Τρόπους αντιµετώπισης της «επικοινωνιακής καταιγίδας» του Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος εµφανίζεται διαδοχικά σε εκποµπές, εφηµερίδες και sites, αναζητά το επιτελείο της Φώφης Γεννηµατά.