Με αξιοσημείωτη αναπτυξιακή πορεία τα τελευταία χρόνια, η Novibet συνεχίζει να βρίσκεται σε ανοδική τροχιά με περισσότερες από 30 θέσεις εργασίας κάθε μήνα, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούν την ομάδα τεχνολογίας. Η GameTech εταιρεία, με διεθνή παρουσία σε 11 χώρες και περισσότερους από 900 εργαζομένους διαθέτει τεχνολογικά hubs σε Ελλάδα και Μάλτα ενώ ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα είναι η ιδιόκτητη τεχνολογική της πλατφόρμα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να ‘παράγει’ τεχνολογία in-house με μεγαλύτερη ευελιξία αναπτύσσοντας το προϊόν στους επιθυμητούς ρυθμούς επιτυγχάνοντας, παράλληλα, 99.9% uptime.

Με σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική τεχνολογική κοινότητα, η Novibet βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων με την πλατφόρμα να περιλαμβάνει τις πιο καινοτόμες τεχνολογίες όπως .NET Core, SQL Server, RabbitMQ (message broker) και Redis (caching). Ανάλογης δυναμικής τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για το observability, το event streaming και το testing με την DevOps νοοτροπία να έχει υιοθετηθεί από πολύ νωρίς στην ομάδα. Αν θέλεις να γίνεις μέρος της δυναμικής tech ομάδας της Novibet, παρακάτω μπορείς να δεις τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης και να κάνεις αίτηση στο careers.novibet.com:

 • .NET Software Developer (C#) (Based in Heraklion, Crete)
 • Senior .NET Software Developer (C#) (Based in Heraklion, Crete)
 • FrontEnd Developer (Based in Heraklion, Crete)
 • QA Engineer (Based in Heraklion, Crete)
 • Senior QA Engineer (Based in Heraklion, Crete)
 • .NET Software Developer (C#)
 • Senior .NET Software Developer (C#)
 • Software Development Team Leader
 • QA Engineer
 • Senior QA Engineer
 • Frontend Developer
 • iOS Developer
 • Agile Delivery Lead (Scrum Master)
 • Senior Machine Learning Engineer
 • Senior DevOps Engineer
 • TechOps Analyst