Στην καταγραφή των δυνάμει δικαιούχων στεγαστικών δανείων και όλων των προγραμμάτων που «τρέχουν» για τη στεγαστική πολιτική, μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας που θα είναι έτοιμη τον Ιούνιο, προχωρούν η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής.

Συγκεκριμένα, στην ψηφιακή πλατφόρμα η οποία θα είναι διασυνδεδεμένη με την ΑΑΔΕ θα μπορεί ο κάθε δικαιούχος του προγράμματος «Σπίτι μου» να υποβάλλει αίτηση η οποία -εφόσον πληροί τα κριτήρια- θα λαμβάνει σειρά προτεραιότητας για επιδοτούμενη δανειοδότηση, εφόσον ο προϋπολογισμός για το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει χρήματα.

Το ίδιο θα γίνεται και με τα υπόλοιπα τέσσερα προγράμματα.

Σύμφωνο συνεργασίας

Η πλατφόρμα θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς έχει ήδη συναφθεί με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σύμφωνο συνεργασίας, με στόχο την ευρύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων και μέσων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πολιτικών στεγαστικής συνδρομής. Στην ειδική πλατφόρμα θα υπάρχουν αναρτημένες λεπτομερώς όλες οι δράσεις του προγράμματος στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να διαπιστώσουν αν δικαιούνται να ενταχθούν σε κάποια από αυτές, ενώ θα παρέχουν και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Στεγαστική πολιτική: Οι δράσεις του προγράμματος της κυβέρνησης

Η δέσμη μέτρων για τη στεγαστική πολιτική που εφαρμόζεται αυτή την περίοδο, με συνολικό προϋπολογισμό 2,2 δισ. ευρώ, αφορά δράσεις που υλοποιούνται ήδη, όπως «Σπίτι μου», «Κάλυψη», «Στέγαση και εργασία», και νέες που αναμένεται να ξεκινήσουν, όπως «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» και «Κοινωνική αντιπαροχή».

1. Στο πρόγραμμα «Σπίτι μου» με δικαιούχους νέους μέχρι 39 ετών έχουν βρει σπίτι 2.596 νέα ζευγάρια και εκταμιεύθηκαν δάνεια συνολικού ποσού 246.806.615,05 €. Έχουν γίνει συμβάσεις για 3.822 δάνεια ύψους 356.669.469,35 €. Οι προεγκρίσεις έφτασαν τις 23.756 και οι υπαγωγές τις 9.766, που ανέρχονται σε 1 δισ. ευρώ. Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο επέκτασης του προγράμματος.

2. Πρόγραμμα «Κάλυψη»: Μέχρι στιγμής σε 44 δήμους έχουν υπαχθεί 383 ακίνητα ιδιοκτητών και 138 στεγασμένα νοικοκυριά. Το πρόγραμμα μπορεί να εντάξει 1.000 νοικοκυριά σε ακίνητα που στο παρελθόν είχαν αξιοποιηθεί για το πρόγραμμα «Εστία». Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 21.500.000 ευρώ.

3. Επίδομα στέγασης: Κάθε μήνα καταβάλλεται σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους -νέους εργαζόμενους, οικογένειες κ.ά.- το επίδομα στέγασης που ανέρχεται από 70 έως και 210 ευρώ. Μόνο για τον μήνα Δεκέμβριο δόθηκαν σε 244.976 δικαιούχους 29.704.339 ευρώ για το συγκεκριμένο επίδομα.

4. «Κοινωνική Στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες στον Δήμο Αθηναίων»: Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 1.032.114,00 € θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας από το Ταμείο Ανάκαμψης, με εταίρο τον Δήμο Αθηναίων. Στόχος είναι να ανακαινιστούν 70 διαμερίσματα και να διατεθούν με σκοπό την αντιμετώπιση του στεγαστικού αποκλεισμού των ευάλωτων ομάδων που απειλούνται ή βρίσκονται σε καθεστώς αστεγίας.

*Δημοσιεύθηκε στην «Απογευματινή»