Στις αγορές με πράσινο πενταετές ομόλογο βγήκε την Τετάρτη η Τράπεζα Πειραιώς, για το οποίο η αρχική καθοδήγηση είναι για επιτόκιο πέριξ του 5%. Γρήγορα συγκεντρώθηκε ποσό μεγαλύτερο του 1,5 δισ. ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς εξουσιοδότησε την BNP Paribas ως Sole Green Structurer και τις BNP Paribas, BofA, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo ως αναδόχους της έκδοσης.

Διαβάστε ακόμα: Η Πειραιώς στηρίζει την ελληνική κτηνοτροφία

Πρόκειται για έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 5 έτη, ανακαλούμενου το νωρίτερο σε 4 έτη (5ΝC4).

Τα έσοδα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση ή και αναχρηματοδότηση των «Πράσινων στοιχείων ενεργητικού» της τράπεζας και να ενισχύσουν περαιτέρω τη βάση των στοιχείων MREL.