«Με βάση τις κείμενες διατάξεις, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν μπορούν να μετατραπούν σε αορίστου. Ωστόσο, σε κάθε διαγωνιστική διαδικασία για πυροσβέστες επί θητεία ή μόνιμους, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πριμοδοτεί καθοριστικά την εποχικότητα».

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σχετικά με τις κινητοποιήσεις των εποχικών πυροσβεστών


Αυτό επισημαίνουν μεταξύ άλλων πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αναφορικά με τις κινητοποιήσεις των εποχικών πυροσβεστών με αίτημα τη μονιμοποίησή τους.

Επιπλέον προσθέτουν: «Ενδεικτικά, στον προηγούμενο διαγωνισμό για πυροσβέστες ΕΜΟΔΕ, το μεγαλύτερο ποσοστό των προσληφθέντων αφορούσε εποχικούς πυροσβέστες, οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια του διαγωνισμού».

 «Το ίδιο σκοπεύει να κάνει το υπουργείο και στον μελλοντικό διαγωνισμό», καταλήγουν οι πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.