Έπειτα από μπόλικο χρόνο παρασκηνιακών διαβουλεύσεων, τελικώς η κυβέρνηση φαίνεται ότι κατέληξε στο πρόσωπο που θα διορίσει πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους. Σύμφωνα με τη στήλη Big Mouth του powergame.gr, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να υιοθέτησε τις εισηγήσεις, προκειμένου να επιλέξει πρόσωπο με μακρά διπλωματική εμπειρία. Ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε και, όπως αναφέρει η στήλη, είναι από τους πλέον σοβαρούς που έχουν θητεύσει στο Διπλωματικό Σώμα. Κατά συνέπεια, εκείνο που απομένει είναι ο χρόνος που θα επιλέξει ο πρωθυπουργός για να τον ανακοινώσει.

Tι αναφέρει η στήλη "Big Mouth"

-Έπειτα από μπόλικο χρόνο παρασκηνιακών διαβουλεύσεων, τελικώς η κυβέρνηση φαίνεται ότι κατέληξε στο πρόσωπο που θα διορίσει πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους. Όπως με πληροφορεί καλά ενημερωμένη κυβερνητική πηγή, ο πρόεδρος Μητσοτάκης φαίνεται να υιοθέτησε (τελικώς) τις εισηγήσεις, προκειμένου να επιλέξει πρόσωπο με μακρά διπλωματική εμπειρία. Με δεδομένη την ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης θέσης, κρίθηκε σκόπιμο ότι ο νέος διοικητής της Αθωνικής Πολιτείας θα πρέπει να είναι ένα πρόσωπο που διαθέτει τις ικανότητες για να χειριστεί σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την αυξημένη επιρροή του ρώσικου παράγοντα στο συγκεκριμένο πεδίο. Ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε και, όπως μου λένε οι πηγές μου, είναι από τους πλέον σοβαρούς που έχουν θητεύσει στο Διπλωματικό Σώμα. Κατά συνέπεια, εκείνο που απομένει είναι ο χρόνος που θα επιλέξει ο πρωθυπουργός για να τον ανακοινώσει.