Κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία με την οποία το κράτος προχωρά στη δωρεά κουπονιού για την παροχή του Freedom Pass/ Data, δηλαδή δωρεάν πακέτου δεδομένων 50 GB σε κάθε νέο ηλικίας 15-17 ετών.

Παράλληλα στην ίδια τροπολογία ορίζεται το νέος ύψος αμοιβής για κάθε διενεργούμενο εμβολιασμό ως εξής:

Για ιδιώτες ιατρούς

- Κατ'οίκον, στο ποσό των 50 ευρώ, όταν ο εμβολιασμός διενεργείται με εμβόλιο μίας δόσης και στα 30 ευρώ για κάθε δόση, όταν διενεργείται εμβόλιο δύο δόσεων.

- Στο ιατρείο, στο ποσό των 20 ευρώ, όταν ο εμβολιασμός διενεργείται με εμβόλιο μίας δόσης και 15 ευρώ, όταν διενεργείται εμβόλιο δύο δόσεων.

Φορείς υλοποίησης του Εθνικού προγράμματος εμβολιασμού

Στα 20 ευρώ, όταν ο εμβολιασμός αφορά σε εμβόλιο μίας δόσης και στο ποσό των 15 ευρώ για κάθε δόση, εμβολίου δύο δόσεων, συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων.

Τέλος, παρέχεται μέχρι 31/12/21 για λόγους υγείας και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων η δυνατότητα σύναψης απευθείας αναθέσεων για αυτοδιαγνωστικά τεστ, παράτασης συμβάσεων προσωπικού ΙΔ.Ο.Χ που απασχολείται στους ΟΤΑ σύμφωνα με τον νόμο 4745/2020, παράτασης συμβάσεων προσωπικού καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτηρίων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.