Οι βασικές αρχές ανάπτυξης και λειτουργίας του ολοκληρωμένου συστήματος που θα επιτρέπει τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αξιόπιστων δεδομένων της Δικαιοσύνης παρουσιάστηκαν από την εταιρεία «Uni Systems M.A.E.» στην πολιτική ηγεσία, καθώς και σε υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Διαβάστε επίσης: Μηδενική ανοχή στην αφισορύπανση από τον Χαρδαλιά

Στόχος του έργου είναι, μέσω της αξιοποίησης εξελιγμένων τεχνικών εργαλείων και σύγχρονων διαδικασιών “Αποθήκης Δεδομένων” και “Επιχειρηματικής Ευφυΐας”, να συλλέγονται πρωτογενή δεδομένα από διαφορετικές πηγές και να πραγματοποιείται στατιστική ανάλυσή τους με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας σε σχέση με το έργο της Δικαιοσύνης, γνωστοποιώντας δημόσια, αξιόπιστα και ακριβή στοιχεία που αφορούν στην απονομή της, την υποστήριξη στρατηγικών αποφάσεων προς την κατεύθυνση της περαιτέρω βελτίωσης και επιτάχυνσης των δικαστικών διαδικασιών, καθώς και τη μέτρηση δεικτών απόδοσης βασισμένη σε στοιχεία πραγματικού χρόνου.

Τα στατιστικά στοιχεία θα αφορούν στη ροή και στο πλήθος των υποθέσεων, στην ταχύτητα των δικαστικών σχηματισμών, στο χρόνο αναβολών, στην παλαιότητα εκκρεμών υποθέσεων, στις ακραίες καθυστερήσεις και στην άσκηση ένδικων μέσων (εφέσεις, αναιρέσεις) κατά δικαστικών αποφάσεων ανά δικαστήριο, κατηγορία υποθέσεων, αντικείμενο και φάση υπόθεσης.

Επίσης, προβλέπεται η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων ανά κατηγορία για συγκεκριμένα αδικήματα, όπως προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη, λαθρεμπορία καυσίμων, αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Trafficking, διακρίσεις, εκμετάλλευση ανηλίκων, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, υποθέσεις διαφθοράς, διεθνή τρομοκρατία.

Με το έργο, το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί σε ένα έτος και είναι χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ επιτυγχάνεται η αυτοματοποίηση και απλούστευση των διαδικασιών συλλογής, επεξεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων, η καλύτερη διοίκηση του δικαστικού συστήματος και αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτού, η εξοικονόμηση πόρων καθώς και η πλήρης συμμόρφωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τις απαιτήσεις Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών για την τήρηση και παροχή στατιστικών δεδομένων.