Ρητή επιφύλαξη προς το COREPER κατέθεσε η Ελλάδα ως προς την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθιστώντας σαφές ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συναίνεση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας, σε περίπτωση που δεν υπάρξουν θετικές εξελίξεις σε σχέση με την ανάληψη καθηκόντων του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη.

Υπενθυμίζεται ότι στις 4 Δεκεμβρίου θα εξεταστεί από το Ειδικό Δικαστήριο της Αλβανίας η αίτηση του Φρέντι Μπελέρη προκειμένου να ορκιστεί δήμαρχος Χειμάρρας.

Τι είναι η COREPER

Η Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων ή Coreper είναι αρμόδια για την προετοιμασία των εργασιών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. εκπροσωπείται στην Coreper από έναν μόνιμο αντιπρόσωπο (Coreper II) και έναν αναπληρωτή μόνιμο αντιπρόσωπο (Coreper I) με τον βαθμό του πρέσβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.