Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα θα υποστηρίξει τις υποψηφιότητες τόσο της Κύπρου, όσο και της Τουρκίας, σε διαφορετικά Όργανα του Διεθνούς  Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Όπως είναι ήδη γνωστό, η Αθήνα θα υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για επανεκλογή στην Κατηγορία Γ’ του Συμβουλίου του IMO, για την περίοδο 2024-25.

Για Γενικό Γραμματέα

Σε ότι έχει να κάνει με την τουρκική υποψηφιότητα, την οποία θα υποστηρίξει η Ελλάδα, αφορά στη θέση του Γενικού Γραμματέα του IMO.  Διευκρινίζεται ότι  πρόκειται για δύο  υποψηφιότητες σε διαφορετικά Όργανα του IMO.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, είναι ένας πολυεθνικός, διακυβερνητικός Οργανισμός, ο οποίος επιβλέπει τη σωστή και ασφαλή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των χωρών-μελών του στον τομέα της ναυσιπλοΐας.