Δύο σημαντικές εκθέσεις του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά εγκαινιάστηκαν πρόσφατα στη Σιγκαπούρη και στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.

Συγκεκριμένα, στο Μουσείο Επιστημών της Σιγκαπούρης, ένα από τα πιο σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά κέντρα στον κόσμο, η περιοδεύουσα έκθεση του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά (www.kotsanas.com) έχει τίτλο «Οι εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων - οι απαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας μας». Η έκθεση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 17 Μαρτίου 2019, καταλαμβάνει 2.000 τ.μ. και περιλαμβάνει 60 λειτουργικά εκθέματα - εφευρέσεις που αποτελούν παγκόσμιες καινοτομικές πρωτιές των αρχαίων Ελλήνων, μία ξεχωριστή διαδραστική ζώνη 24 επιπλέον εκθεμάτων, 24 βίντεο-οθόνες οπτικοακουστικού υλικού των εκθεμάτων και 500 τ.μ. σκηνογραφίας. Είναι χωρισμένη σε ενότητες όπως ρομποτική, υπολογιστική (computing), ατμοκίνηση, αεριοπροώθηση, αυτοκίνηση, αυτόματη πλοήγηση, αυτοματισμοί, προγραμματισμός, τηλεπικοινωνίες, κρυπτογράφηση, γεωδαισία, χαρτογράφηση, αστρονομία, μετρητικά όργανα, αυτόματα, αξιοποίηση υδραυλικής και αιολικής ενέργειας, εφαρμογές ιμαντοκίνησης, οδοντοκίνησης και αλυσοκίνησης κ.ά.

Σύμφωνα με το Μουσείο Κ. Κοτσανά, η έκθεση αποδεικνύει με απόλυτη εγκυρότητα και αξιοπιστία το γεγονός ότι πολλές επιστήμες και τεχνικές, που μοιάζουν σημερινές ή τουλάχιστον της νεωτερικής εποχής, γεννήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα. Εκεί υπήρξε μία αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας και μία κορύφωση κατά τον 3ο και 2ο αιώνα π.Χ., μία σταδιακή υποβάθμιση και απώλεια αυτής της τεχνολογίας την εποχή των Ρωμαίων και μία σταδιακή επανάκτηση αυτής της τεχνολογίας μετά από 1.500 χρόνια. Επιπλέον, στον προθάλαμο της έκθεσης, σε δύο οθόνες, προβάλλονται ένα βίντεο σχετικά με την Ελλάδα και τον πολιτισμό της, καθώς και ένα δεύτερο με θέμα την Αρχαία Ολυμπία. Όπως μάλιστα αναφέρει το Μουσείο Κ. Κοτσανά, το Μουσείο Επιστημών της Σιγκαπούρης έχει οργανώσει μία τεράστια προβολή της έκθεσης, διαφημίζοντας ακόμη και τη χορηγία τουριστικών αεροπορικών εισιτηρίων για την Ελλάδα σε τυχερούς επισκέπτες της έκθεσης.

Τέλος, στην περίφημη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας παρουσιάζεται η έκθεση «Αρχαία Ελλάδα - Αλεξάνδρεια - ο φάρος των Τεχνολογιών». Σύμφωνα με το Μουσείο Κοτσανά, οι εκθέσεις του πραγματοποιούνται πάντα χωρίς καμία επιχορήγηση από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και το κόστος τους καλύπτεται από τους εκάστοτε ξένους φορείς που τις φιλοξενούν (πανεπιστήμια, διεθνείς οργανισμοί, αρχαιολογικά και επιστημονικά μουσεία).