Δεκάδες ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών θα έχουν το 2024 χαμηλότερη ή και μηδενική επιβάρυνση από το νέο σύστημα φορολόγησης των φετινών εισοδημάτων τους, με βάση τις τελικές ρυθμίσεις του φορολογικού νομοσχεδίου για τις εκπτώσεις και τις απαλλαγές από το τεκμήριο. Παράλληλα, όλοι οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα αμφισβήτησης του ύψους του εισοδήματος και συνεπώς του φόρου που θα αναγράφεται στο εκκαθαριστικό που θα λάβουν από την εφορία το 2024, με την επίκληση πραγματικών περιστατικών και την αποδοχή ελέγχου.

Τι προβλέπεται

Συνολικά χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες θα φορολογηθούν με μειωμένο έως 67% τεκμήριο ή και με βάση το εισόδημα που θα εμφανίσουν στη φορολογική τους δήλωση.

Αναλυτικότερα:

  1. Οι εκπτώσεις. Το τεκμήριο μειώνεται κατά 50% για:

► Επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία 67% έως 79%.

► Επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότητα και έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.

► Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα.

► Γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

► Γονείς πολύτεκνων οικογενειών.

► Εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οχήματος που δεν υπερβαίνει το 25%.

Διαβάστε ακόμα: Εφαρμογή του τεκμηρίου: Για ποιους μειώνεται και ποιοι απαλλάσσονται

Το τεκμήριο μειώνεται κατά 67% για τους ελεύθερους επαγγελματίες με διάρκεια δραστηριότητας τέσσερα χρόνια και κατά 33% για τον πέμπτο χρόνο, ενώ εξαίρεση από την προσαύξηση του τεκμηρίου με βάση τον τζίρο θα έχουν τα περίπτερα, αλλά μόνο όσον αφορά το κομμάτι του τζίρου που προέρχεται από πωλήσεις καπνοβιομηχανικών προϊόντων. Μειωμένο τεκμαρτό εισόδημα θα έχουν οι επαγγελματίες με εποχική δραστηριότητα, όπως για τα κυλικεία στα σχολεία και τουριστικά επαγγέλματα, καθώς για τη συγκεκριμένη κατηγορία το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος θα υπολογίζεται με τον πραγματικό χρόνο δραστηριότητας, δηλαδή με βάση δωδεκατημόρια. Για παράδειγμα, για έξι μήνες λειτουργίας το ελάχιστο ποσό θα μειώνεται στο μισό και για 10 μήνες λειτουργίας στα 10/12. Επίσης, το τεκμήριο μειώνεται για όσους επαγγελματίες αποκτούν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς τα ποσά αυτά συνυπολογίζονται για την κάλυψη του τεκμηρίου. Για παράδειγμα, αν το τεκμήριο για έναν επαγγελματία προσδιορίζεται στις 12.000 ευρώ και ο ίδιος έχει εισόδημα από μισθούς ύψους 7.000 ευρώ, το τεκμήριο μειώνεται στις 5.000 ευρώ.

  1. Οι απαλλαγές. Δεν θα φορολογούνται με βάση το τεκμαρτό εισόδημα:

► Οι κατ’ επάγγελμα αγρότες.

► Όσοι αμείβονται με μπλοκάκι και με έως τρεις εργοδότες.

► Οι επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

► Τα καφενεία σε χωριά με λιγότερους από 500 κατοίκους και νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους. Πρόκειται για 1.800 επιχειρήσεις, από τις οποίες έτσι κι αλλιώς τα προσδοκώμενα έσοδα ήταν περιορισμένα.

► Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι που συνεργάζονται με μέχρι δύο εταιρείες, οι οποίοι προσομοιάζουν με το καθεστώς των εργαζόμενων με μπλοκάκι.

► Οι επαγγελματίες με δραστηριότητα έως τρία χρόνια. 3 Μαχητότητα τεκμηρίου. Όλοι οι επαγγελματίες μπορούν να αμφισβητήσουν το τεκμήριο, όταν υπάρχουν εκτεταμένες φυσικές καταστροφές στην περιοχή όπου ασκούν τη δραστηριότητά τους, λόγω αδυναμίας άσκησης δραστηριότητας, εγκυμοσύνης ή λοχείας, με βάση την εργατική νομοθεσία, όταν ο φορολογούμενος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας.

Επίσης, ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει τη δυνατότητα να ζητήσει έλεγχο από τις φορολογικές Αρχές προκειμένου να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού. Η τελική ρύθμιση του νομοσχεδίου προβλέπει ότι θα πρέπει να ορίζεται ο χρόνος διενέργειας του ελέγχου.

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή