Απόφαση-σοκ για επιστροφή µέχρι 35.000 ευρώ περιµένει χιλιάδες συνταξιούχους, που από το 2015 µέχρι το τέλος τους 2023 εργάζονταν είτε στο ∆ηµόσιο είτε στις ∆ΕΚΟ και τους ΟΤΑ και ενώ είχαν συνταξιοδοτηθεί µε περικοπή (30%) της σύνταξης, λάµβαναν κανονικά τον µισθό, ενώ θα έπρεπε να είχαν µπει στο 1ο εισαγωγικό κλιµάκιο ως νέοι εργαζόµενοι και τώρα καλούνται να επιστρέψουν τις διαφορές.

Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της «Απογευµατινής» της Κυριακής, το θέµα έχει απασχολήσει την κυβέρνηση και τα συναρµόδια υπουργεία Οικονοµικών και Εργασίας, τα οποία έχουν κάνει 4-5 συσκέψεις για τον τρόπο επίλυσης, «µε το µικρότερο δυνατό οικονοµικό και πολιτικό κόστος». Ωστόσο, το Γενικό Λογιστήριο αντιδρά σε όποια εναλλακτική λύση έχει συζητηθεί, και µάλιστα ζητεί η διαφορά των ποσών να καταλογιστεί φορολογικά. Το θέµα λαµβάνει µεγάλες διαστάσεις, αφενός µεν λόγω των πιέσεων που δέχεται η κυβέρνηση και ήδη έχει κατατεθεί στη Βουλή επερώτηση από τον βουλευτή Κυκλάδων της Ν.∆., Μάρκο Καφούρο, αφετέρου από τις εκατοντάδες αγωγές που ετοιµάζουν µαζικά οι θιγόµενοι συνταξιούχοι σήµερα.

Η επερώτηση σχετικά µε τον κίνδυνο επιστροφής αναδροµικών ποσών 


Στην επερώτηση προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονοµίας και Εργασίας σχετικά µε τον κίνδυνο επιστροφής αναδροµικών ποσών που έλαβαν ως αποδοχές συνταξιούχοι του ∆ηµοσίου, οι οποίοι συνέχιζαν να εργάζονται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και µετά τη συνταξιοδότησή τους, ο κ. Καφούρος σηµειώνει ότι οι εργαζόµενοι αυτοί συνέχισαν να µισθοδοτούνται σύµφωνα µε το κλιµάκιο στο οποίο βρίσκονταν πριν από τη συνταξιοδότησή τους. Οµως, σύµφωνα µε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε συνέχεια πρόσφατης εγκυκλίου που εκδόθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι συνταξιούχοι εργαζόµενοι θα έπρεπε να αµείβονται µε το εισαγωγικό κλιµάκιο, δηλαδή σύµφωνα µε τον µισθό του νεοδιοριζόµενου στο ∆ηµόσιο, ανά περίπτωση και καλούνται να επιστρέψουν αναδροµικά ποσά αρκετών χιλιάδων ευρώ, παρότι τα εισέπραξαν χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Ο βουλευτής Κυκλάδων ρωτά τους αρµόδιους υπουργούς τι σκοπεύουν να κάνουν προκειµένου να αναιρεθεί η αδικία εις βάρος των συνταξιούχων, σε σχέση µε τα λαµβανόµενα ποσά, που το ΓΛΚ θεωρεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, παρότι δεν τα έλαβαν µε δική τους υπαιτιότητα. Και αν προτίθενται να προβούν σε νοµοθετική πρωτοβουλία, προκειµένου να επιλυθεί το κοινωνικό αυτό θέµα... Το πρόβληµα ανέκυψε για χιλιάδες συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται σε φορείς οι οποίοι ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, έπειτα από πρόσφατη εγκύκλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε την οποία, εφόσον συνταξιοδοτήθηκαν και παρέµειναν στην υπηρεσία, θα έπρεπε να συνεχίσουν να εργάζονται όχι µε τις τελευταίες αποδοχές τους, αλλά µε τον (πολύ χαµηλότερο) εισαγωγικό µισθό, δηλαδή χωρίς τις ωριµάσεις των ετών στην υπηρεσία. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί σε χιλιάδες εργαζόµενους σε ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, ΕΡΤ κ.λπ.), καθώς και στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθµού µεγάλο πρόβληµα, καθώς πρέπει, εφόσον φύγουν ή έχουν ήδη φύγει από την υπηρεσία τους, να συνυπολογιστεί ο µισθός που λάµβαναν -παράλληλα µε τη σύνταξη- και το ποσόν αυτό να αφαιρεθεί από το εισαγωγικό κλιµάκιο, ώστε τελικά να επιστρέψουν τη διαφορά.

Το κόστος


Εργαζόµενος, που συνταξιοδοτήθηκε µε 27-29 χρόνια υπηρεσίας και βασικό µισθό στο 10ο µισθολογικό κλιµάκιο (1.468 €) της ∆.Ε. κατηγορίας, συνεχίζει να εργάζεται στον ίδιο φορέα. Εφόσον αποχωρήσει από την υπηρεσία, θα πρέπει να επιστρέψει τη διαφορά των αποδοχών του από τα 928 €, όπως αντιστοιχεί στο εισαγωγικό κλιµάκιο, και µάλιστα για όσο χρονικό διάστηµα λαµβάνει παράλληλα σύνταξη. ∆ηλαδή, αν έχει συνταξιοδοτηθεί την τελευταία πενταετία, θα πρέπει να επιστρέψει 540 ευρώ για κάθε µήνα. ∆ηλαδή 540 € επί 60 µήνες = 32.600 ευρώ.

Το πρόβληµα δηµιουργήθηκε µε το έγγραφο 35791 της Υπηρεσίας Επιτρόπου «Πολυθεσία, Αποδοχές» του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου 2023. Σύµφωνα µε αυτό, «οι υπάλληλοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί από τον φορέα (Γενικής Κυβέρνησης) που απασχολούνταν και συνεχίζουν να εργάζονται σε αυτόν, λαµβάνουν τόσο τη σύνταξη γήρατος που τους έχει απονεµηθεί µε τις νόµιµες µειώσεις (ήτοι 30%) που ισχύουν για όλους τους απασχολούµενους συνταξιούχους ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα όσο και τον µισθό από τη θέση απασχόλησης που κατέχουν στον ίδιο φορέα όπου συνεχίζουν να εργάζονται, µε την επανακατάταξή τους στο εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο». Μάλιστα η σχετική γνωµοδότηση παραπέµπει στον νόµο 4354/2015, σύµφωνα µε τον οποίο «απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των προϋπηρεσιών (σ.σ. στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης) είναι να µην έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί για τη χορήγηση καµιάς άλλης οικονοµικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος».

Μείζον θέµα


Το θέµα είναι µείζον και αναδεικνύει όχι µόνο τα τεράστια κενά στις διευθύνσεις προσωπικού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης όσο και στις νοµικές υπηρεσίες που δεν ενηµέρωσαν, εγκαίρως, τους απασχολούµενους συνταξιούχους, ενδεχοµένως και τις διοικήσεις των οργανισµών. Κατά πληροφορίες, υπό την πίεση εργαζοµένων της ΕΡΤ, που έκπληκτοι αντελήφθησαν ότι είναι καταχρεωµένοι, ο διευθύνων σύµβουλος της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, Κωνσταντίνος Ζούλας, φέρεται να ζήτησε από τον τέως υπουργό Εργασίας, Αδωνι Γεωργιάδη, να προχωρήσει σε πολιτική απόφαση για το θέµα. Πάντως το θέµα είναι σοβαρό και αναµένεται συνέχεια και σε πολιτικό και σε δικαστικό επίπεδο. Ηδη υπάρχει µια πρωτόδικη απόφαση, µε την οποία κρίθηκε ότι ο εργαζόµενος δεν οφείλει να επιστρέψει αναδροµικά.

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή της Κυριακής