Στο 3,9% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το 2017 το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τα δημοσιονομικά στοιχεία τα οποία υποβλήθηκαν στη Eurostat, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2018.

Να σημειωθεί πως τον Απρίλιο η ΕΛΣΤΑΤ τοποθετούσε στο 4% του ΑΕΠ ή στα 7,080 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2017.

Βάση των αναθεωρημένων στοιχείων που έστειλε η ΕΛΣΤΑΤ στην ΕΕ το ΑΕΠ της Ελλάδος ανήλθε το 2017 σε 180,218 δισ. ευρώ, από 176,48 δισ. ευρώ το 2016. Η προηγούμενη εκτίμηση του Απριλίου τοποθετούσε το ΑΕΠ πέρυσι σε 177,735 δισ. ευρώ από 174,199 δισ. ευρώ το 2016.

Το δημόσιο χρέος ανήλθε το 2017 στα 317,41 δισ. ευρώ (176,1% του ΑΕΠ), από 315,01 δισ. ευρώ (178,5% του ΑΕΠ) το 2016. Η προηγούμενη εκτίμηση του Απριλίου τοποθετούσε το χρέος στα 317,407 δισ. ευρώ (178,6% του ΑΕΠ) το 2017, από 315,009 δισ. ευρώ (180,8% του ΑΕΠ) το 2016.

Το δημοσιονομικό πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2017, σύμφωνα με το ESA 2010, εκτιμάται στα 1,4 δισ. ευρώ (0,8% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος).

Οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκαν σε 85,22 δισ. ευρώ (52,62% του ΑΕΠ) από 86,3 δισ. ευρώ (53,74% του ΑΕΠ) το 2016 και τα έσοδα ανήλθαν σε 86,6 δισ. ευρώ (48,09% του ΑΕΠ) έναντι 87,3 δισ. ευρώ (49,45% του ΑΕΠ) το 2016. Η προηγούμενη εκτίμηση του Απριλίου τοποθετούσε τις δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης στα 85,322 δισ. ευρώ (48,01% του ΑΕΠ) το 2017, από 86,271 δισ. ευρώ (49,52% του ΑΕΠ) το 2016 και τα έσοδα σε 86,776 δισ.. ευρώ (48,82% του ΑΕΠ) έναντι 87,365 δισ. ευρώ (50,15% του ΑΕΠ) το 2016.

Ο πίνακας καταγράφει τις αναθεωρήσεις στα δεδομένα ελλείμματος και χρέους ως ποσοστά του ΑΕΠ ανάμεσα στις κοινοποιήσεις Οκτωβρίου και Απριλίου 2018 αποκαλύπτει ανεπαίσθητες ή οριακές μεταβολές στη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας.