Παρούσα στην επόµενη Βουλή αναµένεται να είναι η µέχρι πρότινος διευθύνουσα σύµβουλος του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ) και πολιτική επιστήµονας, µε διδακτορικό στις πολιτικές διά βίου εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, Ιωάννα Λυτρίβη, που καταλαµβάνει την 4η θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Ν.∆. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε πράξη τη δέσµευσή του για ισχυρή παρουσία γυναικών στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόµµατος στις εκλογές, ανακοινώνοντας οκτώ υποψήφιες, έναντι επτά ανδρών, µε τις τρεις εξ αυτών σε εκλόγιµη θέση. Μία από αυτές η 41χρονη Ιωάννα Λυτρίβη, µε καταγωγή από την Αρκαδία και «χιλιόµετρα» στον τοµέα της διά βίου εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής κατάρτισης και της συµβουλευτικής σταδιοδροµίας, η οποία µιλά σήµερα στο «Secret» για την υποψηφιότητά της, το διακύβευµα των εκλογών της 21ης Μαΐου, τους στόχους της και την πορεία της στον ΕΟΠΠΕΠ.

123
Πώς προέκυψε η υποψηφιότητά σας στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας; Βρίσκεστε σε δυνητικά εκλόγιµη θέση. Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για την επόµενη τετραετία;

H συµπερίληψή µου στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας δεν ήταν κάτι που περίµενα ή επιδίωξα. Κατανοώ το ότι να επιλεγείς για να καταλάβεις µια θέση σε αυτό, και µάλιστα εκλόγιµη, αποτελεί προσωπική τιµή για τον καθένα από εµάς. Ωστόσο, το ψηφοδέλτιο Επικρατείας αποτελεί και τρόπο δηµόσιας δήλωσης πολιτικών προτεραιοτήτων, καθώς και εργαλείο προγραµµατικού σχεδιασµού. Στο πρόσωπό µου ο πρωθυπουργός δεν τιµά µόνο τους ανθρώπους που υπηρετούν την υπόθεση της επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ελλάδα, αλλά, κυρίως, αναδεικνύει µια βασική προτεραιότητα της δεύτερης κυβερνητικής θητείας που έρχεται. Σε τέσσερα χρόνια δηµιουργήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις να υπάρξει µια ριζική αναµόρφωση της επαγγελµατικής κατάρτισης στη χώρα µας.

Ποιο είναι το µήνυµά σας για τις εκλογές της 21ης Μαΐου και ποιο είναι το διακύβευµα της κάλπης;

Η αλλαγή µέσα από τη σταθερότητα. Οι βαθιές τοµές στη λειτουργία του κράτους, αλλά και οι µεγάλες αλλαγές στο επίπεδο του κυρίαρχου παραγωγικού προτύπου απαιτούν χρόνο, αλλά και διαφύλαξη της σταθερότητας στις πολιτικές στοχεύσεις που έχουν τεθεί. Μετά από µια υπερδεκαετή περίοδο κρίσης, έχει πλέον χαθεί η πολυτέλεια των προσωρινών λύσεων και των «φιλάρεσκων» συµβιβασµών µε την πραγµατικότητα. Νοµίζω ότι οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν όχι µόνο µεταξύ διαφορετικών πολιτικών προγραµµάτων, αλλά και µεταξύ διαφορετικών αντιλήψεων για το πώς οι κοινωνίες µπορούν να σταθούν απέναντι στην κοινωνική αλλαγή. Είναι η επιλογή ανάµεσα στην τόλµη και τη σωφροσύνη, από τη µια, και τον φόβο και την αστόχαστη φυγή από την πραγµατικότητα, από την άλλη.

Σε τέσσερα χρόνια δημιουργήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις να υπάρξει μια ριζική αναμόρφωση


Ο πρωθυπουργός στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς σας είπε ότι έχετε δώσει «το είναι σας για την κατάρτιση». Μιλήστε µας για το όραµά σας για την εκπαίδευση και τη διά βίου µάθηση.

Επέλεξα συνειδητά την επαγγελµατική κατάρτιση ως πεδίο εργασίας, µαθητείας και έρευνας. Οταν ξεκίνησα τη διδακτορική µου διατριβή σε αυτό το αντικείµενο, συνειδητοποίησα ότι η µεγαλύτερη πρόκληση που είχα να αντιµετωπίσω και το µεγαλύτερο µάθηµα που, εντέλει, είχα να πάρω ήταν να µπορώ να θέσω τον εαυτό µου σε µια κατάσταση διαρκούς µαθητείας. Να προσεγγίζω µε ειλικρινές ενδιαφέρον και σεβασµό τη γνώση και την κοινωνική εµπειρία των επαγγελµατιών και των εργαζοµένων και να µαθαίνω από αυτούς. ∆εν είναι εύκολο, ούτε δεδοµένο, να αντιµετωπίζεις τα πράγµατα από τη σκοπιά αυτού που µαθαίνει. Το όραµά µου -θέλω να πιστεύω- συναντά τα οράµατα όλων όσοι αγωνίζονται για να µπορούµε να µοιραζόµαστε ελεύθερα τη γνώση και όχι την απόγνωση. Για µένα, αυτό σηµαίνει τολµηρές και καινοτόµες πολιτικές επαγγελµατικής κατάρτισης, που διασφαλίζουν την κοινωνική και οικονοµική αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών διαδικασιών και δοµών. Κατά την κυβερνητική θητεία 2019-2023 έγιναν πολλά βήµατα προκειµένου η επαγγελµατική κατάρτιση να µη θεωρείται επιλογή ανάγκης για τους νέους και τις νέες.

Πιστεύω ακράδαντα πως τις μεταρρυθμίσεις και τις βαθιές τομές δεν τις προωθούν μεμονωμένα πρόσωπα


Μιλήστε µας για το έργο σας στον ΕΟΠΠΕΠ και τις µεταρρυθµίσεις που προωθήσατε.

Πιστεύω ακράδαντα πως τις µεταρρυθµίσεις και τις βαθιές τοµές δεν τις προωθούν µεµονωµένα πρόσωπα. Από την πρώτη στιγµή εργάστηκα συνειδητά για την αποκατάσταση ενός κλίµατος εµπιστοσύνης και παραγωγικής συνεργασίας µε τους εργαζόµενους του φορέα. ∆ιαθέτουµε νέα και επικαιροποιηµένα Επαγγελµατικά Περιγράµµατα για περίπου 300 επαγγελµατικές ειδικότητες - σχεδόν τα διπλάσια από όσα διαθέταµε όλη την προηγούµενη δεκαπενταετία. Για αρκετά έχουν µπει τα θεµέλια, για άλλα βρισκόµαστε στον σχεδιασµό. Ωστόσο, µε βεβαιότητα µπορώ να πω ότι ο ΕΟΠΠΕΠ κατάφερε όχι µόνο να επουλώσει θεσµικά τραύµατα και να ξεπεράσει αδράνειες χρόνων, αλλά, κυρίως, να αγκαλιάσει τις αλλαγές που έρχονται σε διεθνές επίπεδο στο πεδίο της επαγγελµατικής κατάρτισης, υποστηρίζοντας µε αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα πραγµατικά καινοτόµες εθνικές πολιτικές.

*Δημοσιεύθηκε στο ένθετο ‘’Secret’’ της εφημερίδας «Παραπολιτικά» στις 6/5/23