4860182
Πολιτική

Τη Δευτέρα στη Βουλή το διυπουργικό νομοσχέδιο - «σκούπα»: Οι αλλαγές σε ΟΤΑ, άσυλο, 120 δόσεις και Δημόσιο

Θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη


Σημαντικές διατάξεις που θέτουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και δίνουν τέλος σε στρεβλώσεις του παρελθόντος περιλαμβάνει το διυπουργικό νομοσχέδιο – σκούπα, που θα εισαχθεί με τη διαδικασία του επείγοντος στις επιτροπές τη Δευτέρα και αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη.

Το νομοσχέδιο περιέχει πληθώρα διατάξεων που αφορούν μια σειρά από υπουργεία. Κορυφαίες είναι οι διατάξεις που αφορούν το πανεπιστημιακό άσυλο, αλλά και οι ρυθμίσεις για να ξεπεραστεί ο σκόπελος της απλής αναλογικής στην αυτοδιοίκηση.

Ρυθμίσεις για το άσυλο στα πανεπιστήμια, την κυβερνησιμότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση, την ψηφιακή έκδοση συντάξεων και τη διανομή φαρμάκων στους βαριά πάσχοντες, δηλαδή κομμάτι της πυραμίδας των κυβερνητικών δεσμεύσεων περιλαμβάνει τo διυπουργικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο εισάγεται με τη διαδικασία του επείγοντος την ερχόμενη Δευτέρα και αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη.

Οι βασικές προβλέψεις του διυπουργικού νομοσχεδίου

– Κατάργηση του ασύλου στα πανεπιστήμια

– Δημιουργία πλαισίου για διανομή φαρμάκων στους βαριά πάσχοντες στα σπίτια, στο χώρο νοσηλείας ή τα φαρμακεία

– Το άνοιγμα του δρόμου για την ψηφιακή έκδοση συντάξεων

-Ρυθμίσεις για την κυβερνησιμότητα σε Περιφέρειες και Δήμους

-Μείωση στο επιτόκιο για οφειλές στα Ασφαλιστικά Ταμεία από το 5% στο 3% όπως ήδη έχει γίνει για τις οφειλές προς την εφορία.

Το άσυλο

Με το διυπουργικό νομοσχέδιο μπαίνει σε τελική ευθεία η προεκλογική δέσμευση στην οποία είχε επανειλημμένα προχωρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου. Σύμφωνα με τις διατάξεις για το άσυλο αναφέρεται ότι «η ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών, προστατεύονται σε όλους τους χώρους των ΑΕΙ, έναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να τις καταλύσει ή περιορίσει»

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Στο πολυνομοσχέδιο προβλέπονται επίσης παρεμβάσεις και ρυθμίσεις, αναφορικά με τη λειτουργία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του κράτους και η εξυπηρέτηση του πολίτη. Οι αλλαγές έρχονται μέσω σειρά διατάξεων που απλοποιούν διαδικασίες και εισάγουν πρακτικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου.

Τα φάρμακα

Το διυπουργικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις που στοχεύουν στο υπουργείο Υγείας και ειδικά στην εξυπηρέτηση των ασθενών του ΕΟΠΥΥ. Τα σκευάσματα για τις χημειοθεραπείες των ασφαλισμένων που γίνονται σε ιδιωτικές κλινικές, θα παραλαμβάνονται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ με ευθύνη των κλινικών, όπως προβλέπεται από το το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμός και των ιδιωτικών κλινικών, που θα υπογραφεί εντός των προσεχών ημερών. Μέχρι σήμερα, οι ογκολογικοί ασθενείς που προγραμμάτιζαν τη χημειοθεραπεία τους σε μια ιδιωτική κλινική, έπρεπε οι ίδιοι να παραλάβουν το φάρμακό τους από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Η αρχή θα γίνει με τα φάρμακα των καρκινοπαθών και των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας και θα επεκταθεί σε δεύτερη φάση σε περισσότερες ομάδες βαριά ασθενών.

Οι Δήμοι

Το διυπουργικό νομοσχέδιο έχει ως κεντρικό στόχο να άρει τα εμπόδια κυβερνησιμότητας στους Δήμους. Σύμφωνα με τις αλλαγές που έρχονται η αντιπολίτευση για να απορρίψει πράξεις της αρμοδιότητας του Συμβουλίου, όπως ο προϋπολογισμός, πρέπει να καταθέσει αιτιολογημένη άποψη με στοιχεία από τις ίδιες της υπηρεσίες του Δήμου ή της Περιφέρειας.

