Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης προσεγγίζοντας με αίσθημα ευθύνης και ευαισθησίας το ζήτημα της προστασίας και της ευζωίας των ζώων υπέγραψε την απόφαση με την οποία θεσπίζονται κανόνες για την προστασία των χοίρων σύμφωνα με τη σύσταση 2016/336/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να μειωθεί η ανάγκη συστηματικής κοπής της ουράς των χοίρων και να εξασφαλιστεί, σταδιακά, έως τις 31/12/2022 η εκτροφή χοίρων με ακέραιη ουρά σε όλες τις σταβλικές εγκαταστάσεις χοίρων της πατρίδας μας που διαθέτουν πάνω από 10 χοιρο-μητέρες.

Παράλληλα, ορίζονται δείκτες καλής διαβίωσης για την αξιολόγηση των κινδύνων δαγκώματος της ουράς των ζώων.

Το δάγκωμα της ουράς που παρατηρείται μεταξύ των χοίρων είναι ένα πολυπαραγο-ντικό πρόβληµα το οποίο οφείλεται κυρίως στην έλλειψη καθαρού και επαρκούς χώ-ρου στάβλισης, καλών συνθηκών διαβίωσης, καλής διατροφής, υλικών απασχόλησης καθώς και στην κακή κατάσταση της υγείας των ζώων που επιφέρει καταπόνηση και τους προκαλεί εκνευρισμό.

Η βελτιστοποίηση των παραπάνω παραγόντων – κλειδιών μειώνει το δάγκωμα της ουράς και απομακρύνει την ανάγκη για μερική κοπή της ουράς των χοίρων.

Επισημαίνεται ότι ο κ. Βορίδης δίνει ιδιαίτερη σημασία στα ζητήματα προστασίας και ευζωίας των ζώων και αποδεικνύει συνεχώς το έμπρακτο ενδιαφέρον του για τη διαρκή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την προστασία των δικαιωμάτων τους, καθώς αυτή είναι η τέταρτη κατά σειρά απόφαση που λαμβάνει υπέρ των παραγωγικών ζώων και των ζώων συντροφιάς.