Σε αναζήτηση γραφείων σε κάποιο σηµείο στο κέντρο της Αθήνας βρίσκονται οι άνθρωποι του νέου φορέα µε επικεφαλής τον Αλέξη Χαρίτση. Προς το παρόν, εξυπηρετούνται από τα γραφεία που τους παραχωρήθηκαν στη Βουλή, τα οποία και δικαιούνται, καθώς αποτελούν κοινοβουλευτική οµάδα. Οµως, οι χώροι είναι µικροί και, προφανώς χρειάζονται µεγαλύτερους και µακριά από την Εθνική Αντιπροσωπεία. Την προσπάθεια δυσκολεύει το γεγονός ότι στην παρούσα φάση το κόµµα δεν δικαιούνται ούτε καν µέρος της χρηµατοδότησης που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιο πουλάκι, λοιπόν, µας είπε ότι γίνεται µια προσπάθεια να βρεθούν πόροι τόσο εκ των ενόντων, δηλαδή από τους βουλευτές και όσους άλλους µπορούν να ανταποκριθούν, αλλά και από φίλους µε οικονοµική βάση που θα ήθελαν να ενισχύσουν τη νέα προσπάθεια.

*Δημοσιεύθηκε στο ένθετο «Secret» της εφημερίδας «Παραπολιτικά» στις 9/12