Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, σημείωσαν αύξηση 10,1% στον τζίρο τους τον Νοέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2022. Ο συνολικός τζίρος ανήλθε σε 3,71 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2023, ο τζίρος αυξήθηκε κατά 3,3%.

Μεγάλη αύξηση στο λιανικό εμπόριο υποδημάτων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Νοέμβριο 2023 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022 είναι:

  • Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα (58,3%).
  • Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων (52,2%).

Αντίθετα, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών είναι:

  • Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου (22,8%).
  • Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα (14,1%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών είναι:

  • Περιφέρεια Αττικής (10,8%).
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (10,2%).

Στον αντίποδα, οι περιφέρειες που παρουσίασαν μείωση στον κύκλο εργασιών είναι:

  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (5,2%).
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (0,3%).

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Νοέμβριο 2023 ανήλθε σε 1,25 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,3% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 1,13 δισ. Ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Νοέμβριο 2023 ανήλθε σε 1,18 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,5% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 1,1 δισ. ευρώ. Και αύξηση 20,7% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 0,98 δισ. Ευρώ.

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών είναι:

Ενώ, η περιφέρεια που παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών είναι αυτή του Νοτίου Αιγαίου (8%).

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Νοέμβριο 2023 ανήλθε σε 0,53 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,9% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 0,49 δισ. Ευρώ.