Διπλά κερδισμένοι θα είναι από σήμερα Τρίτη 150.000 συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά μέχρι 10 ευρώ. Επίσης, θα λάβουν την αύξηση της σύνταξης (3%) όσοι είναι μη μισθωτοί (την Πέμπτη οι μισθωτοί) και αύριο θα δοθεί το επίδομα προσωπικής διαφοράς έως 200 ευρώ. Αθροιστικά, αυτοί οι συνταξιούχοι σε ετήσια βάση θα λάβουν 452 ευρώ. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με μεικτή σύνταξη 710 ευρώ με 10 ευρώ προσωπική διαφορά δικαιούται επίδομα 200 ευρώ και 21 ευρώ αύξηση τον μήνα. Όσοι θα καταστούν συνταξιούχοι, υποβάλλοντας αίτηση συνταξιοδότησης ή οριστική -δεύτερηπαραίτηση, αν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, μέχρι 31/12/2023 εξομοιώνονται με τους ήδη συνταξιούχους, ακόμη και αν πληρωθούν την πρώτη σύνταξη το 2024. Ως εκ τούτου, δικαιούνται την αύξηση 3% από την 1/1/2024 τόσο στην εθνική όσο και στην ανταποδοτική τους σύνταξη.

Πότε ξεκινούν να πληρώνονται συντάξεις

Η έναρξη καταβολής της σύνταξης ξεκινά από τον επόμενο μήνα μετά την υποβολή της αίτησης. Αν δηλαδή ένας ασφαλισμένος υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση τον Δεκέμβριο του 2023, η σύνταξή του θα αρχίσει να πληρώνεται από τον Ιανουάριο του 2024. Αν η αίτηση έχει υποβληθεί από το 2022 και δεν έχει βγει απόφαση, ο συνταξιούχος θα πάρει με την πρώτη πληρωμή την αύξηση 7,75% για το 2023 και το 3% για το 2024.

Για συντάξεις έως 700 ευρώ το επίδομα θα ανέρχεται σε 200 ευρώ, για συντάξεις από 701 έως 1.100 ευρώ το επίδομα θα είναι 150 ευρώ και για συντάξεις από 1.101 έως 1.600 ευρώ το επίδομα θα ανέρχεται σε 100 ευρώ. Διπλή αύξηση θα πάρουν 300.000 συνταξιούχοι που έχουν μηδενίσει την προσωπική διαφορά, με τον επανυπολογισμό της σύνταξης για πάνω από τα 30 έτη ασφάλισης. Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα λάβουν στο τέλος Δεκεμβρίου την 5η και τελευταία δόση από την αύξηση που προκύπτει στην επανυπολογισμένη σύνταξη και στην ήδη αυξημένη με την 5η δόση σύνταξη θα «πέσει» και το 3% του 2024.

suntakseis

Συντάξεις: Πώς διαμορφώνονται τα νέα ποσά

Η αύξηση της εθνικής σύνταξης συμπαρασύρει προς τα πάνω:

1. Τις συντάξεις αναπηρίας που διαμορφώνονται από 170,46 έως 426,17 ευρώ αναλόγως με το ποσοστό αναπηρίας. Το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου από 827,52 ευρώ αναπροσαρμόζεται στα 852,34 ευρώ.

2. Τις συντάξεις χηρείας που διαμορφώνονται από 383,55 ευρώ έως 426,17 ευρώ. Αν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος ήταν μικρότερος των 20 ετών, το ως άνω ποσό βαίνει μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται μέχρι την 20ετία. Η κατώτατη σύνταξη χηρείας με 15 ή λιγότερα χρόνια ασφάλισης θα αυξηθεί στα 383,55 ευρώ.

3. Το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου θα φθάνει τα 852,34 ευρώ.

4. Τις συντάξεις υπερηλίκων που αυξάνονται στα 383,46 ευρώ.

5. Η μέση σύνταξη γήρατος στο ΙΚΑ από τα 800 ευρώ θα διαμορφωθεί στα 824 ευρώ. Η μέση αύξηση θα είναι 24 ευρώ τον μήνα ή 288 ευρώ ετησίως.

6. Η μέση σύνταξη γήρατος του Δημοσίου από τα 1.024 ευρώ θα διαμορφωθεί στα 1.055 ευρώ - και στα 372 ευρώ ετησίως.

7. Η μέση σύνταξη γήρατος στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών από τα 2.353 ευρώ θα διαμορφωθεί στα 2.424 ευρώ - και στα 852 ευρώ ετησίως.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Απογευματινή»