Η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας της οικονομίας της για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Δείκτη Αγοράς Προϊόντων (PMR) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Στην έκθεση του ΟΟΣΑ αναφέρεται ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες υπό τις οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να εισέλθουν και να αναπτυχθούν στην ελληνική αγορά. Αυτές οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν την απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων, καθώς και τη μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων που συνήθως καθυστερούν την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η Ελλάδα έως το 2018 βρισκόταν σταθερά πολύ χαμηλότερα από τους μέσους όρους του οργανισμού, αλλά εφαρμόζοντας ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων έκτοτε κατάφερε να προσεγγίσει τα απαιτούμενα επίπεδα, χωρίς ωστόσο να λείπουν τα αδύναμη σημεία.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως υπάρχουν ελλείψεις στο πλαίσιο που περιβάλλει ρυθμιστικά τις υπηρεσίες και το εμπόριο καθώς «ορθώνει» εμπόδια στον ανταγωνισμό ενώ ταυτόχρονα απευθύνει έκκληση προς την Ελλάδα να διορθώσει τις νομικές ατέλειες καθώς και τα μη δασμολογικά αναχώματα στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο.

Παράλληλα, προτείνει την ακόμα μεγαλύτερη ευθυγράμμιση της διοίκησης των δημόσιων επιχειρήσεων με τις πρακτικές του ΟΟΣΑ που αποσκοπούν στο να εξασφαλιστούν οι ίδιοι όροι ανταγωνισμού με τον ιδιωτικό τομέα.