Τα πρώτα µηνύµατα για το πώς θα τρέξει το 2024 αναλύει στην «Απογευµατινή» της Κυριακής η υφυπουργός Τουρισµού, Ελενα Ράπτη, και εξηγεί τη στρατηγική του υπουργείου για την επέκταση της τουριστικής περιόδου, που θα δώσει λύση στο πρόβληµα της έλλειψης προσωπικού.

Τα στοιχεία του 2023 για τον τουρισµό δείχνουν πως η Ελλάδα έσπασε κάθε ρεκόρ. Ποιες είναι οι ενδείξεις για το 2024;

Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεµβρίου του 2023 υπήρξε αύξηση 17,3% των τουριστικών αφίξεων συγκριτικά µε την αντίστοιχη του 2022 και διαµορφώθηκε στους 32 εκατ. επισκέπτες. Οι συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις εµφάνισαν αύξηση κατά 15,4% σε σύγκριση µε το 11µηνο του 2022 και διαµορφώθηκαν στα 20,1 δισ. ευρώ. Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), αυξάνονται οι κρατήσεις αεροπορικών θέσεων και προγραµµατισµένων θέσεων από αεροπορικές εταιρείες κατά την έναρξη του έτους, προµηνύοντας ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού. Ενδέχεται να αυξηθούν έως και 10% σε σχέση µε το 2023, που αποτέλεσε νέα χρονιά-ρεκόρ. Ηδη οι µεγαλύτεροι ευρωπαϊκοί tour operators έχουν ανακοινώσει ότι προσθέτουν στα προγράµµατά τους επιπλέον ελληνικούς προορισµούς για το καλοκαίρι του 2024, ξεκινώντας τις αφίξεις από τα τέλη Μαρτίου.

Γίνονται προσπάθειες τα τελευταία χρόνια για την επέκταση της τουριστικής περιόδου 12 µήνες τον χρόνο. Υπάρχουν αποτελέσµατα; Πώς ο θεµατικός τουρισµός συµβάλλει σε αυτό;

Στη νέα στρατηγική µας στο υπουργείο Τουρισµού βασικό στόχο αποτελεί η διαφοροποίηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Οι ειδικές µορφές τουρισµού αποτελούν όχηµα για ένα πολυθεµατικό προϊόν, το οποίο απευθύνεται σε µεγάλο εύρος ταξιδιωτών και προσφέρει πλούσιες ταξιδιωτικές εµπειρίες όλο τον χρόνο. Εργαζόµαστε σταθερά για τη βελτίωση υφιστάµενων και προώθηση νέων έργων υποδοµών µε τη στήριξη του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας (RRF), ώστε να αναπτύξουµε τις ειδικές µορφές -όπως χειµερινό, καταδυτικό, γαστρονοµικό και οινοτουρισµό- αναδεικνύοντας την τουριστική ταυτότητα του κάθε προορισµού. Η καθιέρωση Αθήνας και Θεσσαλονίκης ως city break προορισµών, µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα από την έναρξη της καµπάνιας προβολής τους, έχει φέρει ήδη απτά αποτελέσµατα στην επισκεψιµότητα των δύο πόλεων καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Θεµατικές εκδηλώσεις, όπως ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας που διοργανώθηκε από τον ΣΕΓΑΣ τον Νοέµβριο, αποτελούν αφορµή για τουριστική δραστηριότητα πέραν της καλοκαιρινής περιόδου, µε σηµαντικό οικονοµικό αποτύπωµα. Τις µέρες εκείνες η πληρότητα στα ξενοδοχεία της Αττικής άγγιξε το 97%. Επίσης η Κάλυµνος έχει καθιερωθεί ως προορισµός αναρριχητικού τουρισµού, επεκτείνοντας την τουριστική της περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Νοέµβριο. Η δυναµική καµπάνια του ΕΟΤ «Η Ελλάδα έχει και χειµώνα» προβάλλει τη µοναδική οµορφιά των ελληνικών ηπειρωτικών προορισµών, προσελκύοντας επισκέπτες κατά τη χειµερινή περίοδο. Η χώρα µας είναι ένας µαγευτικός προορισµός ξεχωριστών εµπειριών όλο τον χρόνο.

Βρισκόµαστε εν αναµονή της έναρξης της πλατφόρµας του προγράµµατος «Τουρισµός για όλους». Τι αλλάζει φέτος;

Συνεχίζοντας την κυβερνητική δέσµευση για έµπρακτη και στοχευµένη στήριξη των Ελλήνων πολιτών, προχωρήσαµε στον επανασχεδιασµό του προγράµµατος «Τουρισµός για όλους», µε αυξηµένα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Αυξήσαµε τα ελάχιστα εισοδηµατικά κριτήρια κατά 3.000 €, ώστε να καλύπτουµε περισσότερους συµπολίτες µας. Αυξήσαµε για όλους το ποσόν της κάρτας σε 200 € (από 150). Σχεδιάσαµε επίσης τη συµπερίληψη νέων κοινωνικών κατηγοριών µε ποσόν κάρτας 300 €, όπως τρίτεκνων, πολύτεκνων, συνταξιούχων, µονογονεϊκών οικογενειών, άγαµων και χήρων µε παιδιά. ∆ιπλασιάσαµε και το ποσόν που θα λάβουν συµπολίτες µας ΑµεΑ ή µε τέκνα ΑµεΑ στα 400 € (από 200 €).

∆ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στη στρατηγική που ακολουθεί το υπουργείο στο µέτωπο της τουριστικής εκπαίδευσης. Πώς εξελίσσεται η διαδικασία αυτή;

Η αναβάθµιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί βασικό µας στρατηγικό στόχο, µε συγκεκριµένες παρεµβάσεις, ώστε οι παρεχόµενες υπηρεσίες να ακολουθήσουν τη συνολική ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού µας προϊόντος, αλλά και τη φήµη της Ελλάδας ως παγκόσµιου τουριστικού brand. Ως υφυπουργός Τουρισµού, αρµόδια για την Τουριστική Εκπαίδευση, εργάζοµαι συστηµατικά ώστε οι σπουδαστές/στριες στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στα IEK Τουρισµού και στις Σχολές Ξεναγών, του υπουργείου Τουρισµού, να λάβουν άρτια και σύγχρονη εκπαίδευση, που θα τους καθιστά περιζήτητους στην αγορά εργασίας. Τέλος, ξεκινάµε το µεγαλύτερο επιδοτούµενο πρόγραµµα κατάρτισης του υπουργείου σε 7 ειδικότητες µε εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση για τη µισθολογική αναβάθµιση εργαζοµένων και πρόσκαιρα ανέργων στον τουριστικό κλάδο, αξιοποιώντας πόρους του RRF ύψους 46 εκατ. ευρώ.

Τα προηγούµενα χρόνια υπήρχε πρόβληµα µε την έλλειψη προσωπικού στον κλάδο τουρισµού. Πιστεύετε ότι φέτος θα το αφήσουµε πίσω µας το φαινόµενο αυτό;

Το ζήτηµα της έλλειψης καταρτισµένου προσωπικού απασχολεί το σύνολο της παγκόσµιας τουριστικής κοινότητας. Η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιµετώπισή του, µε τη σύναψη κλαδικών συµβάσεων µε υψηλότερο µισθολογικό επίπεδο, µε τακτικούς ελέγχους στην εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας, µε εξεύρεση λύσεων για τη διαµονή των εργαζοµένων. Το ζήτηµα που σχετίζεται µε την εποχικότητα του επαγγέλµατος µπορεί να αµβλυνθεί µε διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, ενισχύοντας τον χειµερινό τουρισµό και αναπτύσσοντας ειδικές µορφές. Ετσι εξασφαλίζουµε περισσότερη εργασία και λιγότερη παραµονή στο ταµείο ανεργίας. Με τη συνεργασία όλων, κεντρικής διοίκησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικής πρωτοβουλίας, θα δώσουµε πραγµατική προοπτική στα νέα παιδιά να ακολουθήσουν µια καριέρα διαχρονική στον τουρισµό.

Το ζήτηµα του γάµου των οµόφυλων ζευγαριών προκάλεσε εσωκοµµατικές αντιδράσεις. Είναι αναγκαία αυτή η νοµοθετική ρύθµιση;

Το νοµοσχέδιο είναι µετρηµένο, ισορροπηµένο και λιτό. Εισάγει την ισότητα στον πολιτικό γάµο, η οποία ισχύει σε 20 ευρωπαϊκές χώρες. ∆ηλαδή πρόσβαση στον θεσµό του πολιτικού γάµου για όλους τους Ελληνες πολίτες, χωρίς διακρίσεις και ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισµού. Προστατεύει τα συµφέροντα των παιδιών ρυθµίζοντας ζητήµατα οικογενειακού δικαίου σε οικογένειες οµόφυλων ζευγαριών. Ταυτόχρονα, δεν επεκτείνει το δικαίωµα της ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής σε οµόφυλα ζευγάρια. Θα υπερψηφίσω το νοµοσχέδιο.

*Δημοσιεύθηκε στην «Απογευματινή της Κυριακής»