Διεκδικούµε τα Γλυπτά του Παρθενώνα και έχουµε δίκιο. Ανησυχούµε για την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως, την οποία µετέτρεψε σε ισλαµικό τέµενος ο Ερντογάν, και καλά κάνουµε.

Ο Παρθενώνας και η Αγία Σοφία δεν είναι απλώς σύµβολα πολιτισµού, ελληνικού και οικουµενικού. Είναι και πρέπει να είναι τα θεµέλια της Παιδείας µας. Για να γίνει πιο ισχυρή η φωνή µας όταν µιλούµε στο διεθνές κοινό για αυτά τα αριστουργήµατα, πρέπει να ενισχύσουµε την ανθρωπιστική παιδεία και την ελληνογνωσία των παιδιών µας. Βεβαίως, η εποχή µας απαιτεί τεχνολογική κατάρτιση, γνώσεις πληροφορικής και ξένων γλωσσών. Αλλά αυτά τα στοιχεία κάλλιστα συµβαδίζουν µε την ταυτόχρονη καλλιέργεια της ελληνορθόδοξης παιδείας, των κλασικών γραµµάτων, των ιστορικών σπουδών.

Χρήσιµες οι δεξιότητες, αλλά χρειαζόµαστε ολοκληρωµένες προσωπικότητες. Επαγγελµατίες, αλλά και ανθρώπους µε Α κεφαλαίο. Και όπως έλεγε ο Πλάτων, κάθε επιστήµη (καλή γνώση), όταν αποκόπτεται από την αρετή, οδηγεί σε πανουργία και όχι σε σοφία. Για να διεκδικήσουµε µε µεγαλύτερη ζέση και καλύτερη γνώση τα Γλυπτά που έκλεψε ο λόρδος Ελγιν, πρέπει να ενισχύσουµε το µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών σε όλες τις τάξεις Γυµνασίου και Λυκείου. Να µαθαίνουν τα Ελληνόπουλα τη διαχρονική ελληνική γλώσσα σε όλες τις ιστορικές περιόδους της.

Ολοι οι σπουδαίοι ποιητές µας, ο Κωστής Παλαµάς, ο Γιώργος Σεφέρης, ο Οδυσσέας Ελύτης κ.ά., είχαν βαθιά γνώση των αρχαίων τραγωδιών, των πατερικών κειµένων, της ορθόδοξης χριστιανικής υµνογραφίας. Η ελληνική λογοτεχνία ξεκινά από τον Οµηρο και φθάνει µέχρι σήµερα. Ας µην αφήνουµε τα παιδιά µας να αγνοούν αυτούς τους θησαυρούς. Να δώσουµε περισσότερο χρόνο και καλογραµµένα εγχειρίδια για το µάθηµα της Ιστορίας. Να τονίζεται η συνέχεια του ελληνικού πολιτισµού από την αρχαιότητα µέσω του Βυζαντίου µέχρι σήµερα. Να µη σταµατά η αρχαία Ιστορία πριν από τον Μέγα Αλέξανδρο ελλείψει διδακτικών ωρών. Να µπορούν οι νέοι και οι νέες µας να κατανοήσουν το µεγαλείο του Παρθενώνα και των άλλων καλλιτεχνικών και αρχιτεκτονικών έργων της αρχαιότητας. Να δώσουµε µεγαλύτερη έµφαση στην ιστορία και στον πολιτισµό του βυζαντινού κράτους (της Ρωµανίας). Οι αρχιτέκτονες της Αγίας Σοφίας ήταν Ελληνες από τις Τράλλεις της Μικράς Ασίας: ο Ανθέµιος και ο Ισίδωρος.

Ο ανακαινιστής της Μονής της Χώρας, ο Θεόδωρος Μετοχίτης, πάντα τόνιζε ότι οι Ελληνες της εποχής του ανήκουν στο ίδιο γένος και έχουν την ίδια γλώσσα µε τους αρχαίους Ελληνες. ∆εν µπορεί να κατανοηθεί ο βυζαντινός πολιτισµός και η οικουµενική ακτινοβολία του χωρίς την παραδοχή ότι η Ορθοδοξία είναι άρρηκτα δεµένη µε την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων. Οπως καταδεικνύουν οι σοβαροί ιστορικοί, το Βυζάντιο ήταν κράτος πολυεθνικό, αλλά µονοπολιτισµικό: Ελληνικός πολιτισµός και ελληνική γλώσσα, ορθόδοξη πίστη και ρωµαϊκό ∆ίκαιο, το οποίο εκχριστιανίσθηκε και σήµερα ονοµάζεται βυζαντινορωµαϊκό ∆ίκαιο. ∆εν νοείται πολιτική αγωγή για τα Ελληνόπουλα χωρίς το ύψιστο µάθηµα πατριωτισµού και δηµοκρατίας, που είναι ο «Επιτάφιος» του Περικλέους, γραµµένος από τον Θουκυδίδη.

Ας τον διδάξουµε στο πρωτότυπο. Για να έχουν τα παιδιά µας τον Παρθενώνα και την Αγία Σοφία στον νου τους και στην καρδιά τους, αξίζει να τα εφοδιάσουµε µε το ζείδωρο πνεύµα της κλασικής - ανθρωπιστικής παιδείας.

Δημοσιεύτηκε στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ στις 2/12