Πριν από τα Χριστούγεννα θα ξεκινήσουν οι πληρωµές στις αυξήσεις µισθών και συντάξεων, µε τους δηµόσιους υπαλλήλους να λαµβάνουν πρώτη φορά, ύστερα από 12 χρόνια, αυξηµένους µισθούς στις 22 ∆εκεµβρίου.

Ο οδικός χάρτη των πληρωμών

Αντίστοιχα σε µία εβδοµάδα -από τις 18 του µήνα- θα ξεκινήσουν και οι καταβολές µε τις νέες αυξηµένες συντάξεις, αλλά και τα προνοιακά επιδόµατα από τον ΟΠΕΚΑ σε 5,5 εκατοµµύρια δικαιούχους.

Για τις 18 ∆εκεµβρίου σχεδιάζεται η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ σε 1,55 εκατ. χαµηλοσυνταξιούχους που έλαβαν κύρια σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου µηνός Οκτωβρίου 2023 και το εισόδηµά τους από κύριες συντάξεις δεν υπερβαίνει προ φόρου τα 700 ευρώ τον µήνα (8.400 το χρόνο) και µε προσωπική διαφορά έως 10 ευρώ.

Στις 20 ∆εκεµβρίου θα δοθεί ενίσχυση από 100 έως 200 ευρώ σε συνταξιούχους µε προσωπική διαφορά πάνω από 10 ευρώ. Πρόκειται για 730.000 συνταξιούχους που δεν θα πάρουν την αύξηση του 3%.

Στις 19 και 21 ∆εκεµβρίου θα καταβληθούν από τον ΕΦΚΑ οι νέες, αυξηµένες κύριες, καθώς και οι επικουρικές συντάξεις Ιανουαρίου µε την αύξηση του 3%.

Στις 22 ∆εκεµβρίου θα καταβληθούν οι έκτακτες ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ που αφορούν: µιάµιση δόση για το επίδοµα παιδιού, επιπλέον µισό επίδοµα αλληλεγγύης, 200 ευρώ σε άτοµα µε αναπηρία.

Διαβάστε ακομα: Χριστούγεννα με ενισxύσεις έως 1.050 ευρώ σε ευάλωτους - 2.300.000 δικαιούχοι για τα επιδόματα αλληλεγγύης


Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Από 150-200 ευρώ θα λάβουν 2.300.000 δικαιούχοι µε χαµηλές συντάξεις, όσοι λαµβάνουν το επίδοµα παιδιού, καθώς και οι 739.000 δικαιούχοι των επιδοµάτων του ΟΠΕΚΑ. Το επίδοµα αναµένεται να χορηγηθεί µεταξύ 22 και 31 ∆εκεµβρίου.

 •  800.000 δικαιούχοι του επιδόµατος παιδιού του ΟΠΕΚΑ θα λάβουν επιπλέον µιάµιση δόση επιδόµατος. Ενδεικτικά, το συνολικό ποσόν (αρχικό ποσόν συν επιπλέον µιάµιση δόση) που θα λάβει τον ∆εκέµβριο µια οικογένεια µε τρία παιδιά κυµαίνεται από 280 έως 740 ευρώ.
 •  1,055 εκατ. συνταξιούχοι που δεν έχουν προσωπική διαφορά ή έχουν κάτω των 10 ευρώ και λαµβάνουν άθροισµα κύριων συντάξεων έως 700 ευρώ θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ. Οι ίδιοι θα λάβουν και την αύξηση 3% στις συντάξεις τους από 1ης.1.2024.
 •  150 ευρώ θα λάβουν οι 33.000 δικαιούχοι του επιδόµατος ανασφάλιστου υπερηλίκου.
 •  150 ευρώ θα λάβουν 210.000 δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος.
 •  200 ευρώ θα λάβουν 225.000 δικαιούχοι του επιδόµατος ΑµεΑ του ΟΠΕΚΑ, του εξωιδρυµατικού επιδόµατος και λοιπών επιδοµάτων αναπηρίας. Αν οι δικαιούχοι της οικονοµικής ενίσχυσης είναι παράλληλα και δικαιούχοι της προσαύξησης, καταβάλλεται µόνο η οικονοµική ενίσχυση. Αν οι δικαιούχοι της οικονοµικής ενίσχυσης και της προσαύξησης πληρούν και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης (επίδοµα ακρίβειας), λαµβάνουν µόνο την ενίσχυση ή µόνο την προσαύξηση αντίστοιχα.

Ποιοι συνταξιούχοι κερδίζουν από την προσωπική διαφορά

Για συντάξεις έως 700 ευρώ το επίδοµα θα ανέρχεται σε 200 ευρώ, για συντάξεις από 701 έως 1.100 ευρώ το επίδοµα θα είναι 150 ευρώ και για συντάξεις από 1.101 έως 1.600 ευρώ το επίδοµα θα ανέρχεται σε 100 ευρώ. Ειδικότερα, από 100 ευρώ θα πάρουν 308.618 συνταξιούχοι µε µέση κύρια σύνταξη ή άθροισµα κύριων συντάξεων από 1.100,01 ευρώ έως 1.600 ευρώ προ φόρου.

150 ευρώ θα πάρουν 258.993 µε µέση κύρια σύνταξη ή άθροισµα κύριων συντάξεων από 700,01 ευρώ έως 1.100 ευρώ προ φόρου και 200 ευρώ θα πάρουν 175.772 συνταξιούχοι µε µέση κύρια σύνταξη ή άθροισµα συντάξεων έως 700 ευρώ προ φόρου.

∆ιπλή αύξηση θα πάρουν 300.000 συνταξιούχοι που έχουν µηδενίσει την προσωπική διαφορά µε τον επανυπολογισµό της σύνταξης για πάνω από τα 30 έτη ασφάλισης. Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα λάβουν στο τέλος ∆εκεµβρίου την 5η και τελευταία δόση από την αύξηση που προκύπτει στην επανυπολογισµένη σύνταξη και στην ήδη αυξηµένη µε την 5η δόση σύνταξη θα «πέσει» και το 3% του 2024.


Περιπτώσεις αύξησης λόγω εθνικής σύνταξης

Η αύξηση της εθνικής σύνταξης συµπαρασύρει προς τα πάνω:
 •  Τις συντάξεις αναπηρίας που διαµορφώνονται από 170,46 έως 426,17 ευρώ, αναλόγως µε το ποσοστό αναπηρίας. Το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήµατος ή επαγγελµατικής νόσου από 827,52 ευρώ αναπροσαρµόζεται στα 852,34 ευρώ.
 •  Τις συντάξεις χηρείας που διαµορφώνονται από 383,55 έως 426,17 ευρώ. Αν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος ήταν µικρότερος των 20 ετών, το ως άνω ποσό βαίνει µειούµενο κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται µέχρι την 20ετία. Η κατώτατη σύνταξη χηρείας µε 15 ή λιγότερα χρόνια ασφάλισης θα αυξηθεί στα 383,55 ευρώ.
 •  Το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήµατος και επαγγελµατικής νόσου θα φθάνει τα 852,34 ευρώ.
 •  Τις συντάξεις υπερηλίκων που θα φθάνει στα 383,46 ευρώ.

∆ηµόσιοι υπάλληλοι - ένστολοι έως 16,5%

Αυξήσεις από 10%-16,5% στα ειδικά µισθολόγια των στρατιωτικών, των Σωµάτων Ασφαλείας, των καθηγητών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, καθώς και των γιατρών, περιλαµβάνει η εισοδηµατική πολιτική µε τις αυξήσεις που θα πληρωθούν την Παρασκευή 22 ∆εκεµβρίου. Ενιαίες σε όλα τα µισθολόγια του ∆ηµοσίου είναι οι αυξήσεις:
 •  Κατά 70 ευρώ τον µήνα στη µισθολογική κλίµακα.
 •  Κατά 20-50 ευρώ τον µήνα, ανάλογα µε τον αριθµό των παιδιών.
 •  Στην αύξηση κατά 30% του επιδόµατος θέσης ευθύνης.
 •  Στην αύξηση των επιδοµάτων παραµεθορίου, ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας για τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, καθώς και των εξόδων διανυκτέρευσης και χιλιοµετρικής αποζηµίωσης για όλους τους υπαλλήλους.

Πέντε διαφορετικές αυξήσεις στις Ενοπλες ∆υνάµεις

 • Οι ένστολοι θα λάβουν τις παραπάνω αυξήσεις. Με αυτόν τον τρόπο π.χ. ένας αντισυνταγµατάρχης του Στρατού Ξηράς µε δύο παιδιά και θέση ευθύνης, και ο οποίος υπηρετεί στην παραµεθόριο, µπορεί να δει πενταπλή αύξηση στις αποδοχές του (οριζόντια αύξηση 70 ευρώ τον µήνα, αύξηση κατά 30% του επιδόµατος θέσης ευθύνης, αύξηση της οικογενειακής παροχής για τα 2 παιδιά κατά 50 ευρώ τον µήνα, αύξηση του επιδόµατος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και αύξηση κατά 30% του επιδόµατος παραµεθορίου).
 •  Οι 65.000 δηµόσιοι υπάλληλοι µε θέσης ευθύνης θα δουν, πέραν της αύξησης των 70 ευρώ στον βασικό µισθό, και επίδοµα 30%. Τα επιδόµατα αυξάνονται από 87 έως 300 ευρώ, ενώ αν έχουν παιδιά δικαιούνται επιπλέον αυξήσεις από 20 έως 50 ευρώ τον µήνα, λόγω των αναπροσαρµογών στα ποσά της οικογενειακής παροχής. Γι’ αυτές τις κατηγορίες υπαλλήλων του ∆ηµοσίου οι συνολικές αυξήσεις αποδοχών θα κυµανθούν από 177 έως 420 ευρώ τον µήνα.
 •  Οι αξιωµατικοί των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας θα λάβουν επιπλέον αυξήσεις 9 έως 165 ευρώ τον µήνα και µαζί µε τις συνολικές αναπροσαρµογές των βασικών µισθών θα φθάσουν στα 79 έως 235 ευρώ τον µήνα. Αν έχουν παιδιά, οι συνολικές αυξήσεις θα φθάσουν στα επίπεδα των 114 έως 300 ευρώ το µήνα.
 •  Αύξηση 30% του επιδόµατος παραµεθορίου, στα 130 ευρώ, των Ενόπλων ∆υνάµεων, Λιµενικού, Ελληνικής Αστυνοµίας και Πυροσβεστικού Σώµατος θα έχουν 80.000 που υπηρετούν σε παραµεθόριες περιοχές, ενώ αυξάνεται η χιλιοµετρική αποζηµίωση από 0,15 ευρώ σε 0,20 ευρώ και αναπροσαρµόζονται οι δαπάνες διανυκτέρευσης στο εσωτερικό από 25% έως 33%, καθώς και στο εξωτερικό κατά 10%.
 •  Τα µέλη ∆ΕΠ (καθηγητές Πανεπιστηµίων, ερευνητές) είναι τα πλέον ωφεληµένα από τις αυξήσεις, καθώς πέραν των παραπάνω αυξήσεων θα δουν επιπλέον αυξήσεις που µεσοσταθµικά αγγίζουν το 10%. Συγκεκριµένα, αναπροσαρµόζεται αναδροµικά από 7.10.2022 το µισθολόγιο των µελών ∆ΕΠ (12.500 δικαιούχοι) σε συµµόρφωση µε τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ, ενώ θεσπίζεται και ειδικό επίδοµα βιβλιοθήκης της τάξης των 100- 200 ευρώ τον µήνα, ανάλογα µε την εκπαιδευτική βαθµίδα. Ετσι, ένας λέκτορας µε 2 παιδιά και µε αποδοχές 1.889 ευρώ (µέχρι 31.12.2022) θα δει αύξηση του µισθού του στα 2.208 ευρώ λόγω:
 •  Tης επιπλέον αύξησης που θα λάβει κατ’ εφαρµογήν των σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ.
 •  Της θέσπισης του επιδόµατος βιβλιοθήκης.
 •  Της οριζόντιας αύξησης 70 ευρώ.
 •  Της αύξησης της οικογενειακής παροχής για τα δύο παιδιά (επιπλέον 50 ευρώ). Η συνολική αύξηση των αποδοχών του από όλα τα παραπάνω ξεπερνά το 16,8% και σε αυτήν δεν συνυπολογίζεται και η ωφέλεια που θα έχει από την αύξηση του αφορολογήτου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα αποφέρει επιπλέον όφελος 220 ευρώ τον χρόνο. Για δικαστικούς από τον βαθµό του προέδρου Πρωτοδικών και αντίστοιχων µέχρι και τον βαθµό του προέδρου Ανωτάτου ∆ικαστηρίου προβλέπονται 769,12 ευρώ. Για τους πολιτικούς δηµόσιους υπαλλήλους, προϊσταµένους οργανικών µονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, το 25% του ποσού του επιδόµατος (από 290-1.400) θέσης ευθύνης, ανεξάρτητα εάν αποχωρούν από τις θέσεις αυτές.
Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή της Κυριακής