «όσοι βγήκαν µετά τον Νόµο Κατρούγκαλου, η νέα µειωµένη περικοπή (30%) ισχύει από 28/2/2020, αν συνέχισαν να εργάζονται. Ακόµα, εργαζόµενοι συνταξιούχοι που εργάσθηκαν πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και είχαν εξαιρεθεί από τον Νόµο Κατρούγκαλου δεν υπόκεινται σε περικοπές έως και το τέλος Φεβρουαρίου του 2022. Για όσους συνταξιούχους εργάζονται στο ∆ηµόσιο δηµιουργείται µεταβατικό στάδιο ενός έτους για την αναστολή καταβολής της σύνταξης µε κριτήριο το χρονικό σηµείο κατά το οποίο συµπληρώνουν το 61ο ή το 62ο έτος.

∆ηλαδή: Σε συνταξιούχους οι οποίοι συµπληρώνουν το 61ο έτος της ηλικίας τους έως και την 28η/2/2021 αίρεται η αναστολή καταβολής της σύνταξής τους από την εποµένη της συµπλήρωσης του 61ου έτους της ηλικίας τους και, αν συνεχίζουν εργαζόµενοι, εφαρµόζεται µείωση της σύνταξης κατά 30%. Από 1η/3/2021 και εφεξής η άρση της αναστολής καταβολής της σύνταξης θα γίνεται µετά τη συµπλήρωση του 62ου έτους.

Αναφορικά µε την αξιοποίηση ασφαλιστικά του χρόνου εργασίας, η εγκύκλιος αναφέρει ότι αυτό καθίσταται δυνατό. Η προσαύξηση σύνταξης υπολογίζεται µε τον συντελεστή αναπλήρωσης 0,77% ανά έτος εργασίας, πολλαπλασιαζόµενο µε τον µέσο µηνιαίο µισθό.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 50%-80%
Με νέα ρύθµιση, το γεφύρι της Αρτας στο Ασφαλιστικό γίνεται προσπελάσιµο. Χιλιάδες υποψήφιοι συνταξιούχοι µαζί µε την αίτηση συνταξιοδότησης και την καταβολή της θα µπορούν να λαµβάνουν και Εφάπαξ. Ουσιαστικά µε τον νέο νόµο, τονίζει ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης, «οι άµεσα ασφαλισµένοι δύνανται να λάβουν µέρος της εφάπαξ παροχής ως προκαταβολή».

Να δούµε πώς και µε ποιες προϋποθέσεις θα γίνεται η χορήγηση της προκαταβολής του Εφάπαξ:

α) Με ολοκλήρωση 3 µηνών από την υποβολή αίτησης χορήγησης εφάπαξ παροχής.
β) Με έκδοση οριστικής απόφασης κύριας σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας.
γ) Με πραγµατοποίηση ελάχιστου χρόνου ασφάλισης 20 ετών αυτοτελώς σε έναν πρώην φορέα απονοµής Εφάπαξ.
δ) Για ασφαλισµένους του ΝΑΤ η προκαταβολή µπορεί να χορηγείται χωρίς να συντρέχει 20ετής ασφάλιση.

098

ΤΟ ΠΟΣΟ
Κατά τη νέα ρύθµιση το ποσό της προκαταβολής προκύπτει ως ποσοστό επί του µέσου ποσού εφάπαξ κάθε φορέα και εξετάζεται να είναι το 50% ως 80%. Το ακριβές ποσοστό θα καθοριστεί µε υπουργική απόφαση.

ΕΦΑΠΑΞ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Στο ∆ηµόσιο το µέσο Εφάπαξ είναι περίπου στα 20.000 ευρώ, που σηµαίνει ότι η προκαταβολή θα είναι από 10.000 ευρώ (µε 50%) έως 16.000 ευρώ (µε το 80%).

ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Στις περιπτώσεις των Ταµείων ∆ΕΗ, ΟΣΕ και τραπεζών, τα µέσα ποσά Εφάπαξ κυµαίνονται µεταξύ 35.000 και 50.000 ευρώ, που σηµαίνει προκαταβολές από 17.500 ευρώ (µε το 50%) έως και 40.000 ευρώ (µε το 80%).

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 600 ΕΥΡΩ
Προκειµένου να στηριχθούν οι οικογένειες ορεινών περιοχών, όπου υπάρχουν και οι πολλές ανάγκες, θα επιχορηγηθούν µε επίδοµα 300 ή 600 ευρώ. Το επίδοµα αφορά 20.000 οικογένειες που διαµένουν σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της χώρας. Η υποβολή της αίτησης είναι έως 31 Αυγούστου στον ΟΠΕΚΑ. Η επιχορήγηση θα είναι αντίστοιχη του εισοδήµατος.

8ι9τ7

Να δούµε τις κλίµακες:
Επίδοµα 600 ευρώ θα λάβουν οι έχοντες ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 3.000 ευρώ.

Επίδοµα έως 300 ευρώ θα λάβουν οι έχοντες εισόδηµα έως 4.700 ευρώ.

Το νέο χαρακτηριστικό των επιδοµάτων θα είναι ότι «φέτος τα επιδόµατα θα είναι διπλά, στα ποσά 1.200 και 600 ευρώ, καθώς εντός του 2020 θα καταβληθεί και το επίδοµα του 2019. Πού, όµως, θα κατατίθενται οι αιτήσεις; Θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση oreina.epidomata.gov.gr και αφορούν το επίδοµα του 2019.

Όταν θα έχει ολοκληρωθεί η πληρωµή των επιδοµάτων του 2019, θα αρχίσει από το φθινόπωρο η κατάθεση των αιτήσεων για το επίδοµα ορεινών-µειονεκτικών περιοχών του 2020. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το 2020 θα πληρωθούν δύο φορές φέτος οι ενδιαφερόµενοι.
Όσοι είχαν ήδη υποβάλει αιτήσεις χειρόγραφα στον ΟΠΕΚΑ και στα ΚΕΠ δεν θα ξανακάνουν νέες, γιατί όλες οι προϋπάρχουσες αιτήσεις θα περαστούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα µέσω των ΚΕΠ.

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ
Σε ό,τι αφορά τα έξοδα κηδείας πλέον από 1η Ιουλίου ξεκίνησαν οι εξπρές πληρωµές για συγγενείς θανόντων. Κατά το υπουργείο Εργασίας, καταργούνται όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, δηλαδή πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις κ.λπ. Ετσι, πάµε σε αυτοµατοποιηµένο σύστηµα µε ηλεκτρονικές αιτήσεις τις οποίες θα υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι συµπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση όσο και τα γραφεία τελετών. Κατά τον ΕΦΚΑ, «το µόνο απαραίτητο έγγραφο είναι να αναρτηθεί το σχετικό τιµολόγιο, ώστε στη συνέχεια αυτόµατα να υπολογιστεί το ποσό που προβλέπεται ως παροχή και να γίνει η πληρωµή στον τραπεζικό λογαριασµό που έχει γράψει αυτός που έκανε την αίτηση». Οι αιτήσεις κατατίθενται στο gov. gr (ενότητα «Οικογένεια», υποενότητα «Απώλεια» και στον διαδικτυακό τόπο e-ΕΦΚΑ, WWW.efka.gov.gr.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 25%
Επιπλέον, συνεχίζεται η έκπτωση των εισφορών του ΕΦΚΑ και τον µήνα Μάιο. Θα την έχουν 1 εκατοµµύριο ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενοι.
Αναλυτικά:

1. Η έκπτωση αφορά όλους τους επαγγελµατίες και όχι µόνο εκείνους που ανήκουν σε πληττόµενο κλάδο.

2. Οι εισφορές του Μαΐου θα πρέπει να εξοφληθούν έως τις αρχές του επόµενου µήνα.

3. Για να γίνει η έκπτωση, η οποία είναι προαιρετική, πρέπει να υφίσταται η εµπρόθεσµη πληρωµή των εισφορών του Μαΐου.

4. Για να έχει αυτό το όφελος ο επαγγελµατίας, πρέπει να έχει καταβάλει τις εισφορές του προηγούµενου 4µήνου, Ιανουαρίου - Απριλίου.

5. Αν δεν έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή αν κάποιος δεν τις έχει ρυθµίσει έως τώρα, πρέπει να σπεύσει, ώστε να τύχει της έκπτωσης 25% των εισφορών του Μαΐου.

6. Προσοχή: Αν καταβληθούν πριν από την εισφορά του Μαΐου οι προηγούµενες εισφορές τώρα, θα έχει µόνο για τον Μάιο την έκπτωση 25%, αλλά όχι για τις εισφορές που αφορούν τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Θα τις καταβάλει χωρίς έκπτωση 25%. Η εγκύκλιος σηµειώνει, µεταξύ άλλων:

1. Στους αυτοτελώς απασχολουµένους και τους ελεύθερους επαγγελµατίες, εφόσον καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές Μαΐου 2020 εντός της προθεσµίας που προβλέπεται, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής µειωµένων εισφορών κατά 25% επί του συνολικού ποσού.

2. Για να υπαχθούν αυτά τα πρόσωπα στη ρύθµιση, πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Ιανουαρίου 2020 έως και Απριλίου 2020 ή να τις εξοφλήσουν µέχρι και την ηµεροµηνία καταβολής των εισφορών Μαΐου 2020 χωρίς την προβλεπόµενη µείωση κατά 25% και χωρίς απαλλαγή στην περίπτωση αυτή από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσµης καταβολής.

3. Η µείωση 25% αφορά τις εισφορές του Μαΐου για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης, καθώς και την εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Ανεργίας υπέρ ΟΑΕ∆.

4. Η µείωση 25% εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις ασφαλισµένων επαγγελµατιών που έχουν επιλέξει την ειδική ασφαλιστική κατηγορία ως νέοι επαγγελµατίες και γυναικών ασφαλισµένων που δικαιούνται µείωση της εισφοράς της κύριας ασφάλισης.

5. Στους δικηγόρους, σε περίπτωση που το ποσό της προβλεπόµενης παρακράτησης επί των γραµµατίων προείσπραξης για τον µήνα Μάιο 2020 υπερβαίνει τη µηνιαία εισφορά που προκύπτει, το επιπλέον ποσό συµψηφίζεται µε την ετήσια ασφαλιστική οφειλή.

6. Η µείωση 25% δεν εφαρµόζεται για την ασκούµενη δραστηριότητα. Προκύπτει, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, προαιρετική και όχι υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση µετά τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης. Ο ασφαλισµένος έχει αιτηθεί την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής του.

7. Αν έχουµε υπαγωγή στη µείωση 25%, ως συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της κύριας σύνταξης ορίζεται το ποσό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγµατι καταβληθεί ή αυτή που προκύπτει κατ’ εφαρµογή της διά του συντελεστή 0,20.

8. Τα προβλεπόµενα αυτά δεν εφαρµόζονται στους αυτοτελώς απασχολουµένους και τους ελεύθερους επαγγελµατίες που επιλέγουν την υπαγωγή τους στο µέτρο της παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

9. Για τις ασφαλιστικές εισφορές κλάδων ασφάλισης που εισπράττει ή συνεισπράττει ο e-ΕΦΚΑ, οι επαγγελµατίες που επιθυµούν την καταβολή µειωµένων ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλουν τις µειωµένες εισφορές σύµφωνα µε το ειδοποιητήριο ασφαλιστικών εισφορών που αναρτάται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
Πάνω από 70.000 συνταξιούχοι που είχαν εισπράξει αναδροµικά των συντάξεών τους το 2013 θα έχουν λιγότερο έως καθόλου φόρο, καθώς µε την προσκόµιση στοιχείων στις ∆ΟΥ γλυτώνουν από την ταλαιπωρία. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει µε την κατάθεση των δηλώσεων.

Τips

Ξεµπερδέψτε µε τον φόρο αναδροµικών

Ακυρώστε:

— Πράξεις προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος

— Εκκαθαριστικά

— Επιβολή προστίμων

— Αρμόδιο όργανο για την ακύρωση ή τροποποίηση είναι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ που εξέδωσε την απόφαση.

— Αίτηση υποβάλλει κάθε ενδιαφερόμενος φορολογούμενος στην αρμόδια Εφορία.

— Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τους λόγους ακύρωσης ή τροποποίησης και να συνοδεύεται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα ή στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει είτε η έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης είτε το αριθμητικό ή λογιστικό λάθος.

— Πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση αποδοχών / συντάξεωναπό τον αρμόδιο φορέα ή κάθε πρόσφορο μέσο με το οποίο αποδεικνύεται η κατανομή στα
έτη που ανάγονται τα αναδρομικά, όπως π.χ. η μηνιαία εκκαθάριση σύνταξης.

— Κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων δεν ισχύει απαλλαγή του 20% των αναδρομικών από τον φόρο εισοδήματος.

— Αν υπάρξει απόρριψη του αιτήματος ακύρωσης ή τροποποίησης, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά της πράξης απόρριψης

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» στη 1/8

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα