Το νέο φορονομοσχέδιο παρουσιάστηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από το Υπουργείο Οικονομικών. Σημαντικότερες αναφορές έγιναν για τον προϋπολογισμό του 2024, τις μόνιμες μειώσεις φόρων και τα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη.

Κατά την παρουσίαση για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2024 επισημάνθηκε ο ανθεκτικός ρυθμός ανάπτυξης της χώρας, ο οποίος είναι ο τρίτος υψηλότερος της Ευρώπης. Παράλληλα με την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας αυξήθηκε και η προσέλκευση των άμεσων ξένων επενδύσεων.

Όσον αφορά την ανεργία των γυναικών και των νέων, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση. Επιπλέον, η Ελλάδα σημείωσε μία ακόμη «πρωτιά» στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη μείωση του χρέους και τη σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει θέσει έξι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία:
- Ανθεκτικότητα στις διεθνείς κρίσεις
- Αύξηση της ανταγωνιστικότητας
- Εξωστρέφεια
- Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
- Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας
- Αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος πολιτών

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2024 επιδιώκει να δημιουργήσει θεμέλια για να πάει «η Ελληνική Οικονομία πιο ψηλά!».

Υπουργικό Συμβούλιο: Η παρουσίαση από το Υπουργείο Οικονομικών