Πιθανή ημερομηνία πληρωμής του Power Pass 2 θα είναι τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022. Υπενθυμίζεται πως θα αφορά τους λογαριασμούς ρεύματος Ιουνίου, ενώ δεν θα χρειαστεί να υποβάλλεται νέα αίτηση καθώς ισχύει η παλιά.

Στην περίπτωση που έχετε κάνει λάθος στην αρχική σας αίτηση, σημειώνεται πως δεν μπορεί να γίνει διόρθωση.

Η ενημέρωση των δικαιούχων θα γίνει μέσω email ή sms και θα συνυπολογιστεί και το ποσό του Power Pass 1.

H κατάθεση θα γίνει σε δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό. Στην περίπτωση που έχετε υποβάλλει λανθασμένα το IBAN σας, δεν μπορεί να διορθωθεί.