Ο Πέτρος Σουρέτης εξελέγη νέο εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη θέση του Γεωργίου Περδικάρη, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου στην 100% θυγατρική ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Επίσης, ο κ. Περδικάρης θα παραμείνει ως Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος και Σύμβουλος Διοίκησης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και ιδίως του Διευθύνοντος Συμβούλου της.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι στο πλαίσιο της συνεχούς βελτιστοποίησης της οργανωτικής δομής του Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 30ης Νοεμβρίου 2022 αποφάσισε τα ακόλουθα:

Ο κ. Γεώργιος Περδικάρης, μέχρι σήμερα εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναλαμβάνει πλέον τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου στην 100% θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ενώ θα παραμείνει ως Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος και Σύμβουλος Διοίκησης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και ιδίως του Διευθύνοντος Συμβούλου της.

Στην θέση του κ. Περδικάρη στο Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκλέγεται ο κ. Πέτρος Σουρέτης ως νέο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Η εκλογή του κ. Σουρέτη θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν των ανωτέρω η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. είναι η εξής:

 1. Περιστέρης Γεώργιος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 2. Ταμβακάκης Απόστολος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος
 3. Γουρζής Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
 4. Λαζαρίδου Πηνελόπη, Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 5. Μπενόπουλος Άγγελος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 6. Αντωνάκος Δημήτριος, Εκτελεστικό Μέλος
 7. Λάμπρου Κωνσταντίνος, Εκτελεστικό Μέλος
 8. Μουστάκας Εμμανουήλ, Εκτελεστικό Μέλος
 9. Σουρέτης Πέτρος, Εκτελεστικό Μέλος
 10. Αφεντούλης Δημήτριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 11. Apkarian Gagik, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
 12. Δεληκούρα Αικατερίνη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος
 13. Καπράλος Σπυρίδων, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
 14. Σκορδάς Αθανάσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
 15. Στάικου Σοφία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος