Σύµφωνα µε τη µηνυτήρια αναφορά του Ανδρέα Βγενόπουλου στον εισαγγελέα Πρωτοδικών στις 11 Μαΐου 2016, µε την οποία ζητούσε να διαπιστωθεί πιθανότατη τέλεση αξιόποινων πράξεων, όπως δωροληψία δικαστικού λειτουργού, απόπειρα εκβίασης, εµπορία επιρροής κ.λπ., η γνωριµία του µε τη ∆.Μ. ως «πολύ στενής φίλης της Βασιλικής Θάνου» χρονολογούνταν από τον Σεπτέµβριο του 2014.

Η πρώτη µεταξύ τους συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο γραφείο του στη Ν. Ερυθραία στις 8 Σεπτεµβρίου 2014, στη διάρκεια της οποίας η Μ. «µου ανέφερε πως η κ. Θάνου, εκ της ιδιότητάς της κυρίως ως επί πολλά έτη προέδρου της Ενωσης ∆ικαστών και Εισαγγελέων, έχει σηµαντικές γνωριµίες στον χώρο της ∆ικαιοσύνης και ότι θα µπορούσε να µε βοηθήσει, ώστε να τελειώσει το συντοµότερο δυνατόν η εκκρεµούσα υπόθεσή µου».

56
Στις 16 Μαΐου 2016, η Μ. «µε επισκέφθηκε εκ νέου στο γραφείο µου, όπου µου ανέφερε ότι η κ. Θάνου µε χαρά ανέλαβε να επικοινωνήσει µε τους αρµόδιους εισαγγελείς της Εισαγγελίας κατά της ∆ιαφθοράς υπέρ της επίσπευσης της υπόθεσης και ότι σύντοµα θα έχει νέα, τα οποία θα ήθελε να µου µεταφέρει προσωπικώς».

Στις 23/9/2014 «ή περί εκείνο το χρονικό διάστηµα», σύµφωνα µε τη µήνυση, η Μ. «µε την κ. Θάνου ήλθαν να µε συναντήσουν στο γραφείο της διοίκησης του “Υγεία”» και «η κ. Θάνου µού ανέφερε ότι µίλησε µε τον εισαγγελέα κατά της ∆ιαφθοράς, κ. Ελευθεριάνο, στον οποίο επισήµανε την ανάγκη να ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατό η διαδικασία της προκαταρκτικής και πως εκείνος τη διαβεβαίωσε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ικανοποιήσει αυτό το αίτηµα».

Την εποµένη, 24/9, η Μ. «µου είπε πως... πρέπει να γνωρίζω ότι η κ. Θάνου κάτι περιµένει από µένα». Στα µέσα ∆εκεµβρίου ο εκλιπών απέστειλε µε τον οδηγό του στο φαρµακείο της κόρης της τότε αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου στην Κηφισιά «κάποιο ασηµικό ως δώρο», καθώς πρώτα είχε ενηµερώσει σχετικά τη Μ. και εκείνη του είχε υποδείξει το σηµείο αποστολής, αφού «η κ. Θάνου δεν θέλει να της πηγαίνουν δώρα στην οικία της».

Τώρα που έχει γίνει πρόεδρος του Αρείου Πάγου και θα γίνει και πρωθυπουργός, µπορεί να µε βοηθήσει αποτελεσµατικά σε ό,τι επιθυµώ…


«Επίσπευση της υπόθεσης»

Στο µεταξύ, τον Νοέµβριο (2014) σε επαφή του Βγενόπουλου µε τον εισαγγελέα κ. Ελευθεριάνο, «µου είπε ότι έχει δεχθεί πολλά αιτήµατα για επίσπευση της υπόθεσης, µεταξύ των οποίων και από την κ. Θάνου». Ο καιρός πέρασε και στις 26 Αυγούστου 2015, «όταν ήταν γνωστό ότι θα ανελάµβανε υπηρεσιακή πρωθυπουργός», η Μ. τον επισκέφθηκε µεταφέροντάς του το µήνυµα «ότι τώρα, που έχει γίνει πρόεδρος του Αρείου Πάγου και θα γίνει και πρωθυπουργός, µπορεί να µε βοηθήσει αποτελεσµατικά σε ό,τι επιθυµώ και µέσω της ιδίας ή και του γιου της κ. Θάνου, του δικηγόρου ..., µπορώ να της µεταφέρω τα αιτήµατά µου».

∆έκα ηµέρες µετά, ο υιός-δικηγόρος τηλεφωνεί (σ.σ.: στο δικόγραφο περιλαµβάνονται τα τηλέφωνα επικοινωνίας) στον επιχειρηµατία, ζητώντας του συνάντηση, η οποία, ωστόσο, δεν πραγµατοποιήθηκε. Το 2016, ο επιχειρηµατίας κατέγραψε 17 διά ζώσης επαφές µε τη Μ. στο γραφείο του και «πολυάριθµες τηλεφωνικές επικοινωνίες». Κατήγγειλε αυθαίρετες παρεµβάσεις σε βάρος του οµίλου του (MIG) από τον τότε αναπληρωτή υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ημήτρη Παπαγγελόπουλο, επισύναψε αντίγραφο άτυπου σηµειώµατος (non paper) που απέστειλε στην πρόεδρο του ανώτατου δικαστηρίου µε τη σύνθεση του αρµόδιου Συµβουλίου Εφετών που εξέταζε την εκτέλεση ή µη ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης για δύο συνεργάτες του και περιέγραψε το ραντεβού της 30ής Μαρτίου 2016 µε τη Μ. «Μου µετέφερε», σηµείωνε, «ότι η κ. Θάνου θέλει συγκεκριµένα να µάθει αν είµαι διατεθειµένος να ακολουθήσω τη διαδικασία του “βιβλίου”», το οποίο «χωράει» 50.000 ευρώ και πως «παλιά τα έπαιρνε η ίδια, αλλά τώρα θα το παραλάβει ο γιος της».

Ο εκλιπών στη µηνυτήρια αναφορά του παρουσίαζε και άλλες πτυχές της υπόθεσης προς επίρρωση των ισχυρισµών του∆ύο ηµέρες µετά (1/4), η Μ. «ήθελε να της πω το µέγεθος της βιβλιοθήκης» και ότι «η παράδοση θα γινόταν προ της συζήτησης των υποθέσεων στον Αρειο Πάγο», αφού το Συµβούλιο Εφετών αποφάσισε την έκδοση των συνεργατών του.

Σχετικά µε την εν λόγω µήνυση υπήρξε άµεση και δηµόσια αντίδραση από την κ. Θάνου. Τέσσερα ερωτήµατα, πάντως, περιµένουν ακόµη απαντήσεις: α) Η κ. Θάνου συναντήθηκε µε τον Βγενόπουλο στις 23/9/2014 παρουσία της Μ. στο γραφείο του; β) Εδέχθη το δώρο (ασηµικό) στο φαρµακείο της κόρης της τα Χριστούγεννα του 2014; γ) Ο εισαγγελέας κ. Ελευθεριάνος συναντήθηκε µε τον επιχειρηµατία τον Νοέµβριο του 2014 παρουσία του συναδέλφου του Γ. ∆ραγάτση; δ) Υπάρχει τηλεφώνηµα από το κινητό του δικηγόρου γιου της στο κινητό του Βγενόπουλου τον Σεπτέµβριο του 2015;