bonus_dimosio
Οικονομία

Βonus στους δημοσίους υπαλλήλους: Μισθολογικό πριµ παραγωγικότητας σε νευραλγικούς τομείς ξεκινάει η κυβέρνηση

Ποιους αφορά σε πρώτη φάση, πού θα επεκταθεί και πώς θα λειτουργήσει

Από φέτος κιόλας τελειώνει ο µισθολογικός «παγετώνας» για τους χιλιάδες δηµοσίους υπαλλήλους που είχαν µπει στο «ψυγείο» από την περίοδο των Μνηµονίων, αλλά πλέον βλέπουν φως. Προ των πυλών βρίσκεται το νέο πλαίσιο µισθολογικών «ενέσεων», που ξεκινά πιλοτικά σε νευραλγικούς τοµείς της Δηµόσιας Διοίκησης και εντάσσεται στη µεταρρύθµιση για τον εκσυγχρονισµό της, µε συγχρηµατοδότηση ύψους 51 εκατ. ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµψης.

Επί της ουσίας µιλάµε για ένα µοντέλο bonus system, που βασίζεται στην καταβολή πριµ παραγωγικότητας, βάσει στοχοθεσίας. Για τη φετινή, πιλοτική εφαρµογή του, θα διατεθούν 10 εκατ. ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµψης και άλλα 10 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισµό.

Το νέο σύστημα

Αρµόδιες πηγές αποκαλύπτουν σε ποιες υπηρεσίες και ποιους υπαλλήλους θα ξεκινήσει να εφαρµόζεται άµεσα το νέο σύστηµα, µε την προοπτική από το 2023 να καλύψει το σύνολο της Δηµόσιας Διοίκησης:

  • Σε περίπου 6.000 υπαλλήλους υπουργείων που εµπλέκονται στο λίαν απαιτητικό project των έργων του Ταµείου Ανάκαµψης. Προφανές είναι ότι τα ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα, σε συνδυασµό µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συγκεκριµένων έργων, απαιτούν στελεχιακό δυναµικό υψηλών προσόντων, αλλά και κινητροδότηση.
  • Σε υπαλλήλους και στελέχη που εκπονούν τα Ετήσια Σχέδια Δράσης των υπουργείων, δηλαδή σχεδιάζουν τους «οδικούς χάρτες» που περνάνε από την «κρησάρα» του Υπουργικού Συµβουλίου.
  • Σε υπηρεσίες που καλούνται να εκπληρώσουν αποστολές υψηλών απαιτήσεων, µε δηµοσιονοµικούς στόχους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι υπηρεσίες που «µετράνε» και «τρέχουν» την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου, ώστε να εκπληρώνονται οι δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί έναντι των θεσµών.

Έως τα τέλη του μήνα

Η νοµοθετική ρύθµιση θα είναι έτοιµη έως το τέλος του µήνα και στη συνέχεια µε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις θα καθοριστούν όλες οι κρίσιµες λεπτοµέρειες, όπως ο τρόπος υπολογισµού του ειδικού bonus. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι καθοριστικός θα είναι ο ρόλος των προϊσταµένων των υπηρεσιών, οι οποίοι µε κριτήρια που θα ορίζονται στις ΚΥΑ θα αναλαµβάνουν να διανέµουν το πριµ παραγωγικότητας ανάλογα µε τις επιδόσεις κάθε υπαλλήλου, βάσει της συνολικής στοχοθεσίας.

Έτσι, ακόµα και αν η µονάδα θα έχει πιάσει τους στόχους, το πριµ δεν θα επιµερίζεται ισόποσα µεταξύ των υπαλλήλων, αλλά µε βάση την απόδοση του καθενός ξεχωριστά. Το bonus system ήδη ξεκίνησε αυτόνοµα στον ΕΦΚΑ, όπως προβλέπει το νέο πλαίσιο λειτουργίας του φορέα.

Οι στόχοι

Ξεκινώντας από τις λειτουργίες της εκκαθάρισης των συντάξεων και της εξυπηρέτησης των πολιτών, το πριµ θα συνδέεται µε συγκεκριµένους στόχους, που µπορεί να τίθενται σύµφωνα µε τις ανάγκες ανά γενική διεύθυνση, ανάλογα µε το αντικείµενο και τις προτεραιότητες του φορέα. Το σύστηµα αυτό συνοδεύεται και από αντίστοιχο σύστηµα ελέγχου και λογοδοσίας.

Επί της ουσίας, όπως προκύπτει κι από το µοντέλο που θα εφαρµοστεί στον ΕΦΚΑ, το bonus system θα έχει υψηλό βαθµό ευελιξίας, καθώς είτε θα λειτουργεί σε µόνιµη βάση είτε θα αφορά σε συγκεκριµένα projects υψηλών απαιτήσεων. Αν και το bonus system για τις νευραλγικές υπηρεσίες του Δηµοσίου δεν συνδέεται µε το αντίστοιχο µοντέλο της ΑΑΔΕ, είναι προφανές πως είναι εµπνευσµένο από αυτό.

Δεν πρέπει να λησµονεί, άλλωστε, κανείς ότι από τα κείµενα των εκθέσεων αξιολόγησης προκύπτει πως το µισθολογικό µοντέλο που εφαρµόζεται ήδη στην ΑΑΔΕ, δηλαδή σε εφοριακούς, τελωνειακούς και διοικητικούς της Αρχής, προκρίνεται ως ιδανικό και για τον υπόλοιπο δηµόσιο τοµέα. Πρόκειται για µια µεγάλη µεταρρύθµιση, αλλά κατά τους Ευρωπαίους θα βοηθήσει έτσι ώστε να µπει τάξη στην πληθώρα των σηµερινών εξαιρέσεων από το ενιαίο µισθολόγιο, αλλά κυρίως στην ορθολογικότερη κατανοµή του µισθολογικού κόστους, αφού οι αµοιβές θα συνδεθούν µε την απόδοση και τις θέσεις ευθύνης και θα αποσυνδεθούν από την αρχαιότητα και το επίπεδο εκπαίδευσης. Οι ίδιες πηγές σηµειώνουν, µάλιστα, ότι δεν είναι απίθανο υπάλληλοι της ΑΑΔΕ που δεν καλύπτονται από το σύστηµα πρόσθετων αµοιβών της Αρχής να µπορούν να ενταχθούν στο bonus system της υπόλοιπης Δηµόσιας Διοίκησης.

Κατάργηση

Στον στρατηγικό στόχο της µισθολογικής αναβάθµισης των δηµοσίων υπαλλήλων εντάσσεται, φυσικά, και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης από την Πρωτοχρονιά του 2023. Ήδη, µε δικαστικές προσφυγές ανοίγει ο δρόµος για εκείνους που διεκδικούν την εξίσωσή τους µε όσα ήδη ισχύουν στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά η κυβέρνηση ούτως ή άλλως έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να καταργήσει την εισφορά από την επόµενη χρονιά, µε κόστος που υπολογίζεται γύρω στα 400 εκατ. ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων των συνταξιούχων. Το µισθολογικό όφελος για τους δηµοσίους υπαλλήλους είναι προφανές: Για µισθό 1.200 ευρώ το µηνιαίο όφελος είναι 3,50 ευρώ, για 1.500 ευρώ φτάνει στα 9 ευρώ, ενώ για 1.700 ευρώ ξεπερνά τα 13 ευρώ.

*Δημοσιεύτηκε στο Money Pro στις 19 Φεβρουαρίου 2022.