Θεσπίζεται επίσης η δυνατότητα σύμπραξης δημοτικών και περιφερειακών παρατάξεων στις οποίες περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η παράταξη του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη. Εξασφαλίζεται πλειοψηφία του δημάρχου και του περιφερειάρχη στην επιτροπή οικονομικών και σε όλα τα νομικά πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Αναπροσαρμόζεται ο τρόπος ψήφισης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών, έτσι ώστε να καταλήγει -σε περίπτωση αδιεξόδου- στην επιλογή της εισήγησης που έχει κάνει η οικονομική επιτροπή.

Βελτίωση στη ρύθμιση των 120 δόσεων για τα Ταμεία

Προβλέπεται μείωση του προβλεπόμενου τόκου που επιβαρύνει το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 2 εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως υπολογιζόμενο και με τον τρόπο αυτό ορίζεται στο εξής από τις 5, που ίσχυε αρχικά, στις 3 εκατοστιαίες μονάδες.

Δημόσιο – άλλες διατάξεις

Εμπλουτίζεται το ΟΠΣ "Μητρώο Πολιτών" με τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) κάθε ασφαλισμένου και έτσι καθίσταται εφικτή η αυτοματοποιημένη λήψη δεδομένων από αρχές της δημόσιας διοίκησης και επιταχύνονται οι σχετικές διαδικασίες (π.χ. έκδοση πράξεων απονομής σύνταξης).

Ρυθμίζονται θέματα για τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων για την επιλογή προϊσταμένων.

Περιγράφονται οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς γραφείου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου του 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, EL L119, στο εξής "Γ.Κ.Π.Δ.").

Συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) η οποία υπάγεται απευθείας στον υπουργό και ορίζεται η οργανωτική της δομή.

Ορίζεται η οργανωτική δομή της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της, με επίκεντρο την Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού,κλπ.

Περιγράφονται οι στρατηγικοί στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης και η οργανωτική δομή της. Ειδικότερα, στρατηγικοί στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης αποτελούν η σύνταξη της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την ψηφιακή πολιτική, κλπ.

Πραγματοποιείται η μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, σε Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Καταγράφονται αναλυτικά οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών – Κυβερνητικού Νέφους και γίνεται η διάρθρωσή της .

Εκτίθενται αναλυτικά οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών και γίνεται η διάρθρωσή της σε Τμήματα.

Αναλύεται ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα.

Εκτίθενται αναλυτικά οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Οικονομικού Τομέα και γίνεται η διάρθρωσή της σε διάφορα Τμήματα.

Εκτίθενται αναλυτικά οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα και γίνεται η διάρθρωσή της σε Τμήματα.

Εκτίθενται αναλυτικά οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών και γίνεται η διάρθρωσή της σε Τμήματα.

Αποσαφηνίζεται ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης

Εκτίθενται αναλυτικά οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Δημόσιας Διοίκησης και γίνεται η διάρθρωσή της σε Τμήματα.

Περιγράφονται οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Συστήνεται η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Καταγράφεται ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού.

Περιγράφονται οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

Περιγράφονται οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

Αναλύονται οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Προτείνεται η τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 40 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138). Συγκεκριμένα, στα σημεία όπου αναφέρεται ο Υπουργός
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, είτε ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είτε ο Υπουργός Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, είτε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, είτε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, εφεξής νοείται ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Προτείνεται να προστεθεί στο άρθρο 34 ν. 3979/2011 (Α΄ 138) παράγραφος 8, η οποία θα ορίζει ότι με μέριμνα του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, σε κάθε εποπτευόμενο φορέα που παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, συνιστάται ενιαία διοικητική μονάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο ανώτερο επίπεδο διοίκησης.

Προτείνεται η αντικατάσταση του τίτλου του άρθρου 35 ν. 3979/2011 (Α΄ 138) ως εξής: "Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού", ενώ η νέα διάταξη του άρθρου 35 του ν. 3979/2011 θα προβλέπει ότι με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Προβλέπεται ότι σε κάθε φορέα του δημόσιου τομέα που παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ορίζεται ένα στέλεχος ως Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Ορίζεται ότι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις, προγραμματικές συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας με τους φορείς του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Ρυθμίζονται θέματα προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πχ ορίζεται ότι οι θέσεις προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορούν να καλύπτονται και με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Θεσπίζονται επιμέρους τροποποιήσεις σε διατάξεις του ν. 3607/2007 προκειμένου να διευκολυνθεί η εταιρεία στην υλοποίηση του στόχου της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Τροποποιείται ο ν. 4335/2015 για την ΕΚΟΜΕ ΑΕ.

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο ΕΔΕΤ) μετονομάζεται σε "Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ” με διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ ΑΕ.

Συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου".

Συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ".

Ρυθμίζονται θέματα προσωπικού, ιδίως ζητήματα διοικητικής υποστήριξης του προσωπικού των μεταφερόμενων φορέων.

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